niedziela, 15 gru 2019
godz. 17:38

Historia > Historia

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW VII LO

2010-11-09, autor: Jerzy Walczak

Kalendarium Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

1948  r.

- powstanie  VIII klasy, inicjującej szkołę licealną (szkoła jedenastoletnia, stopnia podstawowego i licealnego)

1949 rok

-  otrzymanie przez szkołę  nowego budynku przy ulicy Wazów (dzisiejszy budynek Medyk’’’

czerwiec 1952 r.

- wręczenie pierwszych świadectw maturalnych Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
    w budynku przy Placu Słowiańskim

od  1953r.  powstanie gabinetu lekarsko – dentystycznego za czasów dyrektora Bazylego Lewczuka

1960 r. - zorganizowanie przez  dyrektora VII LO - Stanisława Walińskiego  przeprowadzki szkoły do budynku przy ul. Wyspiańskiego 17, a po dwóch latach do nowego budynku przy Zamenhofa 1

- przekształcenie szkoły licealnej  w VII Liceum Ogólnokształcące

05.09.1962 r.

- otwarto pierwszą w województwie nowoczesną szkołę podstawową typu pawilonowego;
tj. w 3 pawilonach mieściła się Szkoła Podstawowa nr 10 i VII Liceum Ogólnokształcące

1965/66 - ukończenie szkoły przez pierwszych absolwentów klas ósmych

 - otrzymanie we wrześniu 1966 roku przez VII LO imienia Jarosława Dąbrowskiego oraz sztandaru wręczonego przez honorowego gościa gen. Księżarczyka

- zaprojektowanie herbu szkoły przez uczennicę Iwonę Krupińską

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły

1967r.- podjęcie eksperymentu w zakresie profilowania oddziałów na klasy humanistyczne
i matematyczno- fizyczne

maj 1968 r.- z inicjatywy Lecha Birgfellnera wprowadzenie przez Ministerstwo Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Głównym Komitetem Kultury Fizycznej
i Turystyki rozszerzonego programu wychowania fizycznego w wytypowanych klasach Liceum Ogólnokształcącego (lekka atletyka i koszykówka) gromadzących młodzież
o odpowiednich predyspozycjach fizycznych i zainteresowaniach

lata 1968 - 74 – obowiązywanie w VII LO jednolitych strojów uczniowskich (granatowe garnitury chłopców i granatowe marynarki z metalowymi guzikami  dziewcząt)

1970/71 r.-  w Szkole Podstawowej nr 10 tworzone są pierwsze klasy sportowe o profilu pływackim

1971 r. - rozpoczęcie budowy nowego skrzydła budynku szkolnego

1973 r. zakończenie budowy oraz zorganizowanie obserwatorium astronomicznego pod opieką mgr Stanisława Rzeźniczaka

- otrzymanie przez Szkołę Podstawową nr 10  status szkoły sportowej

1976 rok  zorganizowanie w Szkole Podstawowej nr 10 Ogólnopolskiego Sympozjum  Naukowego  z udziałem Ministra Oświaty

1977 r. - nadanie Szkole Podstawowej nr 10 imienia słynnego długodystansowca Janusza Kusocińskiego

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły oraz  otrzymanie sztandaru

- odznaczenie szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej

08.09.1979 r.- odsłonięcie pomnika Janusza Korczaka - wielkiego przyjaciela dzieci - przed dziedzińcem Liceum  na skwerze przy ulicy Wyspiańskiego

- udział w uroczystości całej społeczności szkolnej, harcerzy i chóru szkolnego  pod kierunkiem mgr Lidii Kataryńczuk –Mania

1980/81 – nadanie VII Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w systemie wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym nowej nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

1984 r.- oddanie do użytku hali sportowej ul. Wazów

1993 r.- powstanie w VI Liceum Ogólnokształcącego na bazie Szkoły Podstawowej nr 10
i przekształcenie w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

22.10.1993 r. – podpisanie przez VII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Neuzelle porozumienia o współpracy

1997 r.- podpisanie umowy o współpracy z klubem „Nowita 10” oraz potwierdzenie statusu sportowego Szkoły Podstawowej nr 10

- współpraca ze szkołą w Esens (gimnazjum w Dolnej Saksonii).

1998 r. – początek  funkcjonowania klasy z rozszerzonym programem piłki nożnej
w oparciu o kadrę zawodniczą uczniowską Klubu Piłkarskiego Zielona Góra

1999 r. - powstanie Gimnazjum nr 4 Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

01.09.1999 r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na
Zespół Szkół Sportowych

1999 r.- zdobycie przez Zespół Szkół Sportowych III miejsca na Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych w piątkach piłkarskich

1999/2000 r. – otrzymanie po raz drugi przez Zespół Szkół Sportowych tytułu Mistrza Polski Szkół Sportowych w pływaniu

01.09.2000 r.- utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pływaniu i akrobatyce
w Zespole Szkół Sportowych

2002 r. - połączenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Zespołem Szkół Sportowych
i utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - Zygfryd Gandecki dyrektorem szkoły Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

- dyscypliny sportowe w ZSOiS;

 a) akrobatykę sportową SMS od pierwszej klasy szkoły podstawowej,

 b) lekka atletykę na poziomie gimnazjum i liceum,

c) pływanie od klasy czwartej szkoły podstawowej, również klasy Szkoły Mistrzostwa   
     Sportowego,

d)  piłkę koszykową,

e)  piłkę nożną,

f)  piłkę siatkową,

g) strzelectwo w gimnazjum,

h) inne dyscypliny, np. pięciobój nowoczesny, tenis stołowy, karate, żużel itp.

2003/2004 r. - przeprowadzka z budynku przy ulicy Zamenhofa 1 do budynku Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Wyspiańskiego 23)

28.07.2004 r. - utworzenie Ośrodka Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w piłce nożnej

18.05.2005 r. – otwarcie przy ZSOiS nowoczesnego boiska typu ORLIK, przez prezesa PZPN Michała Listkiewicza

16.12.2005 r.- utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego  w lekkiej atletyce

19.06.2007 r. – szkoła gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej
i Sportu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego m. in. współpracy między szkołami sportowymi

- otrzymanie przez ZSOiS wyróżnienia za współpracę z elitarną szkołą sportową
z Poczdamu (kontynuowanie współpracy po dziś  dzień)

25.03.2009 r. zorganizowanie przez ZSOiS konferencji   „Rola sportu w wychowaniu młodzieży”

18. 05.2009 r.  nadanie Gimnazjum nr 4 Sportowemu imienia Tadeusza Ślusarskiego
i odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać wybitnego sportowca

2009 r. – zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski Kadetów przez uczniów gimnazjum trenujących koszykówkę

31.08.2012 r. - podpisanie udziału w programie szkolenia sportowego w piłce siatkowej chłopców

od 01.09.2012 r. – możliwość trenowania piłki siatkowej przez licealistów ZSOiS  
w ramach Programu Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego

od 16.10.2012 r. – funkcjonowanie orlika sfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu Turystyki, Marszałka Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra

20.12.2012 roku otrzymanie sztandaru Gimnazjum nr 4 Sportowe

01.09.2015 – utworzenie oddziałów piłki ręcznej

16.12.2015 r. zorganizowanie I FORUM DYSKUSYJNEGO w ramach działalności
i priorytetów szkoły; zaprezentowanie dyscyplin sportowych oraz omówienie dalszej owocnej współpracy z przedstawicielami środowiska sportowego

Od 01.09.2016 r. poszerzenie oferty sportowej o  możliwość trenowania piłki dziewcząt
i chłopców w ramach porozumienia z Związkiem Piłki Ręcznej; tworzenie oddziałów Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej

2017/18 - poszerzenie oferty sportowej szkoły o sportowe dziewcząt w ramach programu Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego

- utworzenie w porozumieniu z Klubem Sportowym As oddziału pierwszej klasy w pływaniu

- utworzenie w porozumieniu z Akademią Macieja Murawskiego oddziału piłki nożnej klasy pierwszej szkoły podstawowej

2018/19 – przeniesienie Schroniska Młodzieżowego do Internatu ZSOiS z ul. Długiej 13

15.10.2018 r. - odsłonięcie tablicy Lecha Birgfellnera - inicjatora kształcenia młodzieży
w lekkiej atletyki  i koszykówki w pierwszej szkole w Polsce w roku 1968 (VIILO)

Dyrektorzy

VII Liceum Ogólnokształcące                                Szkoła Podstawowa nr 10

1948 - 1951 Stanisław Szwej

1951 – 1952 Mikołaj Płaksa

1952 – 1953 Edmund Ciesielski

1953 – 1956 Bazylii Lewczuk

1956 – 1958 Janusz Brzózka

1958 - 1968  Stanisław Waliński                   1962-1978 Jerzy Widziński

1968 – 1977 Tadeusz Gawroński                  1978 – 1986 Krystyna Szymeczko

1977 – 1978 Waldemar Wenclik                   1986 – 1991 Jerzy Ziółkowski

1978 -  1982 Jerzy Widziński                        1991 – 1996 Władysław Korcz

1982 – 1987 Karol Żurawowicz                    1996 – 1998  Jan Szachowicz

 

1987 – 2002 Lech Rogacewicz          1998 – 2001 Andrzej Pawłowski

                                                           (od 1999 Gimnazjum nr 4 Sportowe)

                                                           2001 – 2002 Jerzy Walczak


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

Szkoła Podstawowa  nr 10, Gimnazjum nr 4 Sportowe, VII Liceum Ogólnokształccące

2002 – 2015 Zygfryd Gandecki

2015 – nadal Beata Joksz-Skibińska


SUKCESY  SPORTOWE  UCZNIÓW  VII  LOAKROBATYKA  SPORTOWA

Mistrzostwa Świata Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

I

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki  FIT – indywidual.

26,40 pkt.

II

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki  FIT – drużynowo

 

III

1990

Poźniak

Małgorzata

3-ki – układ dynamiczny

 

III

2005

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

75,70 pkt.

IV

1990

Poźniak

Małgorzata

3-ki – układ statyczny

 

IV

1990

Poźniak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

IV

1991

Borowczyk

Anna

3-ki – wielobój

 

Jagielik

Barbara

Poźniak

Małgorzata

V

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

 

Sawicka

Katarzyna

VII

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

 

VII

2002

Godek

Anna

3-ki – wielobój

 

Pokwapisz

Joanna

VII

2005

Wadecki

Józef

skoki – drużynowo

 

IX

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

9,57 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

X

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

 

Sawicka

Katarzyna

X

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

Sawicka

Katarzyna

X

2007

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

70,90 pkt.

XIII

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

8,70 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

XIII

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

27,82 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

XXX

2005

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

 

XXX

2007

Lipa

Oskar

skoki – indywidualnie

65,00 pkt.

XLV

2005

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

 

LXIV

2007

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

36,10 pkt.Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

I

2005

Wadecki

Józef

skoki  – indywidualnie

75,20 pkt.

 

Mistrzostwa Europy Seniorów

II

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA

29,26 pkt.

II

2004

Wadecki

Józef

skoki – drużynowo

 

 

Wadecki

Tomasz

Lipa

Oskar

II

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

II

2005

Wadecki

Józef

skoki – drużynowo

 

II

2006

Wadecki

Józef

skoki – drużynowo

 

Lipa

Oskar

II-III

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki – układ śrubowy

19,56 pkt.

III

1979

Dacewicz

Dorota

3-ki – wielobój

 

Słońska

Irena

III

1979

Dacewicz

Dorota

3-ki – układ dynamiczny

 

Słońska

Irena

III

1979

Dacewicz

Dorota

3-ki – układ statyczny

 

Słońska

Irena

III

1990

Borowczyk

Anna

3-ki – wielobój

 

 

Jagielik

Barbara

Poźniak

Małgorzata

III

1991

Borowczyk

Anna

3-ki – wielobój

 

 

Jagielik

Barbara

Poźniak

Małgorzata

III

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki  – drużynowo

 

III

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki – układ saltowy

19,31 pkt.

III

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

19,53 pkt.

Sawicka

Katarzyna

IV

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

29,43 pkt.

Sawicka

Katarzyna

V

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

19,63 pkt.

Sawicka

Katarzyna

V

2003

Kwiatek

Paulina

3-ki – wielobój

16,12 pkt.

VI

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – wielobój

 

Frątczak

Joanna

VII

2006

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

 Mistrzostwa Świata Juniorów

I

2001

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój

 

III

1989

Poźniak

Małgorzata

3-ki – układ II

 

III

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

28,94 pkt.

III

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – drużynowo

 

III

2004

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

III

2005

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

 

IV

1989

Poźniak

Małgorzata

3-ki – wielobój

28,75 pkt.

IV

1989

Poźniak

Małgorzata

3-ki – układ I

19,16 pkt.

IV

1998

Taryma

Jarosław

skoki FIT – indywidual.

71,14 pkt.

IV

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

19,57 pkt.

Sawicka

Katarzyna

IV

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

19,57 pkt.

Sawicka

Katarzyna

V

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

 

Sawicka

Katarzyna

V

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ dynamiczny

19,39 pkt.

Białowąs

Joanna

VII

2002

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój

 

Martyńczuk

Aleksandra

VII

2002

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

X

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – wielobój

28,13 pkt.

Białowąs

Joanna

XI

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ statyczny

8,80 pkt.

Białowąs

Joanna

XVIII

2003

Wadecki

Tomasz

skoki - indywidualnie

 

 

Mistrzostwa Europy Juniorów

I

1990

Kwaśniewski

Michał

skoki – drużynowo

189,44 pkt.

I

1992

Sienkiewicz

Adrian

skoki FIT – indywidual.

112,79 pkt.

I

1992

Sienkiewicz

Adrian

skoki FIT – drużynowo

123,70 pkt.

II

1990

Kwaśniewski

Michał

skoki – indywidualnie

105,00 pkt.

II

1990

Walczak

Małgorzata

skoki – drużynowo

 

II

1992

Orzech

Aleksandra

skoki – drużynowo

183,33 pkt.

II

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki – wielobój

29,26 pkt.

II

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki – układ śrubowy

19,56 pkt.

II

2004

Wadecki

Józef

skoki – drużynowo

 

Wadecki

Tomasz

Lipa

Oskar

III

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki – układ saltowy

19,31 pkt.

III

1996

Taryma

Jarosław

skoki – drużynowo

 

III

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

16,00 pkt.

III

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

akrobatyka – drużynowo

 

III

2006

Beker

Kinga

2-ki – wielobój

 

IV

1998

Taryma

Jarosław

skoki FIT – indywidual.

 

IV

2004

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

 

V

1998

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

 

 

Sawicka

Katarzyna

VI

1998

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

Sawicka

Katarzyna

VI

2007

Bekier

Kinga

2-ki – wielobój

27,650 pkt.

VI

2007

Dominiak

Jakub

2-ki mieszane – wielobój

27,650 pkt.

VII

1998

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

 

Sawicka

Katarzyna

VII

2002

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

IX

1992

Walczak

Małgorzata

skoki – indywidualnie

 


Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1979

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

I

1988

Poźniak

Małgorzata

3-ki – wielobój, kl. I

 

I

1990

Burnagiel

Anna

3-ki – wielobój

 

I

1991

Borowczyk

Anna

3-ki – wielobój

 

29,50 pkt.

Jagielik

Barbara

Poźniak

Małgorzata

I

1992

Borowczyk

Anna

3-ki – wielobój

 

38,65 pkt.

Jagielik

Barbara

I

1992

Sienkiewicz

Adrian

skoki FIT – indywidual.

69,04 pkt.

I

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

36,50 pkt.

I

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki FIT – indywidual.

 

I

1998

Barczak

Joanna

3-ki – wielobój

 

Walczak

Katarzyna

I

1998

Walczak

Katarzyna

2-ki – wielobój

 

I

1998

Taryma

Jarosław

skoki FIT  kl.I – indywid.

 

I

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

32,20 pkt.

Sawicka

Katarzyna

I

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

22,20 pkt.

Sawicka

Katarzyna

I

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

33,83 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

I

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

20,88 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

I

2000

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ statyczny

21,10 pkt.

Sawicka

Katarzyna

Białowąs

Joanna

I

2000

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ dynamiczny

20,53 pkt.

I

2000

Misztela

Łukasz

2-ki mieszane kl. I

 

I

2001

Godek

Anna

3-ki – wielobój

 

I

2003

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

144,70 pkt.

I

2004

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

 

I

2004

Wegrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

I

2004

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ dynamiczny

 

I

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – układ dynamiczny

53,732 pkt.

Frątczak

Joanna

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

89,794 pkt.

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ dynamiczny

54,918 pkt.

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ statyczny

59,659 pkt.

I

2005

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

98,90 pkt.

I

2006

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

144,70 pkt.

I

2007

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

33,400 pkt.

I

2007

Dominiak

Jakub

2-ki mieszane – wielobój

79,933 pkt.

II

1975

Kiecana

Jacek

skoki  kl. I – indywidual.

 

II

1977

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

II

1982

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

Pytyś

Wiesław

II

1988

Burnagiel

Anna

3-ki – wielobój

 

Solan

Joanna

II

1990

Poźniak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

II

1990

Kwapisiewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

II

1991

Kwapisiewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

28,70 pkt.

Masłowska

Marita

II

1992

Orzech

Aleksandra

skoki  kl. I – indywidual.

60,30 okt.

II

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki FIT – indywidual.

74,60 pkt.

II

1993

Kula

Katarzyna

3-ki   kl. I

 

II

1994

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

 

II

1996

Taryma

Jarosław

skoki FIT (kl.I) – indyw.

 

II

1997

Barczak

Joanna

3-ki   kl. I

31,58 pkt.

II

1997

Taryma

Jarosław

skoki  kl. I – indywidual.

68,10 pkt.

II

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ dynamiczny

18,65 pkt.

II

2000

Walczak

Katarzyna

2-ki – wielobój

32,91 pkt.

II

2000

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ statyczny

20,46 pkt.

II

2000

Banasiak

Wojciech

skoki – drużynowo

149,00 pkt.

II

2001

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój (kl. I)

 

II

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

46,28 pkt.

II

2003

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

93,68 pkt.

II

2004

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ statyczny

 

II

2004

Godek

Anna

3-ki – wielobój

58,30 pkt.

Paulina

Kwiatek

II

2004

Godek

Anna

3-ki – układ dynamiczny

34,18 pkt.

Paulina

Kwiatek

II

2004

Godek

Anna

3-ki – układ statyczny

37,24 pkt.

Paulina

Kwiatek

II

2004

Mokrzycka

Iga

trampolina – skoki synchroniczne

 

Pluta

Ewelina

II

2004

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

 

II

2005

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

97,50 pkt.

II

2005

Mokrzycka

Iga

trampolina – skoki synchroniczne

 

II

2005

Groszek

Władysław

trampolina – skoki synchroniczne

119,10 pkt.

II

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – wielobój

85,313 pkt.

Frątczak

Joanna

II

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – układ statyczny

54,833 pkt.

Frątczak

Joanna

II

2006

Groszek

Władysław

trampolina – drużynowo

94,70 pkt.

II

2006

Beker

Kinga

2-ki – wielobój

 

II

2006

Beker

Kinga

2-ki – układ dynamiczny

 

II

2007

Beker

Kinga

2-ki – wielobój

78,007 pkt.

II

2007

Dominiak

Jakub

2-ki mieszane – wielobój

79,933 pkt.

II

2007

Lipa

Oskar

skoki – indywidualnie

138,300 pkt.

III

1973

Dopierała

Janusz

skoki – indywidualnie

 

III

1976

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

III

1977

Dacewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

 

Gruca

Aleksandra

III

1979

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

III

1980

Dacewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

III

1981

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

III

1982

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

III

1982

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

Pacak

Małgorzata

III

1984

Pacak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

III

1989

Kwapisiewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

III

1989

Burnagiel

Anna

3-ki – wielobój

 

III

1991

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

25,02 pkt.

III

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – układ statyczny

19,90 pkt.

III

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – układ dynamiczny

21,20 pkt.

Sawicka

Katarzyna

III

2000

Banasiak

Wojciech

skoki – indywidualnie

77,80 pkt.

III

2001

Misztela

Łukasz

2-ki mieszane – wielobój

 

III

2003

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój

45,81 pkt.

Węgrzynowicz

Magdalena

III

2005

Lipa

Oskar

skoki – indywidualnie

135,35 pkt.

III

2006

Beker

Kinga

2-ki- układ statyczny

 

III

2006

Groszek

Władysław

trampolina – indywidual.

92,30 pkt.

III

2007

Hes

Bartłomiej

trampolina – drużynowo

87,90 pkt.

IV

1975

Dopierała

Janusz

skoki – indywidualnie

 

IV

1980

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

IV

1980

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

IV

1991

Kwaśniewski

Michał

skoki IFSA – indywidual.

 

IV

1991

Walczak

Małgorzata

skoki FIT – indywidual.

 

IV

1994

Orzech

Aleksandra

skoki FIT – indywidual.

 

IV

1995

Trubiłowicz

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

IV

1999

Banasiak

Wojciech

skoki kl. I – indywidual.

 

IV

2003

Mokrzycka

Iga

trampolina – skoki synchroniczne

98,40 pkt.

Niemczycka

Paulina

IV

2004

Wadecki

Tomasz

skoki - indywidualnie

 

IV

2005

Mokrzycka

Iga

trampolina – skoki synchroniczne

85,10 pkt.

IV

2005

Wadecki

Józef

skoki- indywidualnie

134,20 pkt.

IV

2006

Lipa

Oskar

skoki- indywidualnie

137,80 pkt.

IV

2006

Groszek

Władysław

trampolina – skoki synchroniczne

117,00 pkt.

V

1974

Ciesielska

Anna

3-ki – wielobój

 

V

1974

Dopierała

Janusz

skoki – indywidualnie

 

V

1990

Kwaśniewski

Michał

skoki FIT – indywidual.

 

V

1993

Adamczak

Rafał

skoki – induwidualnie

 

V

2001

Kulwanowska

Dorota

trampolina – indywidual.

 

V

2003

Wadecki

Tomasz

skoki – indywidualnie

131,40 pkt.

V

2003

Kulwanowska

Dorota

trampolina – skoki synchroniczne

40,10 pkt.

Majewska

Dorota

V

2005

Groszek

Władysław

trampolina – indywidual.

89,00 pkt.

V

2005

Wadecki

Tomasz

skoki – indywidualnie

 

V

2006

Wadecki

Tomasz

skoki – indywidualnie

132,80 pkt.

V

2006

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

86,60 pkt.

VI

1980

Brzezińska

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

Krynicka

Mariola

Osuchowska

Elżbieta

VI

1985

Pacak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

VI

1993

Orzech

Aleksandra

skoki FIT – indywidual.

 

VI

1997

Barczak

Joanna

3-ki – wielobój

 

VII

2005

Wadecki

Tomasz

skoki – indywidualnie

120,80 pkt.

VIII

1993

Adamczak

Rafał

skoki FIT – indywidual.

 

VIII

1998

Sawicka

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

 

Majewska

Katarzyna

VIII

1998

Sawicka

Katarzyna

2-ki – wielobój

 

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

I

2005

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

92,70 pkt.

I

2005

Wadecki

Józef

skoki - indywidualnie

 

I

2007

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

63,00 pkt..

III

2005

Wadecki

Tomasz

skoki - indywidualnie

 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1961

Mosor

Arleta

 

 

I

1973

Dopierała

Janusz

skoki – indywidualnie

 

I

1977

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

I

1978

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

I

1978

Gizińska

Mariola

2-ki – wielobój

 

 

Herman

Iwona

I

1979

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

I

1979

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

I

1980

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

I

1980

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

I

1981

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

 

Pytyś

Wiesław

I

1982

Brzezińska

Urszula

2-ki – wielobój

 

I

1982

Pytyś

Wiesław

4-ki – wielobój

 

I

1988

Burnagiel

Anna

3-ki – wielobój

 

I

1990

Poźniak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

I

1990

Walczak

Małgorzata

skoki – indywidualnie

 

I

1991

Sienkiewicz

Adrian

skoki – indywidualnie

 

I

1992

Sienkiewicz

Adrian

skoki – indywidualnie

 

I

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki  FIT – indywidual.

 

I

1993

Sienkiewicz

Adrian

skoki IFSA – indywidual.

 

I

1998

Barczak

Joanna

3-ki – wielobój

 

28,65 pkt.

Walczak

Katarzyna

I

1999

Walczak

Katarzyna

2-ki – wielobój

 

I

1999

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

 

Sawicka

Katarzyna

I

2001

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój

 

I

2001

Misztela

Łukasz

2-ki mieszane – wielobój

 

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

3-ki – wielobój

87,833 pkt.

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

3-ki – układ statyczny

58,433 pkt.

I

2005

Węgrzynowicz

Magdalena

3-ki – układ dynamiczny

58,799 pkt.

I

2005

Wadecki

Józef

skoki - indywidualnie

141,15 pkt.

I

2006

Wadecki

Józef

skoki - indywidualnie

148,60 pkt.

I

2006

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

93,00 pkt.

I

2006

Ludwicki

Tomasz

2-ki – układ statyczny

28,733 pkt.

I

2007

Beker

Kinga

2-ki – wielobój

 

I

2007

Dominiak

Jakub

2-ki mieszane – wielobój

 

II

1974

Dopierała

Janusz

skoki

 

II

1976

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

 

II

1977

Romanowski

Roman

4-ki – wielobój

36,60 pkt.

II

1977

Bekier

Beata

3-ki – wielobój

 

36,60 pkt.

Słońska

Irena

Dacewicz

Dorota

II

1978

Bekier

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

 

Słońska

Irena

Dacewicz

Dorota

II

1979

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

II

1979

Pytyś

Wiesław

4-ki – wielobój (II kl.)

 

II

1980

Herman

Iwona

2-ki – wielobój

 

II

1981

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

II

1982

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

II

1982

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

 

Pytyś

Wiesław

II

1983

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

 

Pacak

Małgorzata

II

1986

Solan

Joanna

3-ki – wielobój

 

II

1989

Burnagiel

Anna

3-ki – wielobój

 

II

1990

Kwapisiewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

II

1991

Sienkiewicz

Adrian

skoki – indywidualnie

 

II

1991

Kwapisiewicz

Dorota

2-ki – wielobój

 

Masłowska

Marita

II

1993

Adamczak

Rafał

skoki IFSA – indywidual.

 

II

1998

Majewska

Katarzyna

3-ki – wielobój

 

28,65 pkt.

Sawicka

Katarzyna

II

2000

Mazurek

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

II

2002

Kaleta

Anna

3-ki – wielobój

 

II

2002

Misztela

Łukasz

2-ki mieszane – wielobój

 

II

2003

Wadecki

Józef

skoki – indywidualnie

 

II

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – wielobój

 

II

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ statyczny

 

II

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

3-ki – wielobój

 

Kaleta

Anna

II

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

3-ki – układ dynamiczny

 

Kaleta

Anna

II

2003

Mokrzycka

Iga

trampolina – indywidual.

 

II

2003

Mokrzycka

Iga

trampolina – skoki

synchroniczne

 

Niemczycka

Paulina

II

2004

Wadecki

Tomasz

skoki (kl.I) – indywidual.

125,60 pkt.

II

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – wielobój

 

85.298 pkt.

Frątczak

Joanna

II

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – układ dynamiczny

57,532 pkt.

Frątczak

Joanna

II

2005

Węgrzynowicz

Monika

3-ki – układ statyczny

56,165 pkt.

Frątczak

Joanna

II

2005

Pluta

Ewelina

trampolina – skoki

synchroniczne

111,40 pkt.

II

2005

Stanek

Agnieszka

trampolina – indywidual.

92,40 pkt.

II

2005

Lipa

Oskar

skoki – indywidualnie

135,00 pkt.

II

2006

Ludwicki

Tomasz

2-ki – wielobój

84,233 pkt.

II

2006

Lipa

Oskar

skoki – indywidualnie

142,10 pkt.

II

2006

Beker

Kinga

2-ki – układ statyczny

27,500 pkt.

II

2007

Beker

Kinga

2-ki – wielobój

81,850 pkt.

III

1970

Jakielska

Teresa

3-ki – wielobój

163,85 pkt.

III

1973

Dopierała

Janusz

skoki - indywidualnie

 

III

1973

Ciesielska

Anna

 

 

III

1974

Dopierała

Janusz

skoki - indywidualnie

 

III

1976

Bekier

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

Słońska

Irena

III

1976

Bekier

Elżbieta

3-ki – wielobój

36,90 pkt.

Dacewicz

Dorota

III

1979

Osuchowska

Elżbieta

2-ki – wielobój

 

 

Krynicka

Beata

III

1979

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

III

1980

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

III

1980

Dzieliński

Sławomir

4-ki – wielobój

 

III

1982

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

III

1983

Brzezińska

Urszula

3-ki – wielobój

 

Pacak

Małgorzata

III

1990

Kwaśniewski

Michał

skoki – indywidualnie

 

III

1992

Orzech

Aleksandra

skoki – indywidualnie

 

III

1993

Orzech

Aleksandra

skoki FIT– indywidualnie

 

III

1999

Banasiak

Wojciech

skoki – indywidualnie

 

III

2000

Mazurek

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

III

2003

Wadecki

Tomasz

skoki - indywidualnie

 

III

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ dynamiczny

 

III

2003

Węgrzynowicz

Magdalena

2-ki – układ statyczny

 

Kaleta

Anna

III

2004

Pluta

Ewelina

trampolina – skoki synchroniczne (kl.I)

101,80 pkt.

Mokrzycka

Iga

III

2005

Wadecki

Tomasz

skoki - indywidualnie

132,25 pkt.

III

2006

Ludwicki

Tomasz

2-ki – układ dynamiczny

27,100 pkt.

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

II

1979

Kwiatkowska

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

II

1983

Pacak

Małgorzata

3-ki – wielobój

 

II

1997

Taryma

Jarosław

skoki IFSA – indywidual.

27,05 pkt.

II

1997

Taryma

Jarosław

skoki FIT – indywidual.

69,90 pkt.

III

1979

Dzielinski

Sławomir

4-ki – wielobój

 

III

1991

Sienkiewicz

Adrian

skoki – indywidualnie

 

III

1999

Mazurek

Elżbieta

3-ki – wielobój

 

 

 BOKS

 Mistrzostwa Polski Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

III-IV

1998

Grycuk

Maciej

 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

II

1995

Kotalla

Łukasz

waga półciężka

III-IV

1997

Grycuk

Maciej

 

 

DUATHLON


Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

miejsce

rok

nazwisko

imię

II

1998

Piotrowicz

GrzegorzJEŹDZIECTWO


Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

II

2000

Rakoczy

Dawid

WKKW – indywidualnie

56,4 pkt.

X

2000

Rakoczy

Dawid

WKKW – drużynowo

369,6 pkt.Mistrzostwa Europy Juniorów

II

1998

Rakoczy

Dawid

WKKW – drużynowo

 

Szechowicz

Jakub

II

1999

Rakoczy

Dawid

WKKW – drużynowo

 

Szechowicz

Jakub

IV

2004

Dziak

Marta

WKKW – drużynowo

 

V

2003

Dziak

Marta

WKKW – drużynowo

 

VIII

1998

Rakoczy

Dawid

WKKW – indywidualnie

 

X

1999

Rakoczy

Dawid

WKKW – indywidualnie

 

udział

1993

Witosławska

Aleksandra

 

 Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1999

Modzelewski

Marek

WKKW - indywidualnie

 

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

II

2002

Rakoczy

Dawid

WKKW - indywidualnie

 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1999

Rakoczy

Dawid

WKKW – indywidualnie

 

II

1993

Witosławska

Aleksandra

skoki – indywidualnie

 

II

2002

Tymczyszyn

Katarzyna

WKKW – indywidualnie

 

II

2003

Krajeński

Łukasz

WKKW – indywidualnie

 

II

2006

Drzymała

Marta

WKKW – indywidualnie

 

III

1993

Witosławska

Aleksandra

skoki – indywid. (hala)

 

III

1994

Witosławska

Aleksandra

skoki – indywidualnie

 

III

1998

Rakoczy

Dawid

WKKW – indywidualnie

 

III

2003

Dziak

Marta

WKKW – indywidualnie

 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I

2004

Mayer

Anna

WKKW – indywidualnie

 

I

2004

Drzymała

Marta

skoki przez przeszkody

 

III

2004

Drzymała

Marta

WKKW – indywidualnie

 

 
JU-JITSU

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

III

2006

Furtak

Paulina

fighting (63 kg)Mistrzostwa Polski Seniorów

I

2002

Dziedzic

Julita

duo system kobiet

I

2002

Maksymowicz

Agata

duo system mixt

I

2002

Maksymowicz

Agata

kata parami kobiet

Dziedzic

Julita

I

2003

Maksymowicz

Agata

kata parami kobiet

Dziedzic

Julita

I

2004

Dziedzic

Julita

kata parami kobiet

Maksymowicz

Agata

II

2004

Dziedzic

Julita

duo system kobiet

III

2002

Maksymowicz

Agata

fighting

III

2002

Gawędzki

Mateusz

kata parami mężczyzn

IV

2004

Furtak

Paulina

fighting (63 kg)

VI

1993

Urbaniak

Małgorzata

kata parami kobiet

 

Mistrzostwa Polski Juniorów

I

2000

Massalski

Łukasz

fighting (85 kg)

I

2001

Massalski

Łukasz

fighting (+85 kg)

I

2003

Dziedzic

Julita

duo system mixt

Furtak

Paweł

I

2003

Dziedzic

Julita

kata parami mixt

Furtak

Paweł

I

2004

Dziedzic

Julita

kata parami mixt

Furtak

Paweł

II

2001

Gawędzki

Mateusz

fighting (62 kg)

II

2002

Dziedzic

Julita

duo system

II

2003

Furtak

Paweł

fighting (57 kg)

II

2004

Gular

Piotr

fighting (+85 kg)

II

2006

Furdak

Paulina

fighting (57 kg)

III

2001

Gawędzki

Mateusz

kata parami

III

2002

Dziedzic

Julita

fighting

III

2004

Furtak

Paweł

fighting (57 kg)

 
KARATE

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

I

2004

Madej

Tomasz

walki  reżyserowane

III

2004

Hołówko

Teresa

kumite (55 kg)

 
KICK-BOXING

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

III

2006

Kozera

Jakub

+ 94 kg (full contact)

 

Mistrzostwa Świata Juniorów

V-VIII

2000

Dominczak

Maciej

63 kg (full contact)

 
Mistrzostwa Europy Juniorów

III

2007

Grześkowiak

Adam

69 kg (light contact)

III

2007

Hiki

Mateusz

81 kg (full contact)

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1995

Urbaniak

Małgorzata

+ 65 kg

II

1993

Urbaniak

Małgorzata

+ 65 kg (semi contact)

II

1994

Urbaniak

Małgorzata

+ 65 kg (semi contact)

II

1995

Urbaniak

Małgorzata

+ 65 kg (light contact)

III

1999

Domińczak

Maciej

63 kg (light contact)

III

1999

Domińczak

Maciej

63 kg (full contact)

V

1995

Urbaniak

Małgorzata

+ 65 kg (semi contact)

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

I

2008

Grześkowiak

Tomasz

67 kg (full contact)

II

2000

Domińczak

Maciej

63 kg

II

2006

Huszcza

Dawid

light contakt

 
Mistrzostwa Polski Juniorów

I

2007

Hiki

Mateusz

81 kg (low-kick)

I

2007

Grześkowiak

Tomasz

69 kg (low-kick)

I

2007

Grześkowiak

Tomasz

69 kg  (light contact)

I

2008

Czerwińska

Emilia

60 kg (full contact)

II

1999

Domińczak

Maciej

63 kg

II

2006

Grześkowiak

Tomasz

69 kg (light contact)

II

2007

Czerwińska

Emilia

56 kg (full contact)

II

2008

Hiki

Mateusz

81 kg (full contact)

III

1997

Domińczak

Maciej

63 kg

III

2007

Czerwińska

Emilia

55 kg (semi contact)

III

2007

Kozera

Jakub

+ 89 kg (semi contact)

 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

III

1998

Domińczak

Maciej

63 kg

 
KOLARSTWO

 Mistrzostwa Świata Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

IV

1992

Niedźwiedzki

Wojciech

przełaj – drużynowo

V

1995

Kieńdyś

Tomasz

przełaj – drużynowo

IX

2007

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

X

2007

Konwa

Marek

MTB – indywidualnie

XIV

2008

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

XVI

1997

Krystkowiak

Michał

przełaj – indywidualnie

XXII

1998

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

XXIII

1998

Murdza

Krzysztot

cross-country

XXVIII

2005

Romanowski

Dawid

przełaj – indywidualnie

XLII

2006

Bazan

Anna

szosa – start wspólny

udział

1995

Kieńdyś

Tomasz

MTB – indywidualnie

udział

1995

Kieńdyś

Tomasz

przełaj – indywidualnie

udział

1997

Murdza

Krzysztof

MTB – indywidualnie

 

Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych

IV

1996

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

XXXIV

2006

Bazan

Anna

szosa-start wspólny

 
Mistrzostwa Europy Juniorów

V

2006

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

VI

2007

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

X

2007

Konwa

Marek

MTB – indywidualnie

XII

1998

Murdza

Krzysztof

MTB – indywidualnie

XXVI

1995

Murdza

Krzysztof

MTB – indywidualnie

udział

1995

Kieńdyś

Tomasz

MTB – indywidualnie

udział

1997

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

IV

2006

Bazan

Anna

MTB – indywidualnie

VI

2002

Krysiak

Ewa

przełaj – indywidualnie

VIII

1995

Krystkowiak

Michał

MTB – indywidualnie

 
Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1997

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

I

1997

Murdza

Krzysztof

MTB – indywidualnie

I

1998

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

I

1998

Murdza

Krzysztof

wyścig górski - indywid

I

2007

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

II

1989

Katarzyński

Krzysztof

tor – wyścig  na 50 km.

II

1992

Niedźwiedzki

Wojciech

 

II

1995

Kieńdyś

Tomasz

przełaj – indywidualnie

II

1996

Kieńdyś

Tomasz

przełaj – indywidualnie

II

2005

Romanowski

Dawid

przełaj – indywidualnie

II

2007

Konwa

Marek

MTB– indywidualnie

III

1991

Niedźwiedzki

Wojciech

 

III

1992

Niedźwiedzki

Wojciech

 

III

1997

Krystkowiak

Michał

przełaj – indywidualnie

III

1997

Krystkowiak

Michał

MTB – indywidualnie

III

2006

Bazan

Anna

wyścig górski

III

2006

Bazan

Anna

przełaj – indywidualnie

III

2008

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie


Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I

1994

Kozinoga

Fabian

przełaj – indywidualnie

I

1996

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

I

2001

Warzybok

Agnieszka

przełaj – indywidualnie

I

2006

Konwa

Marek

MTB – indywidualnie

I

2006

Konwa

Marek

przełaj – indywidualnie

III

1997

Murdza

Krzysztof

przełaj – indywidualnie

III

2003

Romanowski

Dawid

przełaj – indywidualnie

III

2004

Bazan

Anna

MTB – indywidualnie

III

2006

Konwa

Marek

wyścig górski

 

KOSZYKÓWKA

 Mistrzostwa Europy Juniorów

VI

1990

Beuge

Sebastian

XII

1980

Kaczmarek

Mariusz

Wysocki

Paweł

udział

1976

Miziewicz

Zbigniew

udział

2006

Busz

Artur

 

 Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych (Kadetów)

III

1969

Machalica

Krzysztof

IX

1977

Kaczmarek

Krzysztof

Kaczmarek

Mariusz

Wysocki

Paweł

Olczak

Piotr

XII

1978

Kaczmarek

Mariusz

Wysocki

Paweł

 
Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych

III

2006

Kalinowski

Dariusz

Matczak

Mariusz

Wróbel

Marcin

Trinschek

Maciej

Trzmiel

Paweł

Paczkowski

Jakub

Burdzy

Łukasz

Waloryszek

Daniel

Rajewicz

Rafał

Trzmiel

Paweł

III

2007

Zawodziński

Fabian

Rajewicz

Rafał

Busz

Artur

Masłowski

Krzysztof

Ochremczuk

Józef

Kociemba

Mateusz

Kokorniak

Wojciech

Gładysz

Wojciech

Kalinowski

Dariusz

Wróbel

Marcin

Trinschek

Maciej

Trzmiel

Paweł

Gudz

Mateusz

 

 Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1974

Lemański

Henryk

Biegalski

Bogdan

Zarzycki

Leszek

Dziewulak

Remigiusz

Kozak

Mirosław

Nowacki

Radosław

Milewski

Szczepan

Fiedorowicz

Grzegorz

Szczepankowski

Maciej

Miziewicz

Zbigniew

I

1993

Kozakiewicz

Krystian

Brzózka

Łukasz

Przecławski

Maciej

Jędryś

Rafał

Kaszewski

Sebastian

Suchowera

Tomasz

II

1965

zespół kobiet – brak szczegółowych danych

II

1989

Teichert

Jerzy

Beuge

Sebastian

Szumko

Arkadiusz

Majdra

Radosław

Jabczyński

Wojciech

Polewski

Tomasz

Wieczorek

Radosław

Andrałojć

Damian

III

1980

Kaczmarek

Mariusz

Krzekotowski

Leszek

Nowak

Zdzisław

Jerzak

Jarosław

Wysocki

Paweł

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (Kadetów)

I

1995

Kalinowski

Jarosław

Tomiak

Kamil

Lutowski

Zbigniew

Zamojski

Jakub

II

1978

Wysocki

Paweł

Kaczmarek

Mariusz

Krzekotowski

Leszek

Jerzak

Jarosław

II

1992

Kaszewski

Sebastian

Brzózka

Łukasz

Witrylak

Konrad

Przecławski

Maciej

Suchowera

TomaszLEKKA  ATLETYKA
 

Superliga Pucharu Europy Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

III

1999

Szczepańska

Magdalena

7-bój – drużynowo

18119 pkt.

IV

2002

Tymińska

Karolina

7-bój – drużynowo

17327 pkt.

XX

1999

Szczepańska

Magdalena

7-bój – indywidualnie

5619 pkt.

XXV

2002

Tymińska

Karolina

7-bój – indywidualnie

5095 pkt,.

 

Mistrzostwa Świata Juniorów  /U-20/

IV

2004

Ratajczak

Justyna

tyczka

4,10 m.

IX

1998

Szczepańska

Magdalena

7-bój

5474 pkt.

 

Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych  /U-18/

VIII

2001

Tymińska

Karolina

7-bój

5023 pkt.

IX-XVI

2005

Jankowska

Agata

200m.

DNF

półfinał

2005

Jankowska

Agata

sztafeta szwedzka

 


Światowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  /U-17/

V

1973

Rosinski

Andrzej

oszczep

58,42 m.

V

1973

Malewski

Wiesław

4x100 m.

43,4 s.

udział

1973

Malewski

Wiesław

100m.

 

udział

1973

Kowalski

Andrzej

tyczka

NM

udział

1973

Przewoźny

Henryk

110 m.ppł.

 

udział

1977

Czerw

Krzysztof

100m.

11,46 s.


Mistrzostwa Europy Juniorów  /U-20/

I

1975

Galant

Henryk

400 m.

46,88 s.

III

1975

Galant

Henryk

4x400 m.

3.09,70

III

1977

Krawsz

Eugeniusz

4x100 m.

40,66 s.

IV

1973

Mądry

Grzegorz

4x100 m.

40,75 s.

V

1973

Mądry

Grzegorz

200 m.

21,47 s.

VI

1977

Krawsz

Eugeniusz

200 m.

21,30 s.

IX

1973

Triczka

Marian

tyczka

4,30 m.

IX-XVI

1973

Mądry

Grzegorz

100 m.

10,70 s.

IX-XVI

1977

Tomoń

Joanna

800 m.

2.09,80

XII

2007

Olejarz

Artur

bieg przeł. – drużynowo

 

XVII

2005

Adamczak

Justyna

tyczka

3,70 m.

XXXV

2007

Olejarz

Artur

bieg przeł. – indywidual.

 

udział

1997

Szczepańska

Magdalena

7-bój

kontuzja

udział

1999

Szczepańska

Magdalena

7-bój

choroba


Olimpijskie Dni Młodzieży Europy  /U-18/

udział

2001

Tymińska

Karolina

w dal

NM

 

Mistrzostwa Polski Seniorów

II

1976

Falbagowska

Irena

wzwyż

1,70 m.

II

1977

Nowomiejska

Barbara

800 m. (hala)

2.15,05

II

1998

Szczepańska

Magdalena

7-bój

5072 pkt.

III

1974

Rękas

Mirosława

wzwyż (hala)

1,70 m.

III

1975

Galant

Henryk

400 m.

46,6 s.

III

1977

Tomoń

Joanna

800 m.

2.06,8

III

1988

Pilecka

Grażyna

4x100 m.

47,32 s.

III

1997

Heliniak

Aneta

tyczka

3,10 m.

III

1999

Szczepańska

Magdalena

7-bój

5583 pkt.

III

2002

Ratajczak

Justyna

tyczka

3,70 m.

IV

1973

Tarnawski

Stanisław

4x100 m.

41,0m s.

Mądry

Grzegorz

Siuda

Zbigniew

Burzyński

Andrzej

IV

1981

Suska

Bogumiła

kula (4) (hala)

14,21 m.

V-VI

1998

Heliniak

Aenta

tyczka

3,00 m.

VI

1982

Suska

Bogumiła

kula (4) (hala)

13,31 m.

VI

1982

Suska

Bogumiła

kula (4)

13,24 m.

VI

1992

Jankowiak

Liliana

7-bój

4590 pkt.

VI

1996

Heliniak

Aneta

tyczka

2,80 m.

VI

2005

Wroński

Tomasz

tyczka (hala)

4,80 m.

VIII

1997

Kowalska

Joanna

wzwyż

1,65 m.

VIII-IX

1999

Kowalska

Joanna

wzwyż

1,72 m.

 

Mistrzostwa Polski Juniorów  /U-20/

I

1959

Meissner

Ewa

500 m.

1.22,4

I

1973

Burzyński

Andrzej

4x100 m.

42,0 s.

Mądry

Grzegorz

Siuda

Zbigniew

Wojtczak

Jerzy

I

1973

Gajlewicz

Andrzej

oszczep (800)

68,40 m.

I

1974

Szczodrowski

Tadeusz

200 m.

21,5 s.

I

1975

Galant

Henryk

400 m.

47,08 s.

I

1976

Falbagowska

Irena

wzwyż

1,80 m.

I

1976

Krawsz

Ireneusz

200 m.

22,00 s.

I

1977

Krawsz

Ireneusz

200 m.

21,88 s.

I

1981

Suska

Bogumiła

kula (4)

13,24 m.

I

1981

Suska

Bogumiła

kula (4) (hala)

13,81 m.

I

1982

Suska

Bogumiła

kula (4)

13,79 m.

I

1982

Suska

Bogumiła

kula (4) (hala)

13,70 m.

I

1986

Duda

Gabriela

4x100 m.

48,39 s.

I

1987

Dudojć

Janusz

w dal

7,30 m.

I

1992

Jankowiak

Liliana

5-bój (hala)

3166 pkt.

I

1998

Szczepańska

Magdalena

5-bój (hala)

3836 pkt.

I

1998

Szczepanska

Magdalena

7-bój

5072 pkt.

I

1999

Szczepańska

Magdalena

5-bój (hala)

4201 pkt.

I

1999

Szczepańska

Magdalena

w dal (hala)

6,02 m.

I

1999

Chrzanowski

Tomasz

kula (7,26) (hala)

16,49 m.

I

1999

Kowalska

Joanna

7-bój

4889 pkt.

I

2001

Grad

Agnieszka

400 m.

55,67 s.

I

2003

Tyminska

Karolina

5-bój (hala)

3845 pkt.

I

2003

Ratajczak

Justyna

tyczka (hala)

3,80 m.

I

2004

Ratajczak

Justyna

tyczka

3,90 m.

I

2005

Adamczak

Justyna

tyczka (hala)

3,71 m.

I

2005

Adamczak

Justyna

tyczka

3,75 m.

II

1968

Mądry

Lesław

100 m.

10,9 s.

II

1971

Tomaszewski

Przemysław

trójskok

15,19 m.

II

1971

Gajlewicz

Andrzej

oszczep (800)

66,12 m.

II

1971

Lenard

Mariola

4x100 m.

47,9 s.

Dęga

Ewa

Juścińska

Mirosława

II

1972

Tarnawski

Stanisław

100 m.

10,7 s.

II

1973

Mądry

Grzegorz

100 m.

10,7 s.

II

1973

Mądry

Grzegorz

200 m.

21,8 s.

II

1974

Adamczak

Alicja

400 m.

56,0 s.

II

1974

Galant

Henryk

400 m.

47,7 s.

II

1975

Kowalski

Andrezj

tyczka

4,70 m.

II

1976

Kowalski

Andrzej

tyczka (hala)

4,70 m.

II

1977

Nowomiejska

Barbara

800 m.

2.08,9

II

1978

Talkowski

Wojciech

wzwyż

2,04 m.

II

1979

Szczerban

Jerzy

3-bój sprinterski (hala)

39,29 s.

II

1980

Maruszczak

Mariusz

tyczka

4,80 m.

II

1980

Maruszczak

Mariusz

tyczka (hala)

4,80 m.

II

1986

Bargiel

Małgorzata

4x400 m.

3.53,58

II

1990

Czajkowski

Grzegorz

w dal (hala)

7,15 m.

II

1994

Szewczyk

Tomasz

10-bój

6055 pkt.

II

1997

Heliniak

Aneta

tyczka

3,20 m.

II

1998

Szczepańska

Magdalena

w dal (hala)

5,80 m.

II

1999

Słowik

Wojciech

7-bój (hala)

4602 pkt.

II

1999

Kowalska

Joanna

wzwyż

1,72 m.

II

1999

Szczepańska

Magdalena

w dal

5,81 m.

II

2000

Markowicz

Aleksandra

tyczka (hala)

3,30 m.

II

2000

Suchodolski

Robert

wzwyż

2,14 m.

II

2006

Jankowska

Agata

200 m. (hala)

24,79 s.

III

1971

Flak

Florentyna

oszczep (600)

48,02 m.

III

1971

Żelazny

Elżbieta

4x400 m.

4.30,6

Cicińska

Elżbieta

Ginter

Maria

III

1971

Żelazny

Elżbieta

4x800 m.

9.30,6

Cicińska

Elżbieta

Ginter

Maria

III

1972

Tarnawski

Stanisław

200 m.

22,1 s.

III

1972

Cicińska

Elżbieta

4x800m.

9.14,1

III

1973

Hołysz

Lucyna

dysk (1)

47,32 m.

III

1975

Szczodrowski

Tadeusz

100 m.

10,6 s.

III

1976

Poczkajska

Zofia

oszczep (600)

43,18 m.

III

1976

Baranowski

Henryk

młot (7,26)

52,48 m.

III

1976

Panasiuk

Zdzisław

tyczka

4,60 m.

III

1976

Talkowski

Wojciech

wzwyż

2,00 m.

III

1977

Tomoń

Joanna

4x400 m.

3.49,3

III

1979

Maruszczak

Mariusz

tyczka (hala)

 

III

1980

Suska

Bogumiła

kula (4)

12,73 m.

III

1980

Suska

Bogumiła

kula (4) (hala)

12,46 m.

III

1981

Oleksyk

Julian

3000m.(hala)

8.31,46

III

1987

Pilecka

Grażyna

4x100 m.

48,72 s.

III

1988

Pilecka

Grażyna

4x100 m.

48,13 s.

Sówka

Zenita

III

1995

Rodak

Agnieszka

trójskok (hala)

11,46 m.

III

1999

Kowalska

Joanna

5-bój (hala)

3528 pkt.

III

1999

Markowicz

Aleksandra

tyczka (hala)

2,80 m.

III

1999

Szczepańska

Magdalena

wzwyż (hala)

1,70 m.

III

1999

Markowicz

Aleksandra

tyczka

2,90 m.

III

2003

Ratajczak

Justyna

tyczka (hala)

3,80 m.

III

2006

Ilkowska

Natalia

tyczka (hala)

3,50 m.

III

2006

Łado

Tomasz

tyczka (hasla)

4,70 m.

III-IX

 

1973

Wałcerz

Wojciech

tyczka

4,30 m.

Torzyński

Mirosław

tyczka

4,30 m.

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  /U-18/

I

1971

Gajlewicz

Andrzej

oszczep (800)

67,00 m.

I

1971

Lenard

Mariola

4x100 m.

47,6 s.

Dęga

Ewa

Juścińska

Mirosława

I

1972

Malewski

Wiesław

100 m.

10,7 s.

I

1972

Malewski

Wiesław

200 m.

22,0 s.

I

1972

Gajlewicz

Andrzej

oszczep (800)

63,82 m.

I

1973

Przewoźny

Henryk

60 m.ppł. (hala)

8,3 s.

I

1974

Szczodrowski

Tadeusz

100 m.

10,7 s.

I

1974

Szczodrowski

Tadeusz

200 m.

22,1 s.

I

1980

Jagaciak

Jarosław

wzwyż

2,05 m.

I

1980

Jagaciak

Jarosław

wzwyż (hala)

2,04 m.

I

1983

Treder

Jędrzej

10-bój

6100 pkt.

I

1987

Sójka

Angelika

4x100 m.

49,00 s.

Markuszewska

Alicja

I

1988

Płochocki

Bogdan

8-bój (hala)

4919 pkt.

I

1996

Szczepańska

Magdalena

7-bój

4855 pkt.

I

1997

Szczepańska

Magdalena

5-bój (hala)

3648 pkt.

I

1997

Chrzanowski

Tomasz

kula (6,25)

15,37 m.

I

1998

Chrzanowski

Tomasz

kula (6,25) (hala)

16,65 m.

I

1998

Chrzanowski

Tomasz

kula (6,25)

17,48 m.

I

1999

Grad

Agnieszka

7-bój

4898 pkt.

I

2000

Tymińska

Karolina

7-bój

4897 pkt.

I

2001

Tymińska

Karolina

5-bój (hala)

3627 pkt.

I

2002

Ratajczak

Justyna

tyczka (hala)

3,90 m.

I

2004

Adamczak

Justyna

tyczka (hala)

3,60 m.

I

2004

Adamczak

Justyna

tyczka

3,20 m.

I

2005

Jankowska

Agata

100 m.

12,14 s.

I

2005

Jankowska

Agata

200 m.

24,43 s.

I

2005

Jankowska

Agata

4x100 m.

48,03 s.

Senderek

Zaklina

Romanowska

Monika

Stroka

Małgorzata

I

2007

Lisiak

Tomasz

tyczka

4,50 m.

I

2008

Gmerczyński

Kamil

wzwyż (hala)

1,98 m.

II

1971

Mądry

Grzegorz

100 m.

10,7 s.

II

1972

Siuda

Zbigniew

200 m.

22,3 s.

II

1972

Siuda

Zbigniew

110 m.ppł.

14,8 s.

II

1973

Stępień

Zbigniew

400 m. (hala)

52,8 s.

II

1973

Dziadas

Zofia

800 m. (hala)

2.23,6

II

1974

Rękas

Mirosława

wzwyż (hala)

1,71 m.

II

1974

Kowalski

Andrzej

tyczka (hala)

4,30 m.

II

1975

Krawsz

Eugeniusz

200 m.

22,47 s.

II

1976

Tomoń

Joanna

800 m.

2.08,26

II

1978

Maruszczak

Mariusz

tyczka (hala)

4,00 m.

II

1979

Suska

Bogumiła

kula (4)

11,81 m.

II

1982

Treder

Jędrzej

10-bój

6028 pkt.

II

1985

Suwalska

Aneta

1000m. (hala)

2.58,31

II

1986

Przygocki

Marek

tyczka (hala)

4,10 m.

II

1988

Szomburg

Tomasz

800 m.

2.01,51

II

1991

Świeciński

Tomasz

trójskok

14,39 m.

II

1993

Szewczyk

Tomasz

7-bój (hala)

4237 pkt.

II

1995

Kozica

Szymon

7-bój (hala)

4313 pkt.

II

1995

Kozica

Szymon

10-bój

5957 pkt.

II

1995

Janek

Radosław

trójskok (hala)

13,58 m.

II

1996

Heliniak

Aneta

tyczka

2,90 m.

II

1997

Kowalska

Joanna

wzwyż (hala)

1,71 m.

II

1997

Chrzanowski

Tomasz

kula (6,25) (hala)

14,45 m.

II

1998

Grad

Agnieszka

7-bój

4704 pkt.

II

1999

Grad

Agnieszka

5-bój (hala)

3394 pkt.

II

2000

Biniewski

Łukasz

w dal (hala)

6,65 m.

II

2000

Antkowiak

Michał

10-bój

5862 pkt.

II

2002

Ratajczak

Justyna

tyczka

3,70 m.

II

2005

Jankowska

Agata

200 m. (hala)

24,99 s.

II

2005

Ilkowska

Natalia

tyczka

3,55 m.

II

2005

Łado

Tomasz

tyczka

4,30 m.

III

1971

Własiuk

Beata

200 m.ppł.

29,8 s.

III

1972

Galant

Henryk

400 m.

49,2 s.

III

1972

Sas

Elżbieta

dysk (1)

43,80 m.

III

1973

Falbagowska

Irena

wzwyż (hala)

1,68 m.

III

1973

Galant

Henryk

400 m.

49,0 s.

III

1973

Przewoźny

Henryk

110 m.ppł. (100)

15,6 s.

III

1974

Falbagowska

Irena

wzwyż (hala)

1,68 m.

III

1975

Nowomiejska

Barbara

800 m. (hala)

2.09,8

III

1976

Tomoń

Joanna

800 m. (hala)

2.15,2

III

1976

Rakowski

Ryszard

młot (6)

55,48 m.

III

1978

Maruszczak

Mariusz

tyczka

4,50 m.

III

1985

Dudojć

Janusz

w dal

6,95 m.

III

1985

Suwalska

Aneta

1500 m.

4.35,09

III

1985

Wieczorek

Krzysztof

tyczka (hala)

4,00 m.

III

1985

Wieczorek

Krzysztof

8-bój (hala)

4462 pkt.

III

1991

Jankowiak

Liliana

5-bój (hala)

3125 pkt.

III

1993

Dalecki

Sławomir

oszczep (800)

56.90 m.

III

1997

Słowik

Wojciech

7-bój (hala)

4376 pkt.

III

1997

Kowalska

Joanna

wzwyż

1,68 m.

III

1997

Walczak

Wojciech

tyczka

4,20 m.

III

1998

Rzepka

Emilia

kula (4)

11,30 m.

III

1998

Stolarczyk

Grzegorz

dysk (1,50)

48,28 m.

III

2000

Tymińska

Karolina

w dal (hala)

5,48 m.

III

2000

Biniewski

Łukasz

7-bój (hala)

4384 pkt.

III

2005

Ilkowska

Natalia

tyczka (hala)

3,30 m.

III

2005

Skwarek

Wojciech

trójskok (hala)

13,02 m.

III

2006

Wyrwicki

Marcin

tyczka

4,30 m.

III-IV

1999

Krzyśko

Maurycy

tyczka

3,70 m.

 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  /U-16/

I

1971

Dobreck

Sławomir

300 m.ppł.

43,5 s.

I

1971

Malewski

Wiesław

200 m.

23,3 s.

II

1974

Kroczewska

Mariola

oszczep (600)

41,00 m.

 

Mistrzostwa Polski Młodzików  /U-16/

I

1998

Kogut

Monika

tyczka

2,80 m.

II

1999

Tymińska

Karolina

w dal

5,63 m.

 

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

 
Mistrzostwa Świata Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

I

1985

Kotowska

Barbara

5-bój – indywidualnie

5336 pkt.

I

1985

Kotowska

Barbara

5-bój – drużynowo

15709 pkt.

Dorota

Nowak

I

1988

Sulima

Anna

5-bój – drużynowo

15423 pkt.

II

1984

Kotowska

Barbara

5-bój – drużynowo

15169 pkt.

V

1984

Kotowska

Barbara

5-bój – indywidualnie

5233 pkt.

V

1988

Sulima

Anna

5-bój – indywidualnie

5123 pkt.

VI

1985

Nowak

Dorota

5-bój – indywidualnie

5117 pkt.

VI

2001

Borowiak

Beata

5-bój – drużynowo

13627 pkt.

 
Mistrzostwa Europy Seniorów

XXIV

2002

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

 
Mistrzostwa Świata Juniorów

I

1992

Cygański

Tomasz

5-bój – drużynowo

15827 pkt.

I

1996

Batyniak

Anna

4-bój – drużynowo

12576 pkt.

I

2000

Malińska

Agata

4-bój – drużynowo

11831 pkt.

II

1987

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój – indywidualnie

5260 pkt.

II

1991

Stefanek

Andrzej

5-bój – drużynowo

15685 pkt.

Makowski

Piotr

II

1992

Olejniczak

Monika

5-bój – drużynowo

15162 pkt.

II

1994

Sędziak

Magdalena

4-bój – drużynowo

12642 pkt.

II

2006

Bajan

Michał

4-bój – sztafeta

4284 pkt.

III

1990

Mejsner

Dariusz

5-bój – drużynowo

15646 pkt.

Stefanek

Andrzej

III

1999

Idziak

Magdalena

4-bój – drużynowo

 

III

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – drużynowo

 

III

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – sztafeta

3656 pkt.

III

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – combinat (druż.)

10840 pkt.

III

2007

Bajan

Michał

4-bój – combinat (druż.)

12816 pkt.

Trojak

Szymon

IV

1986

Czajka

Włodzimierz

5-bój – drużynowo

 

IV

1992

Olejniczak

Monika

5-bój – sztafeta

4716 pkt.

IV

2001

Dopierała

Anna

4-bój – drużynowo

 

V

1989

Giżyński

Andrzej

5-bój – drużynowo

 

Bełch

Wojciech

V

1990

Giżyński

Andrzej

5-bój – sztafeta

 

Mejsner

Dariusz

Stefanek

Andrzej

V

1991

Olejniczak

Monika

5-bój – drużynowo

14455 pkt.

Skorupska

Sylwia

V

1996

Batyniak

Anna

5-bój – drużynowo

 

V

2007

Trojak

Szymon

4-bój – sztafeta

3864 pkt.

Bajan

Michał

VI

1993

Olejniczak

Monika

5-bój – drużynowo

 

VI

1993

Cygański

Tomasz

5-bój – drużynowo

15632 pkt.

VI

1995

Batyniak

Anna

4-bój – drużynowo

 

VI

2002

Malińska

Agata

4-bój – drużynowo

13104 pkt.

VI

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – sztafeta

 

VII

1984

Jakuć

Marek

5-bój – drużynowo

 

VII

1985

Czajka

Włodzimierz

5-bój – drużynowo

 

Zazula

Mirosław

VII

2007

Bajan

Michał

4-bój – rywaliz.combinat

4412 pkt.

VIII

1984

Jakuć

Marek

5-bój – drużynowo

 

VIII

1990

Stefanek

Andrzej

5-bój – indywidualnie

5295 pkt.

VIII

1996

Batyniak

Anna

4-bój – indywidualnie

4128 pkt.

VIII

1997

Białecki

Marcin

5-bój – sztafeta

4929 pkt.

VIII

2000

Malińska

Agata

4-bój – indywidualnie

3873 pkt.

VIII

2000

Lorenc

Łukasz

4-bój – drużynowo

 

VIII

2001

Chmielewski

Tomasz

5-bój – drużynowo

 

VIII

2002

Swacha

Magdalena

4-bój – drużynowo

 

VIII

2002

Swacha

Magdalena

4-bój – sztafeta

 

IX

1988

Mejsner

Dariusz

5-bój – indywidualnie

 

IX

1991

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

 

IX

1992

Cygański

Tomasz

5-bój – sztafeta

4430 pkt.

IX

1994

Białecki

Marcin

4-bój – drużynowo

11743 pkt.

IX

2003

Chmielewski

Tomasz

5-bój – sztafeta

5012 pkt.

IX

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – drużynowo  J.St.

13628 pkt.

X

1986

Czajka

Włodzimierz

5-bój – indywidualnie

 

X

1990

Mejsner

Dariusz

5-bój – indywidualnie

 

X

1996

Batyniak

Anna

4-bój – indywidualnie

 

X

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – sztafeta J.St.

4130 pkt.

XI

1985

Czajka

Włodzimierz

5-bój – indywidualnie

 

XI

1989

Skorupska

Sylwia

5-bój – drużynowo

 

XI

1996

Kumiszczo

Krzysztof

5-bój – drużynowo

 

XI

1999

Idziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

XII

1992

Olejniczak

Monika

5-bój – indywidualnie

4962 pkt.

XIV

1988

Giżyński

Andrzej

5-bój – indywidualnie

 

XIV

1991

Stefanek

Andrzej

5-bój – indywidualnie

5255 pkt.

XIV

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – sztafeta

4248 pkt.

XIV

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – rywaliz.combinat

3604 pkt.

XIV

2007

Trojak

Szymon

4-bój – rywaliz.combinat

4240 pkt.

XV

1990

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

 

XV

2000

Malińska

Agata

5-bój – indywidualnie

 

XV

2003

Chmielewski

Tomasz

5-bój – drużynowo

11495 pkt.

XV

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – sztafeta

 

XVI

1997

Białecki

Marcin

4-bój – drużynowo

11356 pkt.

XVI

2000

Malińska

Agata

4-bój – indywidualnie

 

XVI

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – drużynowo

 

XVII

1987

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój – drużynowo

 

XVII

1988

Giżyński

Andrzej

5-bój – drużynowo

 

Mejsner

Dariusz

 

Skrzypaszek

Arkadiusz

 

XVII

1994

Sędziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

4083 pkt.

XVII

1996

Białecki

Marcin

5-bój – indywidualnie

5286 pkt.

XVII

2007

Trojak

Szymon

4-bój – indywidualnie

4016 pkt.

XIX

2007

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

4008 pkt.

XX

1991

Makowski

Piotr

5-bój – indywidualnie

 

XX

1996

Kumiszczo

Krzysztof

5-bój – indywidualnie

 

XX

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

3592 pkt.

XXI

1991

Olejniczak

Monika

5-bój – indywidualnie

 

XXIII

1988

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój – indywidualnie

 

XXIII

2001

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

XXIV

2001

Dopierała

Anna

4-bój – indywidualnie

 

XXIV

2006

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

4188 pkt.

XXV

1992

Cygański

Tomasz

5-bój – indywidualnie

5106 pkt.

XXVI

1984

Jakuć

Marek

5-bój – indywidualnie

 

XXVI

1993

Cygański

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

XXVI

1994

Białecki

Marcin

4-bój – indywidualnie

3968 pkt.

XXVI

2002

Swacha

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

XXVI

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

XXVII

1995

Batyniak

Anna

4-bój – indywidualnie

 

XXVIII

1989

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

 

XXIX

1995

Batyniak

Anna

4-bój – indywidualnie

 

XXX

1985

Zazula

Mirosław

5-bój – indywidualnie

 

XXX

1989

Bełch

Wojciech

5-bój – indywidualnie

 

XXX

2007

Walesa

Magdalena

4-bój indywidualnie J.St.

4744 pkt.

XXXI

2001

Malińska

Agata

4-bój – indywidualnie

2960 pkt.

XXXIX

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – indywidualnie

 

udział

1996

Białecki

Marcin

5-bój – drużynowo

 

 

Kumiszczo

Krzysztof

udział

1996

Białecki

Marcin

5-bój – sztafeta

 

 

Kumiszczo

Krzysztof

udział

1996

Kumiszczo

Krzysztof

5-bój – indywidualnie

 

udział

2000

Lorenc

Łukasz

4-bój – indywidualnie

kontuzja

udział

2003

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

udział

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – indywidualnie

 

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

VII

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – drużynowo

146724 pkt.

VIII

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – sztafeta

4282 pkt.

XXIV

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

4880 pkt.

 
Mistrzostwa Europy Juniorów

I

1996

Dądela

Justyna

3-bój – drużynowo

9636 pkt.

I

1998

Kowalski

Tomasz

3-bój – drużynowo

 

I

2000

Lorenc

Łukasz

4-bój – drużynowo

 

I

2001

Skarbek

Hubert

3-bój – drużynowo

 

I

2006

Trojak

Szymon

3-bój – drużynowo

10514 pkt.

Bajan

Michał

I

2006

Trojak

Szymon

3-bój – sztafeta

3464 pkt.

Bajan

Michał

II

1991

Skorupska

Sylwia

5-bój – drużynowo

 

II

1998

Dużyk

Dorota

3-bój – drużynowo

 

II

2001

Dopierała

Anna

4-bój – sztafeta

 

II

2002

Malińska

Agata

5-bój – sztafeta

5096 pkt.

II

2006

Trojak

Szymon

3-bój – indywidualnie

3570 pkt.

II

2007

Włodarczyk

Patryk

3-bój – sztafeta JM

3040 pkt.

Salomon

Dominik

III

1999

Malińska

Agata

4-bój – drużynowo

11611 pkt.

III

1999

Chmielewski

Tomasz

3-bój – drużynowo

 

Mały

Paweł

III

2000

Idziak

Magdalena

4-bój – drużynowo

 

III

2000

Idziak

Magdalena

4-bój – sztafeta

 

III

2001

Dopierała

Anna

4-bój – drużynowo

 

III

2002

Malińska

Agata

5-bój – drużynowo

15644 pkt.

III

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – drużynowo

 

III

2006

Bajan

Michał

4-bój – drużynowo

12884 pkt.

III

2007

Bajan

Michał

4-bój – drużynowo

12616 pkt.

Klekot

Łukasz

IV

1995

Lorenc

Bartosz

3-bój – drużynowo

 

IV

2002

Malińska

Agata

5-bój – indywidualnie

5272 pkt.

IV

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – sztafeta

 

IV

2003

Sapielak

Anna

3-bój – sztafeta

 

Kobierecka

Karolina

IV

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – sztafeta

3740 pkt.

IV

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – drużynowo

12252 pkt.

IV

2007

Włodarczyk

Patryk

3-bój – drużynowo JM

9544 pkt.

Salomon

Dominik

IV

2007

Bajan

Michał

4-bój – sztafeta

 

Klekot

Łukasz

IV

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – combinat (druż.)

 

IV

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – combinat (sztaf.)

3824 pkt.

IV

2007

Bajan

Michał

4-bój – combinat (druż.)

 

Klekot

Łukasz

V

2003

Sapielak

Anna

3-bój – drużynowo

 

Kobierecka

Karolina

V

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – drużynowo

15876 pkt.

V

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – sztafeta

 

V

2007

Bajan

Michał

4-bój – combinat (sztaf.)

38244 pkt.

Klekot

Łukasz

VI

1997

Szaflik

Magdalena

4-bój – drużynowo

 

VI

2000

Lorenc

Bartosz

4-bój – sztafeta

 

VI

2001

Chmielewski

Tomasz

4-bój – drużynowo

 

VI

2001

Chmielewski

Tomasz

4-bój – sztafeta

 

VI

2006

Walesa

Magdalena

5-bój – drużynowo

14692 pkt.

VI

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – sztafeta

5164  pkt.

VI

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – sztafeta

 

VII

1998

Dużyk

Dorota

3-bój – indywidualnie

 

VII

2000

Dopierała

Anna

3-bój – drużynowo

 

Fediuk

Ewelina

VII

2001

Chmielewski

Tomasz

4-bój – indywidualnie

 

VII

2001

Chmielewski

Tomasz

5-bój – drużynowo

 

Goraj

Mariusz

VII

2003

Kobierecka

Karolina

4-bój – drużynowo

 

VII

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – drużynowo

11709 pkt.

VII

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – drużynowo

14624 pkt.

VII

2007

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

4236 pkt.

VIII

1995

Biłgorajski

Marcin

4-bój – drużynowo

 

VIII

1996

Dądela

Justyna

3-bój – indywidualnie

3263 pkt.

VIII

2000

Idziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

3856 pkt.

VIII

2000

Lorenc

Łukasz

4-bój – indywidualnie

4155 pkt.

VIII

2001

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

VIII

2001

Skarbek

Hubert

3-bój – indywidualnie

 

VIII

2002

Chmielewski

Tomasz

5-bój – drużynowo

 

VIII

2002

Chmielewski

Tomasz

5-bój – sztafeta

 

VIII

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – drużynowo

 

VIII

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – sztafeta

4282 pkt.

IX

1991

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

 

IX

2006

Bajan

Michał

3-bój – indywidualnie

 

IX

2007

Włodarczyk

Patryk

3-bój – indywidualnie JM

3272 pkt.

IX

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

4208 pkt.

IX

2007

Klekot

Łukasz

4-bój – indywidualnie

4204 pkt.

XI

1995

Lorenc

Bartosz

3-bój – indywidualnie

 

XI

1999

Malińska

Agata

4-bój – indywidualnie

3793 pkt.

XI

2000

Sawoniewicz

Piotr

3-bój – drużynowo

 

XII

1998

Kowalski

Tomasz

3-bój – indywidualnie

 

XIII

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – kombinat (ind.)

 

XIII

2007

Bajan

Michał

4-bój – kombinat (ind.)

 

XIV

1997

Szaflik

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

XIV

2000

Dopierała

Anna

3-bój – indywidualnie

 

XV

1999

Chmielewski

Tomasz

3-bój – indywidualnie

 

XVI

2001

Dopierała

Anna

4-bój – indywidualnie

 

XVII

1999

Mały

Paweł

3-bój – indywidualnie

 

XVII

2000

Fediuk

Ewelina

3-bój – indywidualnie

 

XVII

2003

Kobierecka

Karolina

3-bój – indywidualnie

3128 pkt.

XIX

2006

Bajan

Michał

3-bój – indywidualnie

3340 pkt.

XX

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – indywidualnie

 

XXII

2003

Sapielak

Anna

3-bój – indywidualnie

3032 pkt.

XXIV

2006

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

4084 pkt.

XXIV

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

4880 pkt.

XXIV

2007

Klekot

Łukasz

4-bój – kombinat (ind.)

 

XXV

2002

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

XXV

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – indywidualnie

 

XXV

2006

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

4828 pkt.

XXXI

1995

Biłgorajski

Marcin

4-bój – indywidualnie

 

XXXII

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

3720 pkt.

XXXIV

2006

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

 

XXXIX

2000

Sawoniewicz

Piotr

3-bój – indywidualnie

 

udział

1995

Biłgorajski

Marcin

3-bój – indywidualnie

 

udział

2003

Kobierecka

Karolina

4-bój – indywidualnie

 

udział

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – indywidualnie

 

udział

2007

Salomon

Dominik

3-bój – indywidualnie JM

2900 pkt.

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1984

Kotowska

Barbara

5-bój – indywidualnie

5247 pkt.

I

1990

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

 

I

1992

Olejniczak

Monika

5-bój – indywidualnie

5220 pkt.

I

1992

Stefanek

Andrzej

5-bój – indywidualnie

5683 pkt.

II

1983

Tomasik

Violetta

5-bój – indywidualnie

 

II

1985

Kotowska

Barbara

5-bój – indywidualnie

5061 pkt.

II

1988

Sulima

Anna

5-bój – indywidualnie

5291 pkt.

III

1975

Owsiany

Jarosław

5-bój – indywidualnie

 

III

1984

Rutkowska

Agata

5-bój – indywidualnie

 

III

1985

Nowak

Dorota

5-bój – indywidualnie

4875 pkt.

III

1987

Mejsner

Dariusz

5-bój – sztafeta

 

4622 pkt.

Ryk

Jacek

IV

1986

Sulima

Anna

5-bój – indywidualnie

4835 pkt.

IV

2002

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

IV

2006

Majewski

Bartosz

5-bój – indywidualnie

5428 pkt.

V

1992

Cygański

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

V

1995

Sędziak

Magdalena

5-bój – indywidualnie

 

V

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

5104 pkt.

VI

1983

Kotowska

Barbara

5-bój – indywidualnie

 

VI

1986

Kupińska

Renata

5-bój – indywidualnie

4691 pkt.

VI

2001

Weselak

Daniel

5-bój – indywidualnie

 

VI

2006

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

4952 pkt.

VII

1982

Tomasik

Violetta

5-bój – indywidualnie

 

VII

1987

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój – indywidualnie

 

VII

2003

Chmielewski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

 

VII

2005

Fedoruk

Grzegorz

5-bój – indywidualnie

5048 pkt.

VIII

1975

Nowak

Jan

5-bój – indywidualnie

 

VIII

1982

Rutkowska

Agata

5-bój – indywidualnie

 

VIII

1985

Małoszyc

Edyta

5-bój – indywidualnie

 

VIII

1985

Radzik

Jerzy

5-bój – indywidualnie

 

VIII

1992

Sądel

Grzegorz

5-bój – indywidualnie

4794 pkt.

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

II

2006

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

5572 pkt.

II

2007

Walesa

Magdalena

5-bój – indywidualnie

5220 pkt.


Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1984

Nowak

Dorota

3-bój – indywidualnie

 

I

1984

Baranowski

Przemysław

3-bój – indywidualnie

 

I

1985

Małoszyc

Edyta

3-bój – indywidualnie

 

I

1985

Skrzypaszek

Arkadiusz

3-bój – indywidualnie

 

I

1987

Czajka

Włodzimierz

5-bój – indywidualnie

5500 pkt.

I

1988

Giżyński

Andrzej

3-bój – indywidualnie

 

I

1988

Mejsner

Dariusz

5-bój – indywidualnie

 

I

1989

Stefanek

Andrzej

5-bój – indywidualnie

5565 pkt.

I

1990

Stefanek

Andrzej

3-bój – indywidualnie

 

I

1990

Makowski

Piotr

5-bój – indywidualnie

5429 pkt.

I

1991

Skorupska

Sylwia

5-bój – indywidualnie

5205 pkt.

I

1992

Olejniczak

Monika

5-bój – indywidualnie

5210 pkt.

I

1998

Idziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

4194 pkt.

I

1998

Kumiszczo

Krzysztof

5-bój – indywidualnie

5600 pkt.

I

1999

Idziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

I

2003

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – indywidualnie

 

I

2007

Trojak

Szymon

4-bój – indywidualnie

4384 pkt.

II

1974

Owsiany

Jarosław

5-bój – indywidualnie

 

II

1980

Olszewski

Paweł

5-bój – indywidualnie

 

II

1981

Czyżowicz

Maciej

5-bój – indywidualnie

 

II

1981

Rutkowska

Agata

3-bój – indywidualnie

 

II

1982

Jakuć

Marek

3-bój – indywidualnie

 

II

1982

Tomasik

Violetta

3-bój – indywidualnie

 

II

1983

Jakuć

Marek

3-bój – indywidualnie

 

II

1985

Sulima

Anna

5-bój – indywidualnie

 

II

1986

Czajka

Włodzimierz

5-bój – indywidualnie

5304 pkt.

II

1987

Zazula

Mirosław

5-bój – indywidualnie

5498 pkt.

II

1988

Giżyński

Andrzej

5-bój – indywidualnie

 

II

1994

Sędziak

Magdalena

4-bój – indywidualnie

 

II

1994

Horbacz

Marcin

5-bój – indywidualnie

5268 pkt.

II

1994

Białecki

Marcin

4-bój – indywidualnie

 

II

1995

Biłgorajski

Marcin

4-bój – indywidualnie

3997 pkt.

II

1998

Kowalski

Tomasz

5-bój – indywidualnie

4825 pkt.

II

2000

Malińska

Agata

5-bój – indywidualnie

5171 pkt.

II

2000

Malińska

Agata

4-bój – indywidualnie

4071 pkt.

II

2003

Sawoniewicz

Piotr

5-bój - indywidualnie

 

II

2007

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

4152 pkt.

II

2007

Bajan

Michał

4-bój – indywidualnie

4284 pkt.

III

1975

Owsiany

Jarosław

5-bój – indywidualnie

 

III

1980

Palusiński

Robert

5-bój – indywidualnie

 

III

1981

Olszewski

Paweł

5-bój – indywidualnie

 

III

1982

Zalewski

Jarosław

3-bój – indywidualnie

 

III

1983

Czajka

Włodzimierz

3-bój – indywidualnie

 

III

1984

Kotowska

Barbara

3-bój – indywidualnie

 

III

1984

Ryk

Jacek

5-bój – indywidualnie

 

III

1986

Warzyński

Mirosław

5-bój – indywidualnie

5200 pkt.

III

1986

Szramowska

Anita

3-bój – indywidualnie

 

III

1987

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój – indywidualnie

5183 pkt.

III

1988

Ryk

Jacek

5-bój – indywidualnie

 

III

1990

Bełch

Wojciech

5-bój – indywidualnie

5396 pkt.

III

1994

Sędziak

Magdalena

5-bój – indywidualnie

 

III

1995

Sędziak

Magdalena

5-bój – indywidualnie

5153 pkt.

III

2000

Lorenc

Łukasz

4-bój – indywidualnie

4198 pkt.

III

2000

Dużyk

Dorota

4-bój – indywidualnie

3855 pkt.

III

2002

Sawoniewicz

Piotr

4-bój – indywidualnie

 

III

2002

Lorenc

Łukasz

5-bój – indywidualnie

5298 pkt.

III

2003

Kobierecka

Karolina

4-bój – indywidualnie

 

III

2006

Walesa

Magdalena

4-bój – indywidualnie

4072 pkt.


Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I

1982

Kotowska

Barbara

3-bój – indywidualnie

3004 pkt.

I

1982

Palusiński

Robert

3-bój – indywidualnie

 

I

1983

Jakuć

Marek

5-bój – indywidualnie

 

I

1983

Konior

Maciej

3-bój – indywidualnie

3175 pkt.

I

1984

Nowak

Dorota

3-bój – indywidualnie

 

I

1985

Małoszyc

Edyta

3-bój – indywidualnie

3401 pkt.

I

1985

Skrzypaszek

Arkadiusz

3-bój – indywidualnie

3582 pkt.

I

1986

Sulima

Anna

3-bój – indywidualnie

3046 pkt.

I

1986

Mejsner

Dariusz

3-bój – indywidualnie

3308 pkt.

I

1987

Giżyński

Andrzej

3-bój – indywidualnie

3331 pkt.

I

1987

Boroń

Małgorzata

3-bój – indywidualnie

2916 pkt.

I

1988

Skorupska

Sylwia

3-bój – sztafeta

3537 pkt.

Pecelerowicz

Lidia

Wieczorek

Ewa

I

1988

Skorupska

Sylwia

3-bój – indywidualnie

3322 pkt.

I

1988

Stefanek

Andrzej

3-bój – indywidualnie

3427 pkt.

I

1989

Stefanek

Andrzej

3-bój – indywidualnie

3633 pkt.

I

1989

Skorupska

Sylwia

3-bój – sztafeta

 

I

1990

Skorupska

Sylwia

3-bój – sztafeta

3240 pkt.

Wójtowicz

Marta

Sroka

Iwona

I

1991

Sędziak

Magdalena

3-bój – sztafeta

 

I

1991

Horbacz

Marcin

3-bój – indywidualnie

3553 pkt.

I

1992

Horbacz

Marcin

3-bój – indywidualnie

3554 pkt.

I

1992

Sędziak

Magdalena

3-bój – indywidualnie

 

I

1995

Biłgorajski

Marcin

3-bój – indywidualnie

3333 pkt.

I

1996

Dądela

Justyna

3-bój – indywidualnie

 

I

1997

Lorenc

Łukasz

3-bój – indywidualnie

3245 pkt.

I

2000

Dopierała

Anna

3-bój – indywidualnie

3126 pkt.

II

1974

Owsiany

Jarosław

5-bój – indywidualnie

 

II

1981

Rutkowska

Agata

3-bój – indywidualnie

 

II

1982

Tomasik

Violetta

3-bój – indywidualnie

2908 pkt.

II

1983

Jakuć

Marek

3-bój – indywidualnie

3148 pkt.

II

1984

Radzik

Jerzy

3-bój – indywidualnie

3621 pkt.

II

1985

Sulima

Anna

3-bój – indywidualnie

 

II

1985

Radzik

Jerzy

3-bój – indywidualnie

 

II

1986

Sulima

Anna

3-bój – indywidualnie

3371 pkt.

II

1986

Radzik

Jerzy

3-bój – indywidualnie

3562 pkt.

II

1987

Dudek

Edyta

3-bój – indywidualnie

2830 pkt.

II

1988

Bełch

Wojciech

3-bój – sztafeta

3456 pkt.

Stefanek

Andrzej

Rydzewski

Jacek

II

1989

Skorupska

Sylwia

3-bój – indywidualnie

 

II

1990

Wójtowicz

Marta

3-bój – indywidualnie

3334 pkt.

II

1990

Horbacz

Marcin

3-bój – sztafeta

3640 –pkt.

Drzymała

Wojciech

Pilch

Piotr

II

1991

Horbacz

Marcin

3-bój – sztafeta

 

Cygański

Tomasz

II

1992

Rutkowski

Mirosław

3-bój – indywidualnie

 

II

1993

Sędziak

Magdalena

3-bój – indywidualnie

3284 pkt.

II

1996

Chrząszcz

Renata

3-bój – indywidualnie

 

II

1996

Marek

Agnieszka

3-bój – indywidualnie

3057 pkt.

II

1998

Weselak

Daniel

2-bój – indywidualnie

2190 pkt.

II

2003

Kobierecka

Karolina

3-bój – sztafeta

 

Rykała

Joanna

II

2003

Sapielak

Anna

3-bój – indywidualnie

 

II

2006

Bajan

Michał

3-bój – sztafeta

3544 pkt.

Trojak

Szymon

II

2007

Włodarczyk

Patryk

3-bój – indywidualnie

3422 pkt.

II

2007

Skóra

Krystian

3-bój – sztafeta

 

III

1982

Zalewski

Jacek

5-bój – indywidualnie

 

III

1982

Jakuć

Marek

3-bój – indywidualnie

3096 pkt.

III

1983

Czajka

Włodzimierz

5-bój – indywidualnie

 

III

1983

Czajka

Włodzimierz

3-bój – indywidualnie

3123 pkt.

III

1983

Kotowska

Barbara

3-bój – indywidualnie

3091 pkt.

III

1984

Kotowska

Barbara

3-bój – indywidualnie

3525 pkt.

III

1984

Ryk

Jacek

3-bój – indywidualnie

3587 pkt.

III

1986

Szramowska

Anita

3-bój – indywidualnie

3007 pkt.

III

1986

Bury

Stanisław

3-bój – indywidualnie

3506 pkt.

III

1987

Zboralski

Marek

3-bój – indywidualnie

3126 pkt.

III

1988

Bełch

Wojciech

3-bój – indywidualnie

3262 pkt.

III

1989

Bełch

Wojciech

3-bój – indywidualnie

3552 pkt.

III

1990

Skorupska

Sylwia

3-bój – indywidualnie

3282 pkt.

III

1991

Sędziak

Magdalena

3-bój – indywidualnie

3183 pkt.

III

1993

Rutkowski

Mirosław

3-bój – indywidualnie

3472 pkt.

III

1993

Sędziak

Magdalena

3-bój – indywidualnie

 

III

1994

Batyniak

Anna

3-bój – indywidualnie

 

III

1995

Lorenc

Bartosz

3-bój – indywidualnie

3253 pkt.

III

1996

Lorenc

Bartosz

3-bój – indywidualnie

 

III

1997

Lelicka

Beata

3-bój – indywidualnie

3053 pkt.

III

2006

Bajan

Michał

3-bój – indywidualnie

3491 pkt.

III

2007

Włodarczyk

Patryk

3-bój – sztafeta

3158 pkt.

Salomon

Dominik
PIŁKA  NOŻNA

 Mistrzostwa Europy Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

II

1981

Kubicki

Dariusz

elimin.

2004

Ryś

Arkadiusz 


Mistrzostwa Polski  Juniorów
 

I

1971

Chamski

Krzysztof

I

2001

Domagała

Piotr

II

1973

Gabas

Eugeniusz

II

1999

Domagała

Piotr


Mistrzostwa Polski  Juniorów Młodszych

I

2007

Duchnowski

Rafał

Figiel

Rafał

Januszewski

Bartosz

Podwyszyński

Patryk

Rurarz

Krystian

Siewierski

Paweł

Szkućko

Piotr

Śnieżek

Kamil

Tyktor

Bartosz

Zatoński

Przemysław 
PŁYWANIE

 Mistrzostwa Europy Seniorów 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

V

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.03,25

V

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G

29,95 s.

V

2001

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima)

2.09,58

VI

2000

Miciul

Aleksandra

4x50 m. Z (zima)

1.53,77

VII

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.14,69

VII

2000

Miciul

Aleksandra

4x100 m. Z

4.12,77

VII

2001

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima)

1.00,94

VII

2001

Miciul

Aleksandra

4x50 m. Z (zima)

1.52,97

IX

2006

Staszak

Katarzyna

4x100 m. Z

4.11,57

XI

2001

Miciul

Aleksandra

50 m. G (zima)

28,82 s.

XII

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima)

2.17,66

XIV

2000

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,21 s

XIV

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m G

1.04,87

XVI

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.19,12

XVII

2001

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G (zima)

2.19,22

XVIII

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima)

1.04,14

XVIII

2006

Staszak

Katarzyna

200 m. G

2.17,63

XIX

2001

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G (zima)

1.03,58

XXII

2006

Staszak

Katarzyna

100 m. G

1.04,51

 
Mistrzostwa Europy Juniorów 

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D

3.24,68

IV

1989

Strychalska

Aleksandra

 

 

IV

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D

3.25,32

VI

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

24,96 s.

VI

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,21 s.

VII

2002

Plutecki

Adam

 

 

XI

2003

Plutecki

Adam

4x100 m. Z

3.54,63

Rumianowski

Tomasz

XII

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

51,75 s.

XIV

2003

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

58,84 s.

XVI

2003

Plutecki

Adam

200 m. K

2.22,14

XVI

2003

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

27,60 s.

XXII

2003

Plutecki

Adam

100 m. K

1.05,90

XXIII

2000

Bocer

Joanna

200 m. G

2.24,49

XXVI

2003

Plutecki

Adam

50 m. K

30,58 s.

XXVI

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.12,05

XXXI

2000

Bocer

Joanna

50 m. G

32,60 s.

XXXII

2000

Bocer

Joanna

100 m. G

1.09,09

 
Światowe Igrzyska Młodzieży 

XII

1998

Sroczyński

Jakub

400 m. Z

 

 
Europejskie Igrzyska Młodzieży

I

2007

Kawęcki

Radosław

200 m. G

2.05,36

II

2007

Kawęcki

Radosław

100 m. G

58,39

IV

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

52,88 s.

V

2001

Rumianowski

Tomasz

 

 

VI

2007

Kawęcki

Radosław

4x100 m. Z

 

VII

2005

Charyna

Wojciech

4x100 m. D

 

VII

2005

Charyna

Wojciech

4x200 m. D (mieszana)

 

VIII

2001

Krawiec

Damian

 

 

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1990

Strychalska

Aleksandra

100 m. M

1.03,08

I

1995

Budasz

Olga

100 m. D (zima)

 

I

1996

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,31

I

1996

Budasz

Olga

50 m. M (zima)

29,84 s.

I

1999

Miciul

Aleksandra

50 m. G

30,45 s.

I

1999

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.04,83

I

1999

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.18,41

I

1999

Mirosław

Monika

400 m. Z

4.57,16

I

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G (zima-I)

29,71 s.

I

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima-I)

1.03,73

I

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima-I)

2.14,91

I

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G (zima-II)

 

I

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima-II)

 

I

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima-II)

 

I

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G

30,59 s.

I

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.03,41

I

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.15,51

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D (zima)

8.54,34

Bocer

Joanna

Miciul

Aleksandra

Mirosław

Monika

I

2001

Miciul

Aleksandra

50 m. G

30,46 s.

I

2001

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.03,59

I

2001

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.16,13

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

8.37,50

Bocer

Joanna

Smykowska

Katarzyna

I

2002

Plutecki

Adam

200 m. K (zima)

2.13,06

I

2002

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.00,54

I

2003

Plutecki

Adam

50 m. K (zima)

28,71 s.

I

2003

Plutecki

Adam

100 m. K (zima)

1.01,80

I

2003

Plutecki

Adam

4x200 m. D (zima)

7.31,65

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

Krawiec

Damian

I

2004

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.03,29

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D

3.28,42

Krawiec

Damian

Plutecki

Adam

Rumianowski

Tomasz

I

2004

Kowalski

Kamil

4x200 m. D

7.45,07

Krawiec

Damian

Plutecki

Adam

Rumianowski

Tomasz

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z

3.51,60

Majewski

Michał

Plutecki

Adam

Rumianowski

Tomasz

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z (zima)

3.42,11

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x200 m. D (zima)

7.25,56

Kowalski

Kamil

I

2004

Zwolińska

Weronika

4x100 m. D (zima)

3.56,04

Kosowicz

Marta

Kidoń

Zofia

I

2006

Staszak

Katarzyna

50 m. G (zima)

30.36 s.

I

2006

Staszak

Katarzyna

200 m. G (zima)

2.16,22

I

2006

Staszak

Katarzyna

50m G

30,32 s.

I

2006

Staszak

Katarzyna

200m. G

2.14,79

I

2007

Staszak

Katarzyna

50 m. G

30,26 s.

I

2007

Staszak

Katarzyna

200 m. G

2.16,45

II

1990

Strychalska

Aleksandra

200 m. M

2.16,18

II

1991

Strychalska

Aleksandra

200 m. M (zima)

2.16,58

II

1996

Budasz

Olga

50 m. D

28,22 s.

II

1996

Budasz

Olga

50 m. D (zima)

27,55 s.

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G (zima-I)

30,85 s.

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G (zima-I)

1.05,65

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G (zima-I)

 

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G (zima-II)

 

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.06,16

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.20,83

II

2000

Mirosław

Monika

400 m. Z (zima-I)

 

II

2000

Mirosław

Monika

400 m. Z ((zima-II)

 

II

2000

Mirosław

Monika

400 m. Z

4.59,81

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. D

4.07,61

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

Miciul

Aleksandra

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

8.57,65

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

Miciul

Aleksandra

II

2001

Bocer

Joanna

200 m. D (zima)

 

II

2001

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G (zima)

2.13,93

II

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. D (zima)

3.50,13

Stanisławska

Agnieszka

Smykowska

Katarzyna

II

2001

Bocer

Joanna

4x200 m. D (zima)

8.26,59

Stanisławska

Agnieszka

Smykowska

Katarzyna

II

2001

Mirosław

Monika

200 m. M

2.21,91

II

2001

Miciul

Aleksandra

4x100m. Z

 

Stanisławska

Agnieszka

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

II

2002

Bocer

Joanna

4x200 m. D

8.40,26

Stanisławska

Agnieszka

Smykowska

Katarzyna

Zwolinska

Weronika

II

2002

Bocer

Joanna

4x100 m. D

4.00,48

Stanisławska

Agnieszka

Smykowska

Katarzyna

Zwolinska

Weronika

II

2002

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.14,92

II

2002

Bocer

Joanna

4x200 m. D (zima)

8.21,93

Zwolińska

Weronika

II

2002

Plutecki

Adam

50 m. K (zima)

29,16 s.

II

2002

Plutecki

Adam

200 m. K

2.19,28

II

2002

Plutecki

Adam

50 m. K

 

II

2002

Bocer

Joanna

100m. D (zima)

57,65 s.

II

2002

Rumianowski

Tomasz

50 m. G (zima)

26,18 s.

II

2002

Rumianowski

Tomasz

200 m. G (zima)

2.00,54

II

2002

Bocer

Joanna

200m. D (zima)

2.03,30

II

2002

Plutecki

Adam

4x200 m. D (zima)

7.36,60

Krawiec

Damian

Kowalewski

Arkadiusz

Rumianowski

Tomasz

II

2002

Plutecki

Adam

4x200 m. D

7.36,40

Krawiec

Damian

Kowalewski

Arkadiusz

Rumianowski

Tomasz

II

2002

Zwolińska

Katarzyna

4x100 m. Z (zima)

4.21,35

Bocer

Joanna

II

2003

Bocer

Joanna

100 m. D

58,83 s.

II

2003

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D

8.40,91

Bocer

Joanna

II

2003

Zwolińska

Weronika

4x100 m. D

4.01,82

Kosowicz

Marta

II

2003

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

57,93 s.

II

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.06,38

II.

2003

Kosowicz

Marta

4x200 m. D (zima)

8.38,60

Zwolińska

Weronika

Zwolińska

Katarzyna

II.

2003

Kosowicz

Marta

4x100 m. D (zima)

3.56,90

Zwolińska

Weronika

Gulba

Linda

II

2003

Plutecki

Adam

100 m. Z (zima)

57,01 s.

II

2003

Rumianowski

Tomasz

50 m. G (zima)

25,77 s.

II

2003

Rumianowski

Tomasz

100 m. G (zima)

55,16 s.

II

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. G (zima)

2.00,93

II.

2003

Plutecki

Adam

4x100 m. D (zima)

3.24,71

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

Krawiec

Damian

II.

2003

Plutecki

Adam

4x100 m. Z (zima)

3.46,12

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

Krawiec

Damian

II

2004

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D

8.44,85

Bocer

Joanna

II

2004

Kosowicz

Marta

4x100 m. Z

4.31,13

Fiedorowicz

Urszula

II

2004

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

26,69 s.

II

2004

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

56,95 s.

II

2004

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D (zima)

8.38,82

Kosowicz

Marta

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z

3.47,13

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z (zima)

3.40,32

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D (zima)

3.19,57

II

2005

Charyna

Wojciech

4x200 m, D (zima)

7.37,57

II

2006

Staszak

Katarzyna

100 m. G (zima)

1.04,06

II

2006

Staszak

Katarzyna

100 m. G

1.04,38

II

2006

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D (zima)

3.27,63

II

2006

Charyna

Wojciech

4x100 m. D

3.26,69

Gawłowicz

Krzysztof

II

2007

Kawęcki

Radosław

200 m. G (zima)

2.02,82

II

2007

Kowalczyk

Anna

50m K

33,12 s.

II

2007

Kowalczyk

Anna

200m. G

2.16,99

II

2007

Staszak

Katarzyna

100 m. G

1.04,51

III

1994

Budasz

Olga

50 m. D

 

III

1995

Budasz

Olga

50 m. D

27,74 s.

III

1996

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,63

III

1999

Mirosław

Monika

200 m. Z

2.24,40

III

1999

Mirosław

Monika

200 m. G

2.21,34

III

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z

4.00,67

Szymański

Sebastian

III

2000

Sroczyński

Jakub

200 m. D (zima)

1.54,53

III

2000

Mirosław

Monika

400 m. Z (zima)

5.03,00

III

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. D (zima)

4.06,09

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

Miciul

Aleksandra

III

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z (zima)

4.30,09

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

Miciul

Aleksandra

III

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G (zima)

2.18,92

III

2000

Bocer

Joanna

200 m. G

2.26,58

III

2000

Mirosław

Monika

200 m. M (zima-I)

 

III

2000

Mirosław

Monika

200 m. M

2.19,72

III

2000

Mirosław

Monika

200 m. Z

2.24,72

III

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z

4.36,15

Bocer

Joanna

Mirosław

Monika

Miciul

Aleksandra

III

2001

Bocer

Joanna

100 m. D

58,71 s.

III

2001

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.06,96

III

2001

Bocer

Joanna

50 m. D (zima)

26,95 s.

III

2001

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G (zima)

1.03,69

III

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. Z (zima)

4.20,95

Stanisławska

Agnieszka

III

2001

Bocer

Joanna

4x100m D

 

Stanisławska

Agnieszka

Smykowska

Katarzyna

Zwolińska

Weronika

III

2002

Bocer

Joanna

100 m. D

58,48 s.

III

2002

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.23,42

Gulba

Linda

III

2002

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.29,14

III

2002

Smykowska

Katarzyna

200 m. D

2.03,30

III

2002

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.20,22

III

2002

Rumianowski

Tomasz

50 m. G (zima)

26,18 s.

III

2002

Plutecki

Adam

4x100 m. D (zima)

3.28,14

Krawiec

Damian

Kowalewski

Arkadiusz

Rumianowski

Tomasz

III

2002

Plutecki

Adam

4x100m. Z (zima)

3.50,06

Krawiec

Damian

Kowalewski

Arkadiusz

Rumianowski

Tomasz

III

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.03,89

III

2002

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.29,14

Gulba

Linda

III

2003

Gulba

Linda

4x100 m. Z

4.33,42

Bocer

Joanna

III

2003

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

27,34 s.

III

2003

Krawiec

Damian

4x100 m. Z

3.56,27

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Kowalewski

Arkadiusz

III

2003

Kosowicz

Marta

50 m. D (zima)

26,75 s.

III

2003

Kosowicz

Marta

100 m. D (zima)

58,05 s.

III

2003

Gulba

Linda

400 m. Z (zima)

4.58,85

III

2004

Zwolińska

Weronika

4x100 m. D

4.05,16

Kosowicz

Marta

III

2004

Majewski

Michał

200 m. Z

2.09,53

III

2004

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D (zima)

3.23,06

Kowalski

Kamil

III

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D

3.29,37

III

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. Z (zima)

56,68 s.

III

2005

Kosowicz

Marta

4x100 m. Z (zima)

4.19,11

Nożewska

Paulina

III

2006

Staszak

Katarzyna

400 m. D (zima)

4.19,12

III

2006

Kowalczyk

Anna

200 m. Z (zima)

2.20,90

III

2006

Kowalczyk

Anna

50 m. K (zima)

33,32 s.

III

2006

Staszak

Katarzyna

4x200 m. D (zima)

8.33,63

Kowalczyk

Anna

Nożewska

Paulina

III

2006

Gawłowicz

Krzysztof

4x200 m. D (zima)

7.43,92

Charyna

Wojciech

III

2006

Staszak

Katarzyna

4x100 m. Z (zima)

4.24,06

Kowalczyk

Anna

III

2007

Staszak

Katarzyna

4x100 m. Z

4.24,36

Kowalczyk

Anna

Stadnik

Karolina

III

2007

Staszak

Katarzyna

4x100 m. D

3.57,21

Kowalczyk

Anna

III

2007

Staszak

Katarzyna

4x200 m. D

8.29,98

Kowalczyk

Anna

III

2007

Kowalczyk

Anna

100m K (zima)

1.11,90

III

2007

Kowalczyk

Anna

200 m. Z

2.19,97

IV

1987

Jadaś

Przemysław

100 m. D

54,80 s.

IV

1990

Strychalska

Aleksandra

50 m. M

30,22 s.

IV

1991

Strychalska

Aleksandra

50 m. M (zima)

30,22 s.

IV

1999

Sroczyński

Jakub

4x200 m. D (zima)

8.14,76

Szymański

Sebastian

IV

1999

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. D

4.09,14

IV

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D

3.42,71

Szymański

Sebastian

IV

2000

Sroczyński

Jakub

100 m. D (zima)

53,25 s.

IV

2001

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G (zima)

1.04,35

IV

2001

Bocer

Joanna

200 m. Z (zima)

2.20,75

IV

2001

Bocer

Joanna

200 m. Z

2.24,98

IV

2001

Bocer

Joanna

100 m. D (zima)

58,60 s.

IV

2002

Bocer

Joanna

200 m. D

2.06,84

IV

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. K

1.12,09

IV

2002

Plutecki

Adam

100 m. K (zima)

1.02,70

IV

2002

Plutecki

Adam

100 m. Z (zima)

57,18 s.

IV

2002

Rumianowski

Tomasz

100 m. G (zima)

55,77 s.

IV

2002

Olesiński

Andrzej

4x100 m. D

3.34,48

Plutecki

Adam

Rumianowski

Tomasz

Krawiec

Damian

IV

2003

Zwolińska

Weronika

400 m. D

4.29,20

IV

2003

Bocer

Joanna

200 m. D

2.07,08

IV

2003

Gulba

Linda

400 m. Z

5.07,35

IV

2003

Krawiec

Damian

4x200 m. D

7.59,44

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Majewski

Michał

IV

2003

Zwolińska

Weronika

800 m. D (zima)

9.04,24

IV.

2003

Kosowicz

Marta

4x100 m. Z (zima)

4.33,09

Zwolińska

Weronika

Gulba

Linda

IV

2003

Krawiec

Damian

200 m. Z (zima)

2.06,38

IV

2003

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z (zima)

4.28,55

IV

2004

Fiedorowiocz

Urszula

100 m. K

1.16,61

IV

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D

24,08 s.

IV

2004

Krawiec

Damian

200 m. Z

2.10,34

IV

2004

Zwolińska

Weronika

100 m. D (zima)

57,76 s.

IV

2004

Zwolińska

Weronika

400 m. D (zima)

4.22,34

IV

2004

Zwolińska

Weronika

200 m. D (zima)

2.04,06

IV

2004

Kosowicz

Marta

50 m. D (zima)

26,80 s.

IV

2005

Kosowicz

Marta

4x100 m. D

4.04,90

Zwolińska

Weronika

IV

2005

Staszak

Katarzyna

4x100 m. D (zima)

3.57,45

Kowalczyk

Anna

Stadnik

Karolina

Kosowicz

Marta

IV

2005

Nożewska

Paulina

4x200 m. D (zima)

8.33,58

Stadnik

Karolina

IV

2006

Staszak

Katarzyna

4x100 m. D (zima)

3.58,80

Kowalczyk

Anna

IV

2007

Kawęcki

Radosław

50 m. G (zima)

26,92 s.

IV

2007

Kawęcki

Radosław

100 m. G (zima)

57,37 s.

IV-V

2003

Bocer

Joanna

200 m. D

2.07,08

IV-V

2004

Jaworowski

Marek

200 m. Z (zima)

2.05,69

V

1994

Budasz

Olga

50 m. D

 

V

1995

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,94

V

1996

Budasz

Olga

100 m. D (zima)

1.00,31

V

1996

Budasz

Olga

50 m. M (zima)

29,84 s.

V

1996

Chęciński

Mateusz

200 m. G (zima)

2.08,59

V

1998

Galas

Julia

4x100 m. Z (zima)

4.29,30

V

1999

Sroczyński

Jakub

4x200 m. D

8.41,01

Szymański

Sebastian

V

1999

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.25,86

V

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z (zima)

4.08,66

Szymański

Sebastian

V

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D (zima)

4.07,05

V

2000

Bocer

Joanna

200 m. G (zima)

2.23,80

V

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D

4.07,49

V

2000

Bocer

Joanna

200 m. Z

2.26,58

V

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D

4.07,65

V

2001

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G (zima)

30,87 s.

V

2001

Bocer

Joanna

400 m. Z (zima)

4.59,62

V

2001

Bocer

Joanna

200 m. G (zima)

2.19,18

V

2001

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,48 s.

V

2001

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.31,81

V

2001

Mirosław

Monika

400 m. Z

5.11,44

V

2001

Jaszczyński

Rafał

4x200 m. D

8.05,50

Olesiński

Andrzej

V

2001

Jaszczyński

Rafał

4x100 m. Z

4.07,70

Olesiński

Andrzej

V

2001

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G (zima)

30,56 s.

V

2001

Bocer

Joanna

200 m. Z (zima)

2.22,88

V

2002

Bocer

Joanna

50 m. Z (zima)

27,20 s.

V

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.07,38

V

2002

Jaszczyński

Rafał

4x200 m. D

7.55,19

V

2002

Bocer

Joanna

50 m. D

27,20 s.

V

2002

Bocer

Joanna

400 m. D

4.25,43

V

2002

Gulba

Linda

200 m. K

2.44,21

V

2002

Gulba

Linda

400 m. Z (zima)

4.58,28

V

2002

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

27,38 s.

V

2002

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

58,43 s.

V

2002

Plutecki

Adam

4x200 m. D

7.55,19

Krawiec

Damian

Olesinski

Andrzej

Rumianowski

Tomasz

V

2002

Plutecki

Adam

4x100 m. Z

3.59,35

Krawiec

Damian

Olesinski

Andrzej

Rumianowski

Tomasz

V

2003

Zwolińska

Weronika

800 m. D (zima)

9.18,32

V

2003

Zwolińska

Weronika

400 m. D

4.29,66

V

2003

Zwolińska

Weronika

800 m. D

9.18,32

V

2003

Plutecki

Adam

50 m. K

30,11 s.

V

2003

Plutecki

Adam

200 m. K

2.22,01

V

2003

Krawiec

Damian

4x100 m. D

3.36,27

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Majewski

Michał

V

2003

Gulba

Linda

200 m. K (zima)

2.41,61

V

2003

Zwolinska

Weronika

200 m. D (zima)

2.04,78

V

2003

Krawiec

Damian

200 m. D (zima)

1.51,83

V

2003

Krawiec

Damian

100 m. Z (zima)

58,34 s.

V

2003

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z (zima)

2.06,88

V

2004

Kosowicz

Marta

50 m. D

27,41 s.

V

2004

Gulba

Linda

400 m. Z

5.08,92

V

2004

Zwolińska

Weronika

800 m. D

9.18,85

V

2004

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z

4.46,60

V

2004

Plutecki

Adam

100 m. K

1.06,00

V

2004

Plutecki

Adam

200 m. K

2.20,92

V

2004

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z (zima)

4.28,58

V

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M (zima)

25,18 s.

V

2004

Zwolińska

Weronika

50 m. D (zima)

26,87 s.

V

2005

Fiedorowicz

Urszula

4x100 m. Z

4.35,31

V

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

52,35 s.

V

2005

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D

8.59,41

V

2006

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,25 s.

V

2006

Charyna

Wojciech

4x200 m. D

7.51,19

V

2006

Kowalczyk

Anna

100 m. K (zima)

1.12,71

V

2007

Kawęcki

Radosław

4x100 m. Z (zima)

4.02,84

Paczkowski

Jacek

Matuszczak

Grzegorz

Stelmach

Hubert

V

2007

Stelmach

Hubert

4x200 m. D (zima)

7.51,86

VI

1991

Strychalska

Aleksandra

50 m. M

36,61 s.

VI

1991

Strychalska

Aleksandra

200 m. M

2.33,10

VI

1994

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,94

VI

1995

Budasz

Olga

100 m. D

 

VI

1995

Krömer

Norbert

200 m. Z

2.13,46

VI

1995

Krömer

Norbert

400 m. Z

4.40,19

VI

1999

Sroczyński

Jakub

200 m. Z (zima)

2.11,50

VI

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D (zima)

3.41,96

Szymański

Sebastian

VI

1999

Sroczyński

Jakub

200 m. D

1.57,91

VI

1999

Szymański

Sebastian

50 m. M

26,81

VI

1999

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,94 s.

VI

1999

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z

4.40,14

VI

1999

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. Szamański

9.08,58

VI

1999

Sroczyński

Jakub

400 m. D

4.09,60

VI

1999

Sroczyński

Jakub

1500 m. D

17.10,43

VI

2000

Smykowska

Katarzyna

400 m. Z

4.37,10

VI

2000

Smykowska

Katarzyna

800 m. D (zima)

9.23,65

VI

2000

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

32,13 s.

VI

2000

Bocer

Joanna

100 m. G

1.08,88

VI

2000

Mirosław

Monika

200 m. Z (zima)

2.26,10

VI

2000

Sroczyński

Jakub

200 m. D

1.56,71

VI

2001

Smykowska

Katarzyna

800 m. D (zima)

9.06,47

VI

2001

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.19,00

VI

2001

Mirosław

Monika

200 m. Z

2.27,59

VI

2002

Gulba

Linda

50 m. K

35,34 s.

VI

2002

Bocer

Joanna

50 m. D

27,83 s.

VI

2002

Smykowska

Agnieszka

400 m. D

4.33,78

VI

2002

Smykowska

Agnieszka

800 m. D

9.22,12

VI

2002

Jaszczyński

Rafał

200 m. G

2.12,29

VI

2002

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,71

VI

2002

Zwolińska

Weronika

800 m. D (zima)

9.05,29

VI

2002

Zwolińska

Katarzyna

100 m. G

1.08,53

VI

2002

Plutecki

Adam

100 m. K

1.05,55

VI

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D (zima)

51,67 s.

VI

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. Z (zima)

58,35 s.

VI

2003

Jaworowski

Marek

200 m. Z (zima)

2.09,71

VI

2004

Majewski

Michał

50 m. G

27,28 s.

VI

2004

Kosowicz

Marta

50 m. D

27,41 s.

VI

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D (zima)

50,73 s.

VI

2004

Zwolińska

Weronika

800 m. D (zima)

9.11,91

VI

2004

Kidoń

Zofia

100 m. Z (zima)

1.06,86

VI

2006

Kowalczyk

Anna

400 m. Z (zima)

4.58,82

VI

2006

Nożewska

Paulina

4x200 m. D

8.44,33

VI

2007

Kowalczyk

Anna

50 m. K

33,84 s.

VII

1995

Krömer

Norbert

200 m. Z

2.13,46

VII

1995

Krömer

Norbert

400 m. Z

4.40,19

VII

1996

Budasz

Olga

50 m. M

30,05 s.

VII

1996

Krömer

Norbert

200 m. Z

2.13,67

VII

1999

Stanisłąwska

Agnieszka

100 m. G

1.09,38

VII

2000

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.37,38

VII

2000

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.34,80

VII

2001

Smykowska

Katarzyna

400 m. D (zima)

4.26,57

VII

2001

Smykowska

Katarzyna

100 m. G (zima)

1.06,13

VII

2001

Bocer

Joanna

50 m. D

27,84 s.

VII

2001

Jaszczyński

Rafał

200 m. G

2.12,72

VII

2001

Olesiński

Andrzej

100 m. D

52,86 s.

VII

2002

Zwolińska

Weronika

400 m. D

4.23,20

VII

2002

Zwolińska

Katarzyna

200 m. G

2.27,44

VII

2002

Zwolińska

Katarzyna

200 m. G (zima)

1.05,72

VII

2002

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. Z (zima)

59,34 s.

VII

2002

Gawłowicz

Krzysztof

200 m. Z (zima)

2.07,58

VII

2003

Majewski

Michał

50 m. G (zima)

26,50 s.

VII

2003

Krawiec

Damian

200 m. Z

2.13,80

VII

2004

Fiedorowicz

Urszula

50 m. K

35,21 s.

VII

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,85 s.

VII

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

53,65 s.

VII

2004

Krawiec

Damian

200 m. D

1.56,49

VII

2004

Majewski

Michał

200 m. G

2.08,71

VII

2004

Gulba

Linda

100 m. Z (zima)

1.07,85

VII

2004

Kidoń

Zofia

200 m. Z (zima)

2.25,80

VII

2004

Jaworowski

Marek

100 m. Z (zima)

58,30 s.

VII

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D (zima)

23,64 s.

VII

2005

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,82 s.

VII

2005

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M (zima)

24,78 s.

VII

2006

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z (zima)

3.54,26

VII

2006

Kosowicz

Marta

4x100 m. D

4.01,56

Nożewska

Paulina

VII

2006

Kosowicz

Marta

4x100 m. Z

4.26,52

Nożewska

Paulina

VII

2007

Stelmach

Hubert

4x200 m. D

7.57,68

Mielniczuk

Przemysław

VIII

1987

Jadaś

Przemysław

200 m. D

2.01,23

VIII

1994

Budasz

Olga

50 m. M

31,75 s.

VIII

1994

Budasz

Olga

100 m. D (zima)

 

VIII

1994

Budasz

Olga

100 m. M

1.00,87

VIII

1995

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,87

VIII

1996

Krömer

Norbert

400 m. Z (zima)

4.48,29

VIII

1996

Chęciński

Mateusz

100 m. G (zima)

1.01,06

VIII

1996

Krömer

Norbert

400 m. Z

4.44,76

VIII

2000

Bocer

Joanna

100 m. G (zima)

1.08,00

VIII

2000

Bocer

Joanna

50 m. D

28.14 s.

VIII

2001

Bocer

Joanna

100 m. D (zima)

1.00,25

VIII

2001

Smykowska

Katarzyna

200 m. D (zima)

2.08,26

VIII

2001

Jaszczyński

Rafał

4x100 m. D

3.49,96

Olesiński

Andrzej

VIII

2002

Pawłowska

Agata

50 m. D (zima)

27,54 s.

VIII

2002

Pawłowska

Agata

100 m. D (zima)

59,11 s.

VIII

2002

Zwolińska

Katarzyna

200 m. G (zima)

2.20,78

VIII

2002

Plutecki

Adam

50 m. K

30,50 s.

VIII

2002

Krawiec

Damian

100 m. Z (zima)

59,49 s.

VIII

2002

Krawiec

Damian

200 m. Z

2.14,93

VIII

2002

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z (zima)

4.32,34

VIII

2002

Gulba

Linda

200 m. K (zima)

2.38,33

VIII

2002

Olesiński

Andrzej

50 m. G (zima)

27,13 s.

VIII

2002

Majewski

Michał

100 m. G (zima)

58,16 s.

VIII

2003

Majewski

Michał

200 m. Z (zima)

2.06,72

VIII

2003

Gulba

Linda

100 m. Z (zima)

1.08,25

VIII

2003

Zwolińska

Weronika

400 m. D (zima)

4.24,78

VIII

2003

Jaworowski

Marek

100 m. Z (zima)

59,36 s.

VIII

2003

Zwolińska

Katarzyna

200 m. G

2.26,23

VIII

2003

Olesiński

Andrzej

50 m. D

24,60 s.

VIII

2003

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z

2.13,93

VIII

2003

Kowalewski

Arkadiusz

400 m. D

4.12,94

VIII

2004

Kosowicz

Marta

100 m. D

59,60 s.

VIII

2004

Gulba

Linda

200 m. Z

2.28,72

VIII

2004

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z

4.46,60

VIII

2005

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z

2.11,59

VIII

2005

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D (zima)

23,22 s.

VIII

2007

Nowacka

Aleksandra

4x100m. D (zima)

4.16,21

VIII

2007

Nowacka

Aleksandra

4x200m. D (zima)

9.18,81

VIII

2007

Nowacka

Aleksandra

4x100m. Z (zima)

4.36,13

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

I

1996

Budasz

Olga

100 m. D (zima)

1.00,31

I

1996

Budasz

Olga

50 m. D (zima)

27,55 s.

I

1996

Budasz

Olga

50 m. D

28,22 s.

I

1996

Budasz

Olga

50 m. M (zima)

29,84 s.

I

1996

Budasz

Olga

50 m. M

30,05 s.

I

1999

Sroczyński

Jakub

4x200 m. D (zima)

8.14,76

Szymański

Sebastian

I

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z (zima)

4.08,66

Szymański

Sebastian

I

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D

3.42,71

Szymański

Sebastian

I

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z

4.00,67

Szymański

Sebastian

I

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G (zima)

29,71 s.

I

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima)

1.03,73

I

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima)

2.14,91

I

2000

Miciul

Aleksandra

50 m. G

30,59 s.

I

2000

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.03,41

I

2000

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.15,51

I

2000

Mirosław

Monika

200 m. M

2.19,72

I

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D

4.07,49

I

2000

Sroczyński

Jakub

200 m. D

1.56,71

I

2001

Sroczyński

Jakub

400 m. D (zima)

3.58,64

I

2001

Miciul

Aleksandra

50 m. G (zima)

29,67 s.

I

2001

Miciul

Aleksandra

100 m. G (zima)

1.02,43

I

2001

Miciul

Aleksandra

200 m. G (zima)

 

I

2001

Miciul

Aleksandra

50 m. G

30,46 s.

I

2001

Miciul

Aleksandra

100 m. G

1.03,59

I

2001

Miciul

Aleksandra

200 m. G

2.16,13

I

2001

Mirosław

Monika

200 m. M

2.21,91

I

2001

Mirosław

Monika

200 m. Z

2.27,59

I

2002

Smykowska

Katarzyna

200 m. D

2.03,30

I

2002

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.20,22

I

2002

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.14,92

I

2002

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,71 s.

I

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. K

1.12,09

I

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.03,89

I

2003

Stysińska

Marta

50 m. K

39,78 s.

I

2004

Gulba

Linda

100 m. K

1.18,27

I

2004

Gulba

Linda

200 m. K

2.59,30

I

2004

Zwolińska

Weronika

100 m. G

1.09,38

I

2004

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

26,69 s.

I

2004

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

56,85 s.

I

2004

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.03,29

I

2004

Kowalewski

Arkadiusz

4x200 m. D

7.45,07

Plutecki

Adam

Krawiec

Damian

Rumianowski

Tomasz

I

2006

Staszak

Katarzyna

50 m G (zima)

30,36 s.

I

2006

Staszak

Katarzyna

100 m G (zima)

1.04,06

I

2006

Staszak

Katarzyna

200 m G (zima)

2.16,22

I

2006

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,25 s.

I

2007

Staszak

Katarzyna

50 m G

30,26 s.

I

2007

Staszak

Katarzyna

100 m G

1.04,51

I

2007

Staszak

Katarzyna

200 m G

2.16,45

I

2007

Kowalczyk

Anna

100 m. K

1.11,90

I

2007

Kowalczyk

Anna

50m. K

33,12 s.

I

2007

Kowalczyk

Anna

200m. G

2.16,99

II

1996

Budasz

Olga

50 m. G (zima)

32,24 s.

II

1996

Budasz

Olga

50 m. G

32,73 s.

II

1999

Szymański

Sebastian

50 m. M

26,81 s.

II

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D (zima)

 

Szymański

Sebastian

II

1999

Sroczyński

Jakub

4x200 m. D

8.41,01

Szymański

Sebastian

II

2000

Sroczyński

Jakub

200 m. D (zima)

1.54,53

II

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D (zima)

4.07,63

II

2000

Mirosław

Monika

400 m. Z

4.59,81

II

2000

Mirosław

Monika

100 m. M

1.06,37

II

2000

Mirosław

Monika

100 m. D

 

II

2000

Mirosław

Monika

200 m. Z

2.24,72

II

2002

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.23,42

II

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. K

1.19,81

II

2002

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.07,38

II

2002

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

32,42 s.

II

2002

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.22,12

II

2002

Jaszczyński

Rafał

200 m.G

2.12,29

II

2002

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z

 

II

2002

Jaszczyński

Rafał

100 m. G

 

II

2004

Gulba

Linda

200 m. Z

2.28,27

II

2004

Gulba

Linda

400 m. Z

5.08,92

II

2004

Bocer

Joanna

50 m. D

28,92 s.

II

2004

Bocer

Joanna

100 m. D

1.01,51

II

2004

Plutecki

Adam

200 m. K

2.20,92

II

2006

Staszak

Katarzyna

400 m. D (zima)

4.19,12

II

2007

Kowalczyk

Anna

200 m. Z

2.19,97

II

2007

Kowalczyk

Anna

50 m. K

33,84 s.

III

1996

Budasz

Olga

100 m. D

1.00,63

III

1997

Aksamit

Ewelina

200 m. D

2.41,71

III

1999

Sroczyński

Jakub

400 m. Z (zima)

4.44,03

III

1999

Sroczyński

Jakub

400 m. D (zima)

4.13,22

III

1999

Sroczyński

Jakub

200 m. Z (zima)

2.11,50

III

1999

Sroczyński

Jakub

200 m. Z

2.13,98

III

1999

Sroczynski

Jakub

200 m. D

1.57,91

III

1999

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D (zima)

3.41,91

Szymański

Sebastian

Szymański

Konrad

III

2000

Sroczyński

Jakub

400 m. D

4.07,05

III

2000

Sroczyński

Jakub

100 m. D (zima)

53,25 s.

III

2002

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

32,42 s.

III

2002

Smykowska

Katarzyna

50 m. D

28,50 s.

III

2002

Smykowska

Katarzyna

100 m. D

1.07,38

III

2002

Smykowska

Katarzyna

200 m. D

2.12,09

III

2002

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.33,78

III

2002

Jaszczyński

Rafał

200 m. G

 

III

2003

Pokrzywko

Katarzyna

50 m. K

44,92 s.

III

2004

Gulba

Linda

50 m. K

36,67 s.

III

2004

Bocer

Joanna

200 m. D

2.12,21

III

2004

Majewski

Michał

50 m. G

27,28 s.

III

2004

Majewski

Michał

100 m. G

1.00,68

III

2004

Majewski

Michał

200 m. G

2.08,71

III

2004

Majewski

Michał

200 m. Z

2.09,53

III

2004

Majewski

Michał

100 m. K

59,12 s.

III

2004

Kowalewski

Arkadiusz

400 m. D

4.10,47

III

2004

Plutecki

Adam

200 m. K

2.20,92

III

2005

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z

2.11,59

III

2006

Zborowska

Julia

200 m. M

3.07,04

III

2006

Kosowicz

Marta

50 m. D

28,65 s.

III

2006

Kosowicz

Marta

100 m. D

1.02,26

III

2007

Staszak

Katarzyna

400 m. D

4.39,15

 
Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1987

Jadaś

Przemysław

100 m. D

53,93 s.

I

1987

Jadaś

Przemysław

200 m. D

1.58,15

I

1991

Strychalska

Aleksandra

100 m. M

1.05,65

I

1998

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z (zima)

4.04,97

Nitschke

Radosław

Szymański

Konrad

I

1998

Sroczyński

Jakub

100 m. Z (zima)

1.00,50

I

1998

Sroczyński

Jakub

200 m. Z (zima)

2.08,92

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G (zima)

30,03 s.

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G (zima)

1.03,17

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G  (zima)

2.13,90

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m. Z (zima)

1.05,41

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. Z (zima)

2.20,91

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. D (zima)

4.05,88

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,80 s.

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.07,19

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.22,38

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. D

4.13,37

Smykowska

Katarzyna

I

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

9.04,96

Smykowska

Katarzyna

I

2001

Bocer

Joanna

200 m. G  (zima)

2.17,87

I

2001

Bocer

Joanna

200 m. Z  (zima)

2.19,92

I

2001

Bocer

Joanna

4x200 m. D  (zima)

8.40,65

I

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. Z  (zima)

4.24,37

I

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. D  (zima)

4.04,72

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

50 m. D

27,52 s.

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

31,65 s.

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.08,30

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

200 m. G

2.21,71

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m.D

4.12,39

Smykowska

Katarzyna

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

9.07,17

Smykowska

Katarzyna

I

2001

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z

4.38,75

Smykowska

Katarzyna

I

2002

Bocer

Joanna

50 m. D (zima)

26,88 s.

I

2002

Gulba

Linda

200 m. K (zima)

2.36,13

I

2002

Gulba

Linda

100 m. K (zima)

1.12,74

I

2002

Bocer

Joanna

50 m. D

28,00 s.

I

2002

Bocer

Joanna

100 m. D

58,94 s.

I

2002

Bocer

Joanna

4x200 m. D

8.56,17

Pawłowska

Agata

Zwolinska

Katarzyna

Gulba

Linda

I

2002

Bocer

Joanna

4x100 m. D

4.06,26

Pawłowska

Agata

Zwolinska

Katarzyna

Gulba

Linda

I

2002

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.36,35

Pawłowska

Agata

Zwolinska

Katarzyna

Gulba

Linda

I

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. K

2.19,59

I

2003

Rumianowski

Tomasz

50 m. G (zima)

26,16 s.

I

2003

Rumianowski

Tomasz

100 m. G (zima)

56,24 s.

I

2003

Plutecki

Adam

50 m. K (zima)

28,67 s.

I

2003

Plutecki

Adam

200 m. K (zima)

2.13,37

I

2003

Plutecki

Adam

100 m. Z (zima)

56,85 s.

I

2003

Zwolińska

Weronika

4x100 m. D (zima)

3.58,73

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

Bocer

Joanna

I

2003

Zwolińska

Weronika

4x100 m. Z (zima)

4.28,67

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

Bocer

Joanna

I

2003

Krawiec

Damian

4x100 m. Z (zima)

3.49,15

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Kowalewski

Arkadiusz

I

2003

Bocer

Joanna

50 m. D

28,02 s.

I

2003

Bocer

Joanna

100 m. D

1.00,04

I

2003

Rumianowski

Tomasz

100 m. G

59,20 s.

I

2003

Bocer

Joanna

4x100 m. D

4.38,71

Zwolińska

Weronika

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

I

2003

Rumianowski

Tomasz

4x100 m. Z

4.00,77

Krawiec

Damian

Majewski

Michał

Kowalewski

Arkadiusz

I

2003

Rumianowski

Tomasz

4x100 m. D

3.36,89

Dunajewski

Wojciech

Plutecki

Adam

Kowalewski

Arkadiusz

I

2004

Kosowicz

Marta

50 m. D (zima)

27,06 s.

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. Z (zima)

58,29 s.

I

2004

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z (zima)

2.07,77

I

2004

Kosowicz

Marta

4x200 m. D (zima)

9,02,73

Zwolinska

Weronika

Kidoń

Zofia

Zborowska

Julia

I

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,30 s.

I

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x200 m. D (zima)

7.35,97

Wysocki

Łukasz

I

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D (zima)

3.24,59

Wysocki

Łukasz

I

2005

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,33 s.

I

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. D

3.28,84

Wysocki

Łukasz

I

2006

Kowalczyk

Anna

50 m. K

33,48 s.

I

2006

Kowalczyk

Anna

100 m. K

1.13,44

I

2006

Kowalczyk

Anna

200 m. G

2.23,44

I

2006

Kowalczyk

Anna

200 m. Z

2.21,96

I

2008

Kawęcki

Radosław

200 m. G (zima)

1.58,03

II

1987

Jadaś

Przemysław

400 m. D

4.09,52

II

1988

Jadaś

Przemysław

 

 

II

1993

Strychalska

Ewa

4x100 m. Z

4.44,80

Kuleczka

Iwona

II

1994

Budasz

Olga

50 m. D

 

II

1997

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D (zima)

3.41,10

Nitschke

Radosław

Struski

Jakub

Szymański

Konrad

II

1997

Sroczyński

Jakub

4x100 m. Z (zima)

4.05,35

Szymański

Sebastian

Szymański

Konrad

Nitschke

Radosław

II

1997

Sroczyński

Jakub

200 m. Z

2.16,53

II

1998

Sroczyński

Jakub

4x100 m. D (zima)

3.42,91

Szymański

Sebastian

Nitschke

Radosław

II

1999

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.31,24

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D (zima)

8.50,59

II

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z (zima)

4.33,23

II

2001

Bocer

Joanna

400 m. D (zima)

4.24,34

II

2002

Bocer

Joanna

100 m. D (zima)

58,19 s.

II

2002

Gulba

Linda

100 m. Z (zima)

1.07,01

II

2002

Rumianowski

Tomasz

200 m. G (zima)

2.02,33

II

2002

Rumianowski

Tomasz

50 m. G (zima)

26,45 s.

II

2002

Rumianowski

Tomasz

100 m. G (zima)

56,37 s.

II

2002

Plutecki

Adam

200 m. G (zima)

2.14,75

II

2002

Plutecki

Adam

100 m. G (zima)

57,37 s.

II

2002

Plutecki

Adam

4x200 m. D

8.00,68

Krawiec

Damian

Majewski

Michał

Kowalewski

Arkadiusz

II

2002

Plutecki

Adam

4x100 m. D

3.39,33

Krawiec

Damian

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

II

2002

Plutecki

Adam

4x100 m.

4.02,46

Krawiec

Damian

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

II

2002

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

28,18 s.

II

2002

Plutecki

Adam

100 m. K

1.06,60

II

2003

Bocer

Joanna

50 m. D (zima)

26,98 s.

II

2003

Bocer

Joanna

100 m. D (zima)

57,44 s.

II

2003

Zwolińska

Weronika

800 m. D (zima)

9.03,55

II

2003

Gulba

Linda

400 m. Z (zima)

5.03,18

II

2003

Krawiec

Damian

200 m. D (zima)

1.51,00

II

2003

Krawiec

Damian

100 m. Z (zima)

57,69 s.

II

2003

Krawiec

Damian

200 m. Z (zima)

2.05,26

II

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. G (zima)

2.02,95

II

2003

Plutecki

Adam

100 m. K (zima)

1.02,62

II

2003

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D (zima)

8.35,50

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

Bocer

Joanna

II

2003

Krawiec

Damian

4x100 m. D (zima)

3.27,82

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Majewski

Michał

II

2003

Krawiec

Damian

4x200 m. D (zima)

7.39,34

Rumianowski

Tomasz

Plutecki

Adam

Majewski

Michał

II

2003

Rumianowski

Tomasz

50 m. G

27,94 s.

II

2003

Kowalewski

Arkadiusz

200 m. D

1.57,66

II

2003

Plutecki

Adam

100 m. K

 

II

2003

Plutecki

Adam

200 m. K

2.24,17

II

2003

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D

8.55,27

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

Bocer

Joanna

II

2003

Zwolińska

Weronika

4x100 m. D

4.06,25

Zwolińska

Katarzyna

Gulba

Linda

Bocer

Joanna

II

2003

Krawiec

Damian

4x100 m. D

3.36,61

Rumianowski

Tomasz

Majewski

Michał

Majewski

Michał

II

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D (zima)

51,82 s.

II

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M (zima)

25,18 s.

II

2004

Zwolińska

Weronika

200 m. D (zima)

2.05,19

II

2004

Kidoń

Zofia

100 m. Z (zima)

1.08,71

II

2004

Jaworowski

Marek

100 m. Z (zima)

59,07 s.

II

2004

Jaworowski

Marek

200 m. Z (zima)

2.08,01

II

2004

Kosowicz

Marta

4x100 m. D (zima)

4.03,20

Zwolinska

Weronika

Kidoń

Zofia

Gerbaud

Jesica

II

2004

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D

23,98 s.

II

2004

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

52,40 s.

II

2004

Zwolińska

Weronika

100 m. D

58,63 s.

II

2004

Zwolińska

Weronika

200 m. D

2.05,87

II

2004

Zwolińska

Weronika

4x200 m. D

9.02,12

Kidoń

Zofia

Kosowicz

Marta

Zborowska

Julia

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D (zima)

24,83 s.

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. Z (zima)

57,45 s.

II

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

51,99 s.

II

2005

Fiedorowicz

Urszula

50 m. K

35,56 s.

II

2007

Stelmach

Hubert

200 m. Z (zima)

2.05,82

II

2008

Kawęcki

Radosław

50 m. G (zima)

25,49 s.

II

2008

Kawęcki

Radosław

100 m. G (zima)

55,29 s.

II-III

2002

Gulba

Linda

50 m. K

35,76 s.

III

1973

Bukowski

Marek

200 m. K

 

III

1979

Adamowicz

Jarosław

4x100 m. D

4.22,58

Jaśkiewicz

Wojciech

III

1986

Jadaś

Przemysław

 

 

III

1988

Jadaś

Przemysław

 

 

III

1991

Strychalska

Aleksandra

100 m. M

1.05,56

III

1991

Kifert

Radomir

200 m. M

2.12,92

III

1992

Kifert

Radomir

200 m. G

2.07,20

III

1994

Budasz

Olga

50 m. D

27,45 s.

III

1998

Sroczyński

Jakub

4x200 m. D (zima)

 

Nitschke

Radosław

Szymański

Sebastian

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

32,33 s.

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.07,74

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

9.06,96

Smykowska

Katarzyna

Kuriata

Renata

Rzeszowska

Aleksandra

III

2000

Smykowska

Katarzyna

400 m. D (zima)

4.28,11

III

2000

Smykowska

Katarzyna

800 m. D (zima)

9.12,33

III

2000

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.36,09

III

2000

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.28,61

III

2000

Stanisławska

Agnieszka

4x100 m. Z

4.48,84

Smykowska

Katarzyna

III

2001

Bocer

Joanna

400 m. Z (zima)

5.00,54

III

2001

Bocer

Joanna

100 m. Z (zima)

1.07,26

III

2001

Smykowska

Katarzyna

200 m. D

2.08,44

III

2001

Smykowska

Katarzyna

400 m. D

4.34,94

III

2001

Smykowska

Katarzyna

800 m. D

9.21,15

III

2001

Olesiński

Andrzej

100 m. D

53,55 s.

III

2002

Bocer

Joanna

200 m. G (zima)

2.21,66

III

2002

Olesiński

Andrzej

50 m. M (zima)

25,49 s.

III

2002

Olesiński

Andrzej

50 m. G (zima)

27,06 s.

III

2002

Bocer

Joanna

200 m. Z

2.28,30

III

2003

Gulba

Linda

200 m. K

2.45,50

III

2003

Bocer

Joanna

200 m. D (zima)

2.04,39

III

2003

Bocer

Joanna

200 m. Z (zima)

2.24,84

III

2002

Olesiński

Andrzej

50 m. M

26,39 s.

III

2003

Zwolińska

Weronika

400 m. D (zima)

4.20,64

III

2003

Gulba

Linda

50 m. K (zima)

34,18 s.

III

2003

Gulba

Linda

100 m. K (zima)

1.13,93

III

2003

Gulba

Linda

200 m. K (zima)

2.38,97

III

2003

Zwolińska

Katarzyna

100 m. G (zima)

1.05,85

III

2003

Majewski

Michał

50 m. G (zima)

26,62 s.

III

2003

Majewski

Michał

100 m. G (zima)

57,44 s.

III

2003

Rumianowski

Tomasz

200 m. G

2.09,43

III

2003

Majewski

Michał

50 m. G

28,18 s.

III

2003

Majewski

Michał

100 m. G

1.00,88

III

2003

Plutecki

Adam

400 m. Z

4.40,91

III

2003

Krawiec

Damian

4x200 m. D

8.02,17

Rumianowski

Tomasz

Kowalewski

Arkadiusz

Majewski

Michał

III

2004

Jaworowski

Marek

200 m. Z

2.11,64

III

2004

Kosowicz

Marta

100 m. D (zima)

58,81 s.

III

2004

Gawłowicz

Krzysztof

200 m. Z (zima)

2.08,28

III

2004

Kosowicz

Marta

50 m. D

27,47 s.

III

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D (zima)

50,69 s.

III

2005

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. M

55,84 s.

III

2005

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z

4.01,34

Miciul

Mateusz

Zieliński

Paweł

III

2006

Nożewska

Paulina

4x200 m. D (zima)

8.45,71

Fabisiak

Lilianna

Stadnik

Karolina

III

2006

Wysocki

Łukasz

4x200 m. D (zima)

7.43,98

Zielinski

Paweł

Szymborski

Łukasz

Charyna

Wojciech

III

2006

 

Nożewska

Paulina

4x100 m. D (zima)

4.04,90

Fabisiak

Lilianna

Stadnik

Karolina

III

2006

Wysocki

Łukasz

4x100 m. D (zima)

3.31,84

Zielinski

Paweł

Szymborski

Łukasz

Charyna

Wojciech

III

2006

 

Nożewska

Paulina

4x100 m. Z (zima)

4.29,10

Fabisiak

Lilianna

Stadnik

Karolina

III

2007

Stelmach

Hubert

200 m. D (zima)

1.51,64

III

2008

Kawęcki

Radosław

50 m. D (zima)

23,73 s.

III

2008

Nowacka

Aleksandra

200m. M (zima)

2.17,09

 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I

2000

Bocer

Joanna

100 m. G

1.05,88

I

2000

Bocer

Joanna

200 m. G

2.17,78

I

2000

Bocer

Joanna

4x100 m. D

4.05,22

I

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. D

4.10,12

I

2001

Bocer

Joanna

4x200 m. D

9.01,07

I

2001

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.38,51

I

2001

Bocer

Joanna

100 m. D

58,84 s.

I

2002

Zwolinska

Weronika

200 m. D

2.09,12

I

2002

Dunajewski

Wojciech

200 m. Z

2.12,50

I

2002

Dunajewski

Wojciech

400 m. Z

4.39,85

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

200 m. Z (zima)

2.08,16

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

200 m. D (zima)

1.54,00

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M (zima)

25,97 s.

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D

53,46 s.

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. D

24,50 s.

I

2003

Gawłowicz

Krzysztof

50 m. M

25,74 s.

I

2003

Kosowicz

Marta

50 m. D

27,68 s.

I

2003

Kosowicz

Marta

100 m. D

59,66 s.

I

2006

Stelmach

Hubert

200 m. D

1.55,84

I

2007

Kawęcki

Radosław

50m. G

27,33 s.

I

2007

Kawęcki

Radosław

100m. G

59,34 s.

I

2007

Kawęcki

Radosław

200m G

2.06,57

II

1999

Smykowska

Katarzyna

 

 

II

2000

Bocer

Joanna

50 m. D

27,53 s.

II

2000

Bocer

Joanna

100 m. D

58,47 s.

II

2000

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.37,54

II

2001

Bocer

Joanna

200 m. Z

2.26,61

II

2002

Zwolińska

Weronika

400 m. D

4.33,94

II

2002

Zwolińska

Weronika

800 m. D

9.40,48

II

2003

Gawłowicz

Krzysztof

4x100 m. Z

4.12,60

Kamiński

Bartłomiej

Majewski

Bartosz

Miciul

Mateusz

II

2003

Kosowicz

Marta

200 m. D

2.09,94

II

2004

Zieliński

Paweł

100 m. M

59,77 s.

II

2004

Wysocki

Łukasz

50 m. D

25,40 s.

II

2004

Wysocki

Łukasz

100 m. D

54,28 s.

II

2004

Wysocki

Łukasz

200 m. D

2.01,65

II

2006

Stelmach

Hubert

100 m. D

53,72 s.

II

2007

Matuszczak

Grzegorz

50m. M

26,76 s.

II

2007

Matuszczak

Grzegorz

200m M

2.10,77

III

1973

Bukowski

Marek

200 m. K

 

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

50 m. G

32,33 s.

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

100 m. G

1.07,74

III

1999

Stanisławska

Agnieszka

4x200 m. D

9.06,96

Kuriata

Renata

Rzeszowska

Aleksandra

Smykowska

Katarzyna

III

2000

Bocer

Joanna

50 m. G

31,38 s.

III

2000

Bocer

Joanna

4x100 m. Z

4.37,04

III

2001

Bocer

Joanna

400 m. Z

5.09,84

III

2002

Zwolińska

Weronika

100 m. D

1.00,30

III

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. D (zima)

53,30 s.

III

2003

Kosowicz

Marta

50 m. D (zima)

27,75 s.

III

2003

Kosowicz

Marta

400 m. D

4.37,56

III

2003

Gawłowicz

Krzysztof

100 m. M

58,52 s.

III

2004

Fiedorowicz

Urszula

100 m. K

1.17,22

III

2004

Zieliński

Paweł

50 m. M

27,15 s.

III

2006

Mielniczuk

Przemysław

200 m. D

1.58,40

III

2006

Mielniczuk

Przemysław

400 m. D

4.08,23

III

2007

Kawęcki

Radosław

4x100m. Z

4.07,42

Matuszczak

Grzegorz

Paczkowski

Jacek

Mayer

Robert

 D – styl dowolny; M – styl motylkowy; G – styl grzbietowy; K – styl klasyczny;
 Z – styl zmiennyPODNOSZENIE  CIĘŻARÓW

 
Mistrzostwa Europy Juniorów (U-18) 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

X

2006

Chocianowski

Grzegorz

94 kg

280 kg

 
Mistrzostwa Polski  Juniorów (U-18)

I

2006

Chocianowski

Grzegorz

94 kg

290 kg

 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

III

2005

Chocianowski

Grzegorz

94 kg

262 kg

 

 

RATOWNICTWO  WODNE

 
Mistrzostwa Polski Seniorów 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

V

1996

Antoniewicz

Corinna

drużynowo

 

 

SIATKÓWKA

 

 Mistrzostwa Europy Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

udział

1968

Gałkiewicz

Marek

Przygoda

Franciszek

 
Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych

I

2001

Fic-Obszańska

Anna

 
Mistrzostwa Polski Juniorek

III

2000

Fic-Obszańska

Anna

  

SNOOKER

 

Mistrzostwa Świata Seniorów

 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

XVII

2002

Nitschke

Marcin

indywidualnie 


Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
 

elimin.

2004

Nitschke

Marcin

indywidualnie

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

2002

Nitschke

Marcin

indywidualnie

II

2003

Nitschke

Marcin

indywidualnie

III

2004

Nitschke

Marcin

indywidualnie

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

I

2003

Nitschke

Marcin

indywidualnie

II

2004

Nitschke

Marcin

indywidualnie

III

2001

Nitschke

Marcin

indywidualnie

III

2002

Nitschke

Marcin

indywidualnie

  


SPADOCHRONIARSTWO

 
Mistrzostwa Polski Seniorów 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

IV

1995

Bazylewicz

Tomasz

akrobacje – drużynowo 


SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

dyscyplina - konkurencja

I

2004

Powroźniak

Sebastian

tenis stołowy – gra pojed.

I

2004

Powroźniak

Sebastian

tenis stołowy – gra debl.

I

2004

Staryszak

Aleksandra

lekka atletyka – 5-bój

I

2005

Staryszak

Aleksandra

lekka atletyka – 5-bój

I

2006

Staryszak

Aleksandra

lekka atletyka – 5-bój

II

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 100 m K

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 50 m D

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 100 m D

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 100 m G

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

lekka atletyka – 200 m.

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 100 m K

II

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 100 m D

II

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima)

II

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima)

II

2006

Staryszak

Aleksandra

lekka atletyka – 400 m.

III

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 100 m G

III

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 100 m K

III

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 100 m D

III

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 200 m. Z

III

2003

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 50 m. D

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie (zima) – 400 m D

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

lekka atletyka – 100 m.

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

lekka atletyka – 5-bój

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 50 m D

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 100 m D

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 400 m D

III

2004

Sawoniewicz

Daniel

pływanie – 200 m Z

III

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie

III

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie

III

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie

III

2005

Sawoniewicz

Daniel

pływanie

III

2005

Staryszak

Aleksandra

lekka atletyka – 400 m.

  

STEROWANIE  MODELAMI  LATAJACYMI

 Mistrzostwa Polski Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

V

1999

Szendi

Karol

F-3A

 
Mistrzostwa Polski Juniorów 

I

1999

Szendi

Karol

F-3A

II

1997

Szendi

Karol

F-3A

II

1998

Szendi

Karol

F-3A 

 

STRZELECTWO  SPORTOWE

 Mistrzostwa Świata Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

III

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt.(50m) – druż.

1150 pkt.

V

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (50m) – druż.

1681 pkt.

V

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt.(10m) – druż

1101 pkt.

VI

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (50m) – ind.

383 pkt.

VI

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) przebiegi szybkie – druż.

1662 pkt.

IX

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt.(10m) – ind.

372 pkt.

XIII

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (50m) – ind.

288 pkt.

XVIII

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) przebiegi wolne – ind.

279 pkt.

XXIV

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) przebiegi szybkie – ind.

547 pkt.

 
Mistrzostwa Europy Seniorów 

II

1991

Hardych

Paweł

pist. pneum. – drużynowo

1705 pkt.

VI

1991

Hardych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

572 pkt.

 
Mistrzostwa Europy Juniorów

I

1991

Hardych

Paweł

pist. dowol..– drużynowo

1612 pkt.

I

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) – druż.

1673 pkt.

II

1990

Hardych

Paweł

pist. pneum. – drużynowo

1698 pkt.

II

1990

Hardych

Paweł

pist.kulowy..– drużyn.

1628 pkt.

III

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (10m) – ind.

371 pkt.

III

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (10m) – druż.

1078 pkt.

IV

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) – ind.

565 pkt.

VI

1991

Hardych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

572 pkt.

VI-VIII

1990

Hardych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

 

VII

1988

Pachurka

Anna

karab. leżąc – drużynowo

1680 pkt.

VII

1999

Tkacz

Agnieszka

karab. pneum – drużyn.

1152 pkt.

VIII

1991

Hardych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

569 pkt.

IX

1988

Pachurka

Anna

karab. leżąc – indywid.

 

IX

1994

Potocki

Grzegorz

pist.szybkostrz. – drużyn.

1680 pkt.

X

1988

Pachurka

Anna

karab. leżąc – indywid.

 

XI

1988

Świątkowska

Monika

karab. sport. - drużynowo

 

XIII

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (50m.) – ind.

366 pkt.

XIII

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (50m.) – ind.

554 pkt.

XX

1990

Hardych

Paweł

pist.kulowy..– indywid.

 

XXII

1994

Potocki

Grzegorz

pist.szybkostrz. – indyw.

565 pkt.

XXVII

1988

Świątkowska

Monika

karab. sport. – indywid.

556 pkt.

XLVIII

1999

Tkacz

Agnieszka

karab. pneum. – indywid.

379 pkt.

elim.

1988

Pachurka

Anna

karab. (3x20) – indywid.

552 pkt.

elim.

1991

Hardych

Paweł

pist. dowol. – indywid.

527 pkt.

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1990

Hardych

Paweł

pistolet – indywidualnie

 

I

1990

Hardych

Paweł

pistolet – drużynowo

 

I

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (10m.) – ind.

379 pkt.

II

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m) – ind.

571 pkt.

III

1999

Tkacz

Agnieszka

karab.sport. – indywid.

588 pkt.

III

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (50m) – ind.

579 pkt.

IV

1988

Świątkowska

Monika

karabinek – indywid..

 

IV

1990

Hardych

Paweł

pist.kulowy – indywid.

 

IV

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (50m.) – ind.

366 pkt.

V

1987

Świątkowska

Monika

karab. sport. – indywid.

463,1 pkt.

VI

1987

Pachurka

Anna

karab. pneum. – indywid.

481,2 pkt.

VI

1988

Pachurka

Anna

karab. leżąc – indywid.

 

VI

1991

Hadrych

Paweł

pist.szybkostrz. – indyw.

561 pkt.

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

II

1995

Burnagiel

Jolanta

karabinek – indywid..

 

 
Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1979

Jarowicz

Bogdan

karabinek – indywid..

 

I

1988

Pachurka

Anna

karab. leżąc – indywid.

 

I

1990

Hadrych

Paweł

pistolet - drużynowo

 

I

1993

Burnagiel

Jolanta

karab.standard – indywid.

577 pkt.

I

1994

Potocki

Grzegorz

pistolet – indywidualnie

663 pkt.

I

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (50m.) – ind.

576 pkt.

I

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (50m.) – ind.

381 pkt.

I

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 30+30 (10m.) – ind.

577 pkt.

II

1970

Posyniak

Elżbieta

kbks-6

 

II

1977

Ostrowski

Dariusz

 

 

II

1978

Jarowicz

Bogdan

karabinek – indywidual.

 

II

1979

Jarowicz

Bogdan

karabinek – indywidual.

 

II

1983

Klecka

Grażyna

 

 

II

1986

Świątkowska

Monika

 

 

II

1991

Hadrych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

573 pkt.

II

2007

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (10m.) – ind.

375 pkt.

III

1976

Stachowiak

Dorota

pistolet - indywidualnie

 

III

1977

Ostrowski

Dariusz

 

 

III

1979

Gąszczak

Tomasz

 

 

III

1981

Kamieniarz

Lidia

 

 

III

1981

Jarowicz

Bogdan

 

 

III

1983

Ładysz

Beata

 

 

III

1991

Hadrych

Paweł

pist. dowol. – indywid.

543 pkt.

 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I

1979

Jarowicz

Bogdan

kbks (60 leżąc) – indyw.

 

I

1982

Klecka

Grażyna

pist.sportowy – indywid.

561 pkt.

I

1983

Nowicka

Małgorzata

karab. pneum. – indywid.

376 pkt.

I

1983

Nowicka

Małgorzata

karab. 3x20m. – indywid.

544 pkt.

I

1983

Ładysz

Beata

pist. pneum. – indywid.

 

I

1987

Mazuchowski

Andrzej

karab.standard – indywid.

550 pkt.

I

1987

Kaźmierczak

Tomasz

pist.sportowy – indywid.

573 pkt.

I

1987

Pachurka

Anna

karab.standard – indywid.

588 pkt.

I

1987

Pachurka

Anna

karab. pneum. – indywid.

379 pkt.

I

1988

Pachurka

Anna

karab.standard – indywid.

586 pkt.

I

1991

Potocki

Grzegorz

pist.szybkostrz. – indyw.

579 pkt.

I

1991

Potocki

Grzegorz

pist. dowol. – indywid.

358 pkt.

I

1992

Potocki

Grzegorz

pist. pneum. – indywid.

376 pkt.

I

1992

Potocki

Grzegorz

pist.standard – indywid

571 pkt.

I

1998

Tkacz

Agnieszka

karab. pneum. – indywid

384 pkt.

I

1999

Tkacz

Agnieszka

karab. pneum. – indywid

 

I

1999

Tkacz

Agnieszka

karab.sport. – indywid.

586 pkt.

I

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 20+20 (10m) – ind.

362 pkt.

I

2006

Jodajtis

Ryszard

RT 40 mixt (10m) – ind.

371 pkt.

II

1978

Jarowicz

Bogdan

kbks (60 leżąc) – indyw.

 

II

1983

Klecka

Grażyna

pist.sportowy – indywid.

569 pkt.

II

1987

Świątkowska

Monika

pist. pneum. – indywid.

373 pkt.

II

1987

Zawadzka

Kinga

karab.standard – indywid.

579 pkt.

II

1989

Hadrych

Paweł

pist.szybkostrz. – indyw.

574 pkt.

II

1989

Hadrych

Paweł

pist. pneum. – indywid.

 

II

1998

Babiarz

Piotr

karab. pneum. – indywid

383 pkt.

II

1999

Jagasyk

Paweł

karab.sport. – indywid.

581 pkt.

III

1978

Jarowicz

Bogdan

karab. pneum. – indywid.

 

III

1984

Ładysz

Beata

karab. (30+30) – indywid

 

III

1987

Pachurka

Anna

karab.standard – indywid.

 

III

1987

Świątkowska

Monika

pist. sportowy + indywid

564 pkt.

III

1989

Hadrych

Paweł

pist. sportowy + indywid

563 pkt.

III

1992

Potocki

Grzegorz

pist. dowol. – indywid.

348 pkt.

III

1999

Nowak

Agnieszka

karab. pneum. – indywid

367 pkt.

III

1999

Jagasyk

Paweł

karab.sport. – indywid.

581 pkt.

III

2000

Jagasyk

Paweł

karab.sport. – indywid.

584 pkt.

 


Mistrzostwa Polski  Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

I

1985

Persowski

Sławomir

 

 

 SZERMIERKA

Mistrzostwa Świata Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

VII

1974

Kondrat

Aleksander

floret - indywidualnie

IX-XVI

1972

Kondrat

Janusz

szabla - indywidualnie

udział

1973

Kondrat

Janusz

szabla - indywidualnie

udział

1989

Nawrocki

Sławomir

szpada - indywidualnie 


Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych (Kadetów)
 

V

1990

Kaźmierski

Krzysztof

szpada – drużynowo

XIII

1990

Kaźmierski

Krzysztof

szpada – indywidualnie


Mistrzostwa Polski Seniorów

II

1990

Nawrocki

Sławomir

szpada - indywidualnie

II

1990

Nawrocki

Sławomir

szpada – drużynowo

Węcławski

Mirosław

IV

1973

Kondrat

Aleksander

floret - indywidualnie

VIII

1972

Kondrat

Janusz

szabla - indywidualnie

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

I

1990

 

Birkenfeld

Mieczysław

szpada – drużynowo

 

Każmierski

Krzysztof

Księżyk

Mirosław

Szybieniecki

Maciej

Węcławski

Mirosław

III

1988

Małoszyc

Edyta

szpada - indywidualnie

III

1990

Węcławski

Mirosław

szpada - indywidualnie

III

1991

Kaźmierski

Krzysztof

szpada – indywidualnie

III

1991

Kaźmierski

Krzysztof

szpada – drużynowo

 

Matecki

Michał

Grafowski

Krzysztof

III

1994

Matecki

Michał

szpada - indywidualnie

 
Mistrzostwa Polski Juniorów

I

1972

Kondrat

Janusz

szabla – indywidualnie

I

1974

Kondrat

Aleksander

floret – indywidualni

I

1992

Matecki

Michał

szpada – indywidualnie

II

1974

Kondrat

Aleksander

floret – drużynowo

III

1973

Kondrat

Aleksander

floret – indywidualnie

III

1977

Demianiuk

Zbigniew

szpada – drużynowo

 

Raczkowski

Jacek

III

2005

Chojnecki

Mateusz

szpada - drużynowo

 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (Kadetów)

I

1972

Kondrat

Janusz

szabla – indywidualnie

II

1984

Czajka

Włodzimierz

szpada – drużynowo

 

Krępeć

Jarosław

Idzikowski

Marek

Zazula

Mirosław

III

1971

Kondrat

Aleksander

floret – indywidualnie

III

2005

Chojnecki

Mateusz

szpada – drużynowo

 

 

TANIEC – rock and roll sportowy

 Mistrzostwa Świata Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

I

2001

Białowąs

Joanna

Formacje Quatro

Lagiera

Kinga

I

2004

Pokwapisz

Joanna

Formacje Quatro

II

2003

Białowąs

Joanna

Formacje Quatro

Pokwapisz

Joanna

V

1991

Bargiel

Karina

rock’n’roll akrobatyczny

V

2007

Miadzielec

Anna

rock’n’roll akrobatyczny

VI

1992

Bargiel

Karina

formacje taneczne

Kobylański

Bartłomiej

VII

1998

Lechowicz

Magdalena

formacje taneczne

 
Mistrzostwa Europy Seniorów

III

1991

Bargiel

Karina

 

III

1998

Lechowicz

Magdalena

formacje taneczne

VI

2003

Białowąs

Joanna

Formacje Quatro

Pokwapisz

Joanna

VI

2003

Białowąs

Joanna

rock’n’roll akrobatyczny

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1988

Grabowska

Beata

klasa senior

I

1989

Bargiel

Karina

klasa senior

I

1990

Bargiel

Karina

klasa senior

I

2001

Białowąs

Joanna

klasa „A”

I

2002

Białowąs

Joanna

klasa „A”

I

2003

Białowąs

Joanna

klasa „A”

I

2007

Miadzielec

Anna

rock’n’roll akrobatyczny

II

1987

Grabowska

Beata

klasa senior

VI

2005

Kotoński

Krystian

rock’n’roll akrobatyczny

 
Mistrzostwa Polski Juniorów 

I

2005

Porębski

Krzysztof

rock’n’roll akrobatyczny

I

2006

Porębski

Krzysztof

rock’n’roll akrobatyczny

I

2007

Porębski

Krzysztof

rock’n’roll akrobatyczny 

 

TANIEC – hip hop

 Mistrzostwa Świata Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

IV

2007

Cichocka

Monika

formacje

Klimczak

Sandra

Maczuga

Joanna

Kukulski

Łukasz

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

2005

Cichocka

Monika

formacje

Klimczak

Sandra

Maczuga

Joanna

Kukulski

Łukasz

I

2006

Cichocka

Monika

formacje

Klimczak

Sandra

Maczuga

Joanna

Kukulski

Łukasz

I

2007

Cichocka

Monika

formacje

Klimczak

Sandra

Maczuga

Joanna

Kukulski

Łukasz

 

TENIS

 Mistrzostwa Europy Juniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

III

1984

Wojtkiewicz

Renata

gra podwójna

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

I

1985

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

V-VIII

1984

Wojtkiewicz

Renata

gra podwójna

 
Mistrzostwa Polski Juniorów 

I

2001

Sęk

Łukasz

drużynowo

I

2001

Sęk

Łukasz

drużynowo (hala)

I

2002

Sęk

Łukasz

drużynowo

I

2004

Nijaki

Jakub

gra pojedyńcza

II

1982

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

II

1983

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

II

1984

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

III

1980

Dąbrowska

Renata

gra pojedyńcza

III

1981

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

III

1981

Wojtkiewicz

Renata

gra podwójna

Kurzawska

Małgorzata

III

1981

Kurzawska

Małgorzata

drużynowo

Dąbrowska

Renata

III

1982

Czestkowski

Radosław

drużynowo

III

1982

Wojtkiewicz

Renata

drużynowo

Dąbrowska

Renata

III

1982

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

III

1983

Wojtkiewicz

Renata

gra pojedyńcza

III

2004

Nijaki

Jakub

gra podwójna

III

2006

Przybysławska

Olga

gra podwójna TENIS  STOŁOWY

 Mistrzostwa Europy Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

udział

2000

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

udział

2000

Górak

Daniel

gra podwójna

udział

2000

Górak

Daniel

gra mieszana

udział

2002

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

udział

2002

Górak

Daniel

gra podwójna

udział

2002

Górak

Daniel

gra mieszana

 
Mistrzostwa Świata  Juniorów 

IX

2006

Fertikowski

Paweł

drużynowo

IX-XVI

2006

Fertikowski

Paweł

gra podwójna

udział

2006

Fertikowski

Paweł

gra pojedyńcza

udział

2006

Fertikowski

Paweł

gra mieszana

 
Mistrzostwa Europy Juniorów

I

1999

Górak

Daniel

drużynowo

I

2000

Górak

Daniel

drużynowo

I

2001

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

I

2001

Górak

Daniel

gra podwójna

III

1992

Sagan

Daniel

drużynowo

III

2006

Fertikowski

Paweł

drużynowo

Chojnicki

Maciej

V-VIII

1992

Sagan

Daniel

gra mieszana

V-VIII

1997

Racławski

Tomasz

drużynowo

V-VIII

1999

Kuszaj

Iwona

gra podwójna

V-VIII

2000

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

V-VIII

2001

Górak

Daniel

drużynowo

VI

2007

Fertikowski

Paweł

drużynowo

VIII

1994

Lubin

Krzysztof

drużynowo

IX-XVI

1989

Kaczmarek

Krzysztof

drużynowo

IX-XVI

1992

Sagan

Daniel

gra podwójna

IX-XVI

1999

Kuszaj

Iwona

gra pojedyńcza

IX-XVI

1999

Kuszaj

Iwona

gra mieszana

Górak

Daniel

IX-XVI

2007

Fertikowski

Paweł

drużynowo

XI

1993

Kopecki

Andrzej

drużynowo

XVII

1999

Kuszaj

Iwona

drużynowo

XXIV

1996

Racławski

Tomasz

drużynowo

udział

1994

Lubin

Krzysztof

gra podwójna

udział

1986

Moszczyński

Mirosław

 

udział

1986

Kaczmarek

Krzysztof

 

udział

1987

Moszczyński

Mirosław

 

udział

1994

Lubin

Krzysztof

 

udział

1999

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

udział

2000

Górak

Daniel

gra podwójna

udział

2000

Górak

Daniel

gra mieszana

udział

2002

Górak

Daniel

gra mieszana

udział

2006

Fertikowski

Paweł

gra pojedyńcza

udział

2006

Chojnicki

Maciej

gra pojedyńcza

udział

2007

Fertikowski

Paweł

gra pojedyńcza

udział

2007

Fertikowski

Paweł

gra podwójna

udział

2007

Fertikowski

Paweł

gra mieszana

 
Mistrzostwa Polski Seniorów 

II

1992

Sagan

Daniel

drużynowo

II

1996

Lubin

Krzysztof

drużynowo

Racławski

Tomasz

Rogala

Michał

II

2001

Kaczmarek

Krzysztof

drużynowo

II

2003

Żabski

Radoław

drużynowo

III

2002

Górak

Daniel

drużynowo

Stamirowski

Krzysztof

III

1990

Kaczmarek

Krzysztof

drużynowo

Frąckowiak

Piotr

Redzimski

Tomasz

III

1993

Kopecki

Andrzej

drużynowo

Sagan

Daniel

III

1994

Lubin

Krzysztof

drużynowo

Kopecki

Andrzej

Sagan

Daniel

III

2000

Górak

Daniel

drużynowo

Stamirowski

Krzysztof

III

2002

Górak

Daniel

gra mieszana

III

2004

Żabski

Radoław

drużynowo

Koszyk

Bogusław

III-IV

1992

Kaczmarek

Krzysztof

gra mieszana

III-IV

2001

Górak

Daniel

gra podwójna

III-IV

2002

Górak

Daniel

gra mieszana

III-IV

2008

Fertikowski

Paweł

gra podwójna

IV

1997

Racławski

Tomasz

drużynowo

Kordyka

Dariusz

IV

2001

Górak

Daniel

drużynowo

Stamirowski

Krzysztof

V-VIII

1996

Lubin

Krzysztof

gra podwójna

V-VIII

1999

Kuszaj

Iwona

gra mieszana

V-VIII

2001

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

V-VIII

2002

Górak

Daniel

gra podwójna

V-VIII

2004

Żabski

Radosław

gra mieszana

VII

1995

Lubin

Krzysztof

drużynowo

Kopecki

Andrzej

VII

1998

Sroczyński

Paweł

drużynowo

VII

1999

Sroczyński

Paweł

drużynowo

Górak

Daniel

VII

2007

Fertikowski

Paweł

drużynowo

VIII

2005

Koszyk

Bogusław

drużynowo

Chojnicki

Maciej

Żabski

Radosław

Bąk

Marcin

VIII

2006

Koszyk

Bogusław

drużynowo

 
Młodzieżowe  Mistrzostwa  Polski

I

1995

Lubin

Krzysztof

gra mieszana

I

1995

Lubin

Krzysztof

gra podwójna

Kopecki

Andrzej

I

2002

Górak

Daniel

gra podwójna

I

2002

Górak

Daniel

gra mieszana

I

2003

Nowokuński

Jacek

gra mieszana

II

1990

Kaczmarek

Krzysztof

gra pojedyńcza

II

1990

Kaczmarek

Krzysztof

gra podwójna

II

1991

Krajczyk

Ewelina

gra podwójna

II

1994

Kopecki

Andrzej

gra podwójna

Sagan

Daniel

II

2002

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

II

2005

Żabski

Radosław

gra podwójna

II

2006

Koszyk

Bogusław

gra pojedyńcza

III-IV

1996

Lubin

Krzysztof

gra podwójna

III-IV

1997

Kordyka

Dariusz

gra podwójna

III-IV

1999

Sroczyński

Paweł

gra podwójna

III-IV

2002

Stamirowski

Krzysztof

gra podwójna

III-IV

2005

Żabski

Radosław

gra pojedyńcza

III-IV

2005

Bąk

Marcin

gra podwójna

 
Mistrzostwa  Polski  Juniorów

I

1988

Kaczmarek

Krzysztof

drużynowo

Kawa

Piotr

Fołtanowicz

Paweł

Michalak

Arkadiusz

Piotrkowski

Dariusz

I

1991

Redzimski

Tomasz

gra pojedyńcza

I

1991

Redzimski

Tomasz

gra podwójna

I

1991

Redzimski

Tomasz

drużynowo

Sagan

Daniel

I

1992

Redzimski

Tomasz

drużynowo

Sagan

Daniel

I

1993

Kopecki

Andrzej

gra podwójna

Lubin

Krzysztof

I

1994

Lubin

Krzysztof

gra podwójna

I

1996

Kordyka

Dariusz

drużynowo

I

2001

Stamirowski

Krzysztof

drużynowo

Górak

Daniel

I

2001

Stamirowski

Krzysztof

gra pojedyńcza

I

2001

Stamirowski

Krzysztof

gra podwójna

Górak

Daniel

I

2005

Koszyk

Bogusław

gra mieszana

I

2006

Chojnicki

Maciej

drużynowo

Fertikowski

Paweł

I

2006

Chojnicki

Maciej

gra podwójna

I

2007

Fertikowski

Paweł

gra podwójna

I

2007

Fertikowski

Paweł

gra mieszana

II

1988

Kaczmarek

Krzysztof

gra podwójna

Kawa

Piotr

II

1993

Kopecki

Andrzej

gra pojedyńcza

II

2000

Górak

Daniel

gra podwójna

II

2001

Górak

Daniel

gra mieszana

II

2002

Nowokuński

Jacek

gra podwójna

II

2005

Chojnicki

Maciej

gra pojedyńcza

II

2005

Chojnicki

Maciej

gra podwójna

II

2005

Chojnicki

Maciej

drużynowo

Koszyk

Bogusław

II

2006

Chojnicki

Maciej

gra mieszana

II

2007

Fertikowski

Paweł

drużynowo

Karmoliński

Maciej

Żarski

Karol

III

1988

Krajczyk

Ewelina

drużynowo

III

1989

Kaczmarek

Krzysztof

drużynowo

Fołtanowicz

Paweł

Szuplak

Marek

III

1992

Skiba

Tomasz

drużynowo

III

1993

Lubin

Krzysztof

drużynowo

Kopecki

Andrzej

Skiba

Tomasz

III

1999

Kuszaj

Iwona

drużynowo

III

1999

Kuszaj

Iwona

gra podwójna

III

1999

Górak

Daniel

drużynowo

Stamirowski

Krzysztof

Tomasik

Tomasz

III

2000

Górak

Daniel

drużynowo

Stamirowski

Krzysztof

Nowokunski

Jacek

Pankiewicz

Łukasz

Tomasik

Tomasz

III

2003

Żabski

Radosław

drużynowo

Bąk

Marcin

III

2004

Koszyk

Bogusław

drużynowo

Bąk

Marcin

Żabski

Radosław

III-IV

1989

Kaczmarek

Krzysztof

gra podwójna

Fołtanowicz

Paweł

III-IV

1992

Sagan

Daniel

gra pojedyńcza

III-IV

1995

Kordyka

Dariusz

gra pojedyńcza

III-IV

1995

Kordyka

Dariusz

gra mieszana

III-IV

1999

Kuszaj

Iwona

gra podwójna

III-IV

2000

Górak

Daniel

gra pojedyńcza

III-IV

2000

Górak

Daniel

gra mieszana

III-IV

2003

Żabski

Radosław

gra podwójna

III-IV

2004

Bąk

Marcin

gra pojedyńcza

III-IV

2006

Karmoliński

Maciej

gra podwójna

Fertikowski

Paweł

III-IV

2007

Fertikowski

Paweł

gra pojedyńcza

 
Mistrzostwa  Polski  Juniorów Młodszych (Kadetów)

I

1988

Krajczyk

Ewelina

gra podwójna

I

1989

Redzimski

Tomasz

gra pojedyńcza

I

1989

Redzimski

Tomasz

gra podwójna

I

1989

Redzimski

Tomasz

drużynowo

I

1997

Racławski

Tomasz

gra pojedyńcza

I

1997

Racławski

Tomasz

gra podwójna

III

1995

Kordyka

Dariusz

drużynowo

III-IV

1997

Racławski

Tomasz

gra mieszana

 
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  /U-16/

I

1988

Gajewski

Sławomir

gra pojedyńcza

I

1988

Gajewski

Sławomir

gra podwójna

 

 TRIATHLON

Mistrzostwa Polski Seniorów 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

wynik

II

1999

Piotrowicz

Grzegorz

drużynowo

3.06.09 


Mistrzostwa Polski Juniorów
 

II

1999

Piotrowicz

Grzegorz

indywidualnie

1.04.47 


Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
 

I

1999

Piotrowicz

Grzegorz

sprint – indywidualnie

1.05.44

II

1998

Piotrowicz

Grzegorz

sprint – indywidualnie

1.02.08

  

UNOHOKEJ

 Mistrzostwa Świata Seniorów

miejsce

rok

nazwisko

imię

elim.

2007

Tatarska

Kamila

 
Mistrzostwa Świata Juniorów

V

2006

Tatarska

Kamila

IX

2001

Koszela

Sebastian

IX

2003

Nowak

Paweł

 
Mistrzostwa Polski Seniorów

II

2001

Koszela

Sebastian

Koszela

Mirosław

II

2003

Koszela

Sebastian

Nowak

Paweł

II

2004

Nowak

Paweł

Koszela

Patryk

Koszela

Mirosław

III

2007

Tatarska

Kamila 


Mistrzostwa Polski Juniorów
 

I

1998

Koszela

Patryk

Koszela

Mirosław

I

1999

Koszela

Patryk

Koszela

Mirosław

I

2001

Koszela

Sebastian

Koszela

Mirosław

I

2006

Koszela

Sebastian

II

2002

Koszela

Sebastian

Nowak

Paweł 

 

ŻEGLARSTWO 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

miejsce

rok

nazwisko

imię

konkurencja

III

2003

Stasiński

Niemir

klasa „Omega-Junior”

 


WYNIKI  DRUŻYN  VII  LO  W  RYWALIZACJI  OGÓLNOPOLSKIEJ

 

KOSZYKÓWKA 

OGÓLNOPOLSKIE  IGRZYSKA  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

 

I

1974

Biegalski

Bogdan

Dziewulak

Remigiusz

Fiedorowicz

Grzegorz

Kozak

Mirosław

Lemański

Henryk

Milewski

Szczepan

Miziewicz

Zbigniew

Nowacki

Radosław

Szczepankowski

Maciej

Zarzycki

Leszek


ERA  BASKET  LIGA

I

2005

Białecki

Mariusz

Czapla

Kamil

Górski

Tomasz

Kalinowski

Dariusz

Matczak

Mariusz

Paczkowski

Jakub

Wójcik

Miłosz

Wróbel

Bartosz

Wróbel

Marcin

Zawodziński

Fabian

 

LICEALIADA

II

2006

Cierzniewski

Karol

Kalinowski

Dariusz

Krawczyk

Kacper

Łojko

Piotr

Rebelski

Paweł

Rusiński

Mateusz

Samel

Łukasz

Trinschek

Maciej

Trzmiel

Paweł

Trzmiel

Piotr

Waloryszek

Daniel

Wróbel

Marcin

III

2005

Burdzy

Michał

Czapla

Kamil

Czarnecki

Jacek

Górski

Tomasz

Kalinowski

Dariusz

Matczak

Mariusz

Paczkowski

Jacek

Trinschek

Maciej

Trzmiel

Paweł

Trzmiel

Piotr

Waloryszek

Daniel

Wróbel

Marcin

 

LEKKA  ATLETYKA 

ZAWODY  O  PUCHAR  „PRZEGLĄDU  SPORTOWEGO”

I

1970

dziewczęta (I zespół)

1468 pkt.

I

1971

dziewczęta (I zespół)

1600 pkt.

I

1971

dziewczęta + chłopcy ( I zespół)

3358 pkt.

I

1972

dziewczęta (I zespół)

1718 pkt.

I

1972

chłopcy (I zespół)

1795 pkt.

I

1972

dziewczęta + chłopcy ( I zespół)

3603 pkt.

I

1973

dziewczęta (I zespół)

1655 pkt.

I

1973

chłopcy

1791 pkt.

I

1973

dziewczęta + chłopcy ( I zespół)

3252 pkt.

I

1974

dziewczęta

1701 pkt.

I

1975

dziewczęta

1565 pkt.

II

1970

dziewczęta + chłopcy ( I zespół)

3019 pkt.

II

1976

dziewczęta

1520 pkt.

III

1971

chłopcy (I zespół)

1758 pkt.

III

1975

chłopcy

1394 pkt.

IV

1972

dziewczęta (II zespół)

1450 pkt.

IV

1972

dziewczęta + chłopcy ( II zespół)

2984 pkt.

V

1974

dziewczęta

1628 pkt.

VI

1971

dziewczęta + chłopcy ( II zespół)

2732 pkt.

VI

1973

dziewczęta (II zespół)

1135 pkt.

VII

1970

chłopcy

1651 pkt.

VIII

1970

chłopcy (II zespół)

1205 pkt.

VIII

1970

dziewczęta + chłopcy ( II zespół)

2442 pkt.

XII

1971

chłopcy (II zespół)

1293 pkt.

XV

1972

chłopcy (II zespół)

1484 pkt.

XIX

1971

dziewczęta (II zespół)

1419 pkt.

 

 MISTRZOSTWA  POLSKI  SZKÓŁ  SPORTOWYCH

IX

1982

dziewczęta + chłopcy

XII

1984

dziewczęta + chłopcy

XII

1985

dziewczęta + chłopcy

 

SZKOLNA  LIGA  LEKKOATLETYCZNA  O  PUCHARY  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  SZKOLNEGO  ZWIĄZKU  SPORTOWEGO  i  REDAKCJI  „PRZEGLĄDU  SPORTOWEGO”

I

1993

dziewczęta

  789 pkt.

II

1994

chłopcy

  822 pkt.

II

1996

dziewczęta

1503 pkt.

II

2005

dziewczęta

1477 pkt.

III

1994

dziewczęta

  734 pkt.

III

1995

dziewczęta

  830 pkt.

IV

1995

chłopcy

  811 pkt.

IV

1996

chłopcy

1435 pkt.

IV

1998

dziewczęta

1294 pkt.

IV

1998

chłopcy

1220 pkt.

IV

2000

chłopcy

1249 pkt.

IV

2004

dziewczęta

1361 pkt.

IV

2007

dziewczęta

1418 pkt.

IV

2007

chłopcy

1487 pkt.

V

1997

chłopcy

1451 pkt.

V

1999

dziewczęta

1331 pkt.

V

2000

dziewczęta

1245 pkt.

V

2003

dziewczęta

1343 pkt.

VI

1997

dziewczęta

1392 pkt.

VI

2001

dziewczęta

1317 pkt.

VI

2004

chłopcy

1398 pkt.

VI

2006

chłopcy

1436 pkt.

VII

1999

chłopcy

1191 pkt.

VII

2001

chłopcy

1190 pkt.

VIII

1993

chłopcy

  723 pkt.

VIII

2003

chłopcy

1264 pkt.

VIII

2006

dziewczęta

1323 pkt.

X

2005

chłopcy

1202 pkt.

 

OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY  W  DRUŻYNOWYM  PIĘCIOBOJU  LEKKOATLETYCZNYM  O  PUCHAR  REDAKCJI  „PRZEGLĄDU  SPORTOWEGO”

I

1970

dziewczęta

  786 pkt.

I

1970

chłopcy

  775 pkt.

I

1971

dziewczęta

  978 pkt.

I

1971

chłopcy

  907 pkt.

I

1972

dziewczęta

  984 pkt.

I

1972

chłopcy

  939 pkt.

I

1973

dziewczęta

 

I

1974

dziewczęta

1099 pkt.

I

1974

chłopcy

  959 pkt.

II

1973

chłopcy

 

II

1975

dziewczęta

  969 pkt.

II

1975

chłopcy

  914 pkt.

 

 FINAŁ  KRAJOWY  SZTAFETOWYCH  BIEGÓW  PRZEŁAJOWYCH

I

1973

dziewczęta

IV

1984

dziewczęta

V

1984

chłopcy

VI

1985

dziewczęta

VIII

1974

dziewczęta

XV

1981

dziewczęta

XV

1982

dziewczęta

 

 ZAWODY  W  ZESPOŁOWYM  5-BOJU  LEKKOATLETYCZNYM  W  RAMACH  OGÓLNOPOLSKICH  IGRZYSK  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

VI

1969

dziewczęta

1339 pkt.

X

1969

chłopcy

 SIATKÓWKA

MISTRZOSTWA  POLSKI  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH

X

2004

Górecki

Marcin

Hernik

Krzysztof

Jakubczak

Michał

Klucznik

Łukasz

Kotyrba

Wojciech

Picz

Przemysław

Poprawski

Grzegorz

Przybyszewski

Marcin

Wodzyński

Grzegorz

Wysocki

Tomasz

 

SPORTY  OBRONNE

FINAŁ  KRAJOWY  ZAWODÓW „SPRAWNI  JAK  ŻOŁNIERZE”

I

1981

dziewczęta

I

1982

dziewczęta

II

1983

dziewczęta

II

1984

dziewczęta

VI

1996

chłopcy

VII

1994

chłopcy

VIII

1995

chłopcyUCZNIOWIE  VII  LO  -  REPREZENTANCI  POLSKI  JUNIORÓW

1.

Adamczak

Alicja

lekka atletyka

1973

2.

Adamczak

Justyna

lekka atletyka

2004-2005

3.

Andrzejczak

Piotr

piłka nożna

2006-2007

4.

Antoń

Wojciech

5-bój nowoczesny

1979

5.

Bajan

Michał

5-bój nowoczesny

2006-2007

6.

Banaszak

Monika

tenis

1972

7.

Baraniak

Witold

5-bój nowoczesny

1980

8.

Baranowski

Henryk

lekka atletyka

1975

9.

Barczak

Joanna

akrobatyka

1998

10.

Barski

Filip

piłka nożna

2006-2007

11.

Batyniak

Anna

5-bój nowoczesny

1995-1996

12.

Bazan

Anna

kolarstwo

2006

13.

Beker

Kinga

akrobatyka

2006-2007

14.

Bekier

Elżbieta

akrobatyka

1976-1977

15.

Bełch

Wojciech

5-bój nowoczesny

1988

16.

Beuge

Sebastian

koszykówka

1988-1990

17.

Białecki

Marcin

5-bój nowoczesny

1994-1997

18.

Białowąs

Joanna

akrobatyka

1999

19.

Biłgorajski

Marcin

5-bój nowoczesny

1995

20.

Bocer

Joanna

pływanie

1999-2000

21.

Borowiak

Beata

5-bój nowoczesny

1980

22.

Brzózka

Łukasz

koszykówka

1992-1993

23.

Bukowski

Marek

pływanie

1973

24.

Burak

Wacław

lekka atletyka

1973-1974

25.

Busz

Artur

koszykówka

2005-2006

26.

Charyna

Wojciech

pływanie

2005

27.

Chęciński

Mateusz

pływanie

1991

28.

Chmielewski

Tomasz

5-bój nowoczesny

2003

29.

Chocianowski

Grzegorz

podnoszenie ciężarów

2006

30.

Chojnicki

Maciej

tenis stołowy

2006

31.

Chrzanowski

Tomasz

lekka atletyka

1998

32.

Cygański

Tomasz

5-bój nowoczesny

1991-1993

33.

Czajka

Włodzimierz

5-bój nowoczesny

1983-1985

34.

Czajkowski

Grzegorz

lekka atletyka

1991

35.

Czapla

Kamil

koszykówka

2003

36.

Czerw

Krzysztof

lekka atletyka

1977

37.

Czestkowski

Radosław

tenis

1980

38.

Czyżowicz

Maciej

5-bój nowoczesny

1980-1981

39.

Dacewicz

Dorota

akrobatyka

1976-1980

40.

Dądela

Justyna

5-bój nowoczesny

1996

41.

Dominiak

Jakub

akrobatyka

2007

42.

Domińczak

Maciej

kick-boxing

2000

43.

Dopierała

Anna

5-bój nowoczesny

2001

44.

Dopierała

Janusz

akrobatyka

1973-1974

45.

Duchnowski

Rafał

piłka nożna

2007-2008

46.

Dudojć

Janusz

lekka atletyka

1985

47.

Dunajewski

Wojciech

pływanie

2002

48.

Dziak

Marta

jeździectwo

2003-2004

49.

Dzieliński

Sławomir

akrobatyka

1979-1982

50.

Falbagowska

Irena

lekka atletyka

1974-1976

51.

Fedoruk

Adam

5-bój nowoczesny

2004

52.

Fertikowski

Paweł

tenis stołowy

2006-2008

53.

Fiedorowicz

Grzegorz

koszykówka

1972-1973

54.

Figiel

Rafał

piłka nożna

2007-2008

55.

Flak

Florentyna

lekka atletyka

1970-1971

56.

Furtak

Paulina

ju-jitsu

2006

57.

Gajlewicz

Andrzej

lekka atletyka

1971-1974

58.

Galant

Henryk

lekka atletyka

1972-1975

59.

Gałkiewicz

Marek

siatkówka

1967-1968

60.

Gawłowicz

Krzysztof

pływanie

2003-2005

61.

Giżyński

Andrzej

5-bój nowoczesny

1988-1989

62.

Goździak

Dariusz

5-bój nowoczesny

1980-1981

63.

Górak

Daniel

tenis stołowy

1999-2002

64.

Górecki

Maciej

piłka nożna

2003-2006

65.

Grobel

Sławomira

siatkówka

1980-1981

66.

Gruca

Aleksandra

akrobatyka

1979

67.

Grześkowiak

Adam

kick-boxing

2007

68.

Hadrych

Paweł

strzelectwo

1990-1992

69.

Hiki

Mateusz

kick-boxing

2007

70.

Hołysz

Lucyna

lekka atletyka

1973

71.

Horbacz

Marcin

5-bój nowoczesny

1994-1995

72.

Idziak

Magdalena

5-bój nowoczesny

1999-2000

73.

Jadaś

Przemysław

pływanie

1987

74.

Jagaciak

Jarosław

lekka atletyka

1980-1982

75.

Jagielik

Barbara

akrobatyka

1989

76.

Jakuć

Marek

5-bój nowoczesny

1982-1984

77.

Jankowska

Agata

lekka atletyka

2004-2005

78.

Janota

Michał

piłka nożna

2006

79.

Jarowicz

Bogdan

strzelectwo

1981

80.

Jaśkiewicz

Wojciech

piłka wodna

1980-1982

81.

Jaworowski

Marek

pływanie

2004

82.

Jodajtis

Ryszard

strzelectwo

2006-2007

83.

Kaczmarek

Krzysztof I

koszykówka

1976-1977

84.

Kaczmarek

Krzysztof II

tenis stołowy

1986, 1989

85.

Kaczmarek

Mariusz

koszykówka

1977-1980

86.

Kaleta

Anna

akrobatyka

2001-2002

87.

Kalinowski

Dariusz

koszykówka

2005-2006

88.

Kalinowski

Jarosław

koszykówka

1996-1998

89.

Kawęcki

Radosław

pływanie

2007

90.

Kaźmierski

Krzysztof

szermierka

1990

91.

Kieńdyś

Tomasz

kolarstwo

1995

92.

Klecka

Grażyna

strzelectwo

1982

93.

Klekot

Łukasz

5-bój nowoczesny

2006-2007

94.

Kobierecka

Karolina

5-bój nowoczesny

2003

95.

Kolesińska

Agata

unihokej

2006

96.

Kondrat

Aleksander

szermierka

1970-1974

97.

Kondrat

Janusz

szermierka

1970-1973

98.

Konior

Maciej

5-bój nowoczesny

1983

99.

Konwa

Marek

kolarstwo

2006-2008

100.

Kopecki

Andrzej

tenis stołowy

1993

101

Koszela

Sebastian

unihokej

2001-2002

102.

Koszyk

Bogusław

tenis stołowy

2005

103.

Kowalski

Andrzej

lekka atletyka

1973, 1975

104.

Kozera

Jakub

kick-boxing

2006

105.

Krawiec

Damian

pływanie

2000-2003

106.

Krawsz

Eugeniusz

lekka atletyka

1975-1977

107.

Król

Joanna

5-bój nowoczesny

1980

108.

Krystkowiak

Michał

kolarstwo

1997

109.

Kubicki

Dariusz

piłka nożna

1979-1981

110.

Kumiszczo

Krzysztof

5-bój nowoczesny

1996

111.

Kurek

Janusz

strzelectwo

1977-1978

112.

Kurzawska

Małgorzata

tenis

1979

113.

Kuszaj

Iwona

tenis stołowy

1999

114.

Kwaśniewski

Michał

akrobatyka

1990

115.

Kwiatkowska

Elżbieta

akrobatyka

1979-1980

116.

Lenard

Mariola

lekka atletyka

1971-1972

117.

Lipa

Oskar

akrobatyka

2004

118.

Lorenc

Bartosz

5-bój nowoczesny

1995

119.

Lorenc

Łukasz

5-bój nowoczesny

2000

120.

Lubin

Krzysztof

tenis stołowy

1994

121.

Ładysz

Beata

strzelectwo

1984

122.

Machalica

Krzysztof

koszykówka

1968-1969

123.

Maciaszczyk

Piotr

5-bój nowoczesny

1980-1981

124.

Majewska

Katarzyna

akrobatyka

1998-1999

125.

Majewski

Bartosz

5-bój nowoczesny

2006

126.

Majewski

Michał

pływanie

2001

127.

Malewski

Wiesław

lekka atletyka

1972-1973

128.

Malińska

Agata

5-bój nowoczesny

1999-2002

129.

Mańko

Sławomir

lekka atletyka

1980

130.

Markowicz

Aleksandra

lekka atletyka

1998-2000

131.

Martyńczuk

Aleksandra

akrobatyka

2002

132.

Maślenik

Michał

piłka nożna

2001-2003

133.

Mądry

Grzegorz

lekka atletyka

1971-1973

134.

Mąkowski

Piotr

5-bój nowoczesny

1991

135.

Meissner

Ewa

lekka atletyka

1959

136.

Mejsner

Dariusz

5-bój nowoczesny

1988-1989

137.

Miziewicz

Zbigniew

koszykówka

1974-1976

138.

Moszczyński

Mirosław

tenis stołowy

1986-1987

139.

Murdza

Krzysztof

kolarstwo

1995-1998

140.

Nawrocki

Sławomir

szermierka

1989

141.

Niedźwiedzki

Wojciech

kolarstwo

1992

142.

Nowak

Paweł

unihokej

2003

143.

Nowomiejska

Barbara

lekka atletyka

1975

144.

Okińczyc

Wojciech

piłka nożna

2002-2003

145.

Olczak

Piotr

koszykówka

1976-1977

146.

Olejarz

Artur

lekka atletyka

2007

147.

Olejniczak

Bartosz

piłka nożna

2005-2006

148.

Olejniczak

Monika

5-bój nowoczesny

1992-1993

149.

Orzech

Aleksandra

akrobatyka

1992

150.

Olszewski

Paweł

5-bój nowoczesny

1980

151.

Pachurka

Anna

strzelectwo

1988

152.

Panasiuk

Zdzisław

lekka atletyka

1975

153.

Patan

Kwiryn

lekka atletyka

1975-1976

154.

Persowski

Sławomir

szachy

1985

155.

Pietroń

Marcin

piłka nożna

2002-2003

156.

Plutecki

Adam

pływanie

2000-2003

157.

Potocki

Grzegorz

strzelectwo

1994

158.

Poźniak

Małgorzata

akrobatyka

1989

159.

Przewoźny

Henryk

lekka atletyka

1973

160.

Przygocki

Marek

lekka atletyka

1985

161.

Przygoda

Franciszek

siatkówka

1967-1968

162.

Racławski

Tomasz

tenis stołowy

1996-1997

163.

Rakoczy

Dawid

jeździectwo

1998-2000

164.

Ratajczak

Justyna

lekka atletyka

2004

165.

Romanowski

Dawid

kolarstwo

2005

166.

Romanowski

Roman

akrobatyka

1977-1979

167.

Rosiński

Andrzej

lekka atletyka

1973

168.

Rumianowski

Tomasz

pływanie

2001-2003

169.

Rutkowska

Agata

5-bój nowoczesny

1980

170.

Ryś

Arkadiusz

piłka nożna

2004-2005

171.

Sagan

Daniel

tenis stołowy

1992

172.

Salomon

Dominik

5-bój nowoczesny

2007

173.

Sapielak

Anna

5-bój nowoczesny

2003

174.

Sas

Elżbieta

lekka atletyka

1972-1973

175.

Sawicka

Katarzyna

akrobatyka

1998-1999

176.

Sawoniewicz

Piotr

5-bój nowoczesny

2002

177.

Sądel

Bogdan

5-bój nowoczesny

1995

178.

Sędziak

Magdalena

5-bój nowoczesny

1994-1995

179.

Sienkiewicz

Adrian

akrobatyka

1992-1994

180.

Słońska

Irena

akrobatyka

1976-1979

181.

Skorupska

Sylwia

5-bój nowoczesny

1989-1991

182.

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój nowoczesny

1987-1988

183.

Smykowska

Agnieszka

pływanie

1996

184.

Sroczyński

Jakub

pływanie

1996, 1998

185.

Stefanek

Andrzej

5-bój nowoczesny

1990-1992

186.

Stelmach

Hubert

pływanie

2006-2007

187.

Stemplewski

Paweł

piłka nożna

2002-2003

188.

Stolarczyk

Grzegorz

lekka atletyka

1999

189.

Strychalska

Aleksandra

pływanie

1989-1990

190.

Suchodolski

Robert

lekka atletyka

1999

191.

Suska

Bogumiła

lekka atletyka

1980-1982

192.

Suwalska

Aneta

lekka atletyka

1986

193.

Szczepańska

Magdalena

lekka atletyka

1997-1999

194.

Szczerban

Jerzy

lekka atletyka

1978-1979

195.

Szczodrowski

Tadeusz

lekka atletyka

1974-1975

196.

Szechowicz

Jakub

jeździectwo

1998-1999

197.

Szuster

Witold

lekka atletyka

1975-1976

198.

Świątkowska

Monika

strzelectwo

1988

199.

Tarnawski

Stanisław

lekka atletyka

1971-1973

200.

Taryma

Jarosław

akrobatyka

1996, 1998

201.

Tatarska

Kamila

unihokej

2005-2008

202.

Tkacz

Agnieszka

strzelectwo

1999

203.

Tomaszewski

Przemysław

lekka atletyka

1971-1972

204.

Tomoń

Joanna

lekka atletyka

1976-1977

205.

Triczka

Marian

lekka atletyka

1972-1973

206.

Trojak

Szymon

5-bój nowoczesny

2006-2007

207.

Tyktor

Bartosz

piłka nożna

2007-2008

208.

Tymińska

Karolina

lekka atletyka

2001

209.

Wadecki

Józef

akrobatyka

2004-2005

210.

Walczak

Katarzyna

akrobatyka

1998-1999

211.

Walczak

Małgorzata

akrobatyka

1990, 1992

212.

Walesa

Magdalena

5-bój nowoczesny

2006-2007

213.

Węgrzynowicz

Magdalena

akrobatyka

2002-2004

214.

Wierzbicki

Krzysztof

piłka nożna

2002-2003

215.

Witosławska

Aleksandra

jeździectwo

1993

216.

Włodarczyk

Patryk

5-bój nowoczesny

2007

217.

Wojciechowski

Paweł

piłka nożna

2006-2007

218.

Wojtkiewicz

Renata

tenis

1982-1984

219.

Wroński

Tomasz

lekka atletyka

2003

220.

Wysocki

Łukasz

pływanie

2003-2005

221.

Wysocki

Paweł

koszykówka

1977-1980

222.

Zalewski

Jarosław

5-bój nowoczesny

1982

223.

Zapała

Paweł

piłka nożna

2002-2003

224.

Zatoński

Marcin

piłka nożna

2000

225.

Zawadzki

Michał

piłka nożna

2003-2004

226.

Zazula

Mirosław

5-bój nowoczesny

1985

227.

Zwolińska

Weronika

pływanie

2002

228.

Żminkowska

Elżbieta

lekka atletyka

1983-1984


UCZNIOWIE  VII  LO  -  REPREZENTANCI  POLSKI  SENIORÓW

1.

Bargiel

Karina

rock’n’roll akrobatycz

1991-1992

2.

Bekier

Elżbieta

akrobatyka

1978

3.

Białowąs

Joanna

akrobatyka

rock’n’roll akrobatycz

2000

2001-2003

4.

Borowczyk

Anna

akrobatyka

1991

5.

Borowiak

Beata

5-bój nowoczesny

1981

6.

Budasz

???

 

1997

7.

Burnagiel

Anna

akrobatyka

1989

8.

Cichocka

Monika

taniec – hip hop

2007

9.

Chmielewski

Tomasz

5-bój nowoczesny

2002

10.

Dacewicz

Dorota

akrobatyka

1978-1980

11.

Dzieliński

Sławomir

akrobatyka

1979-1982

12.

Falbagowska

Irena

lekka atletyka

1975-1976

13.

Flak

Florentyna

lekka atletyka

1972

14.

Frątczak

Joanna

akrobatyka

2005

15.

Galant

Henryk

lekka atletyka

1975-1976

16.

Godek

Anna

akrobatyka

2002

17.

Górak

Daniel

tenis stołowy

2000-2002

18.

Hardych

Paweł

strzelectwo

1991-1992

19.

Jagielnik

Barbara

akrobatyka

1991

20.

Klimczak

Sandra

taniec – hip hop

2007

21.

Kobylański

Bartosz

rock’n’roll akrobatycz

1992

22.

Kolesińska

Agata

unihokej

2006

23.

Kotowska

Barbara

5-bój nowoczesny

1984-1985

24.

Kowalczyk

Anna

pływanie

2007

25.

Krawsz

Eugeniusz

lekka atletyka

1977

26.

Król

Joanna

5-bój nowoczesny

1981

27.

Krömer

Norbert

pływanie

1997

28.

Kukulski

Łukasz

taniec – hip hop

2007

29.

Kuszaj

Iwona

tenis stołowy

1998

30.

Kwiatek

Paulina

akrobatyka

2003

31.

Lagiera

Kinga

rock’n’roll akrobatycz

2001

32.

Lipa

Oskar

akrobatyka

2004-2007

33.

Maczuga

Joanna

taniec – hip hop

2007

34.

Majewska

Katarzyna

akrobatyka

1999-2000

35.

Miadzielec

Anna

rock’n’roll akrobatycz

2007

36.

Miciul

Aleksandra

pływanie

2000-2001

37.

Mirosław

Monika

pływanie

2001

38.

Mokrzycka

Iga

akrobatyka

2005

39.

Nitschke

Marcin

snooker

2002

40.

Nowak

Dorota

5-bój nowoczesny

1985

41.

Plutecki

Adam

pływanie

2003-2004

42.

Poźniak

Małgorzata

akrobatyka

1990-1991

43.

Pokwapisz

Joanna

rock’n’roll akrobatycz

2003-2004

44.

Romanowski

Roman

akrobatyka

1978-1979

45.

Rumianowski

Tomasz

pływanie

2003-2004

46.

Rutkowska

Agata

5-bój nowoczesny

1981-1982

47.

Sawicka

Katarzyna

akrobatyka

1999-2000

48.

Sienkiewicz

Adrian

akrobatyka

1993-1994

49.

Słońska

Irena

akrobatyka

1978-1979

50.

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój nowoczesny

1988

51.

Stanek

Agnieszka

akrobatyka

2005-2007

52.

Stanisławska

Agnieszka

pływanie

2000-2002

53.

Staszak

Katarzyna

pływanie

2006-2007

54.

Strychalska

Aleksandra

pływanie

1991

55.

Sulima

Anna

5-bój nowoczesny

1988

56.

Szczepańska

Magdalena

lekka atletyka

1999

57.

Tatarska

Kamila

unihokej

2006-2008

58.

Tymińska

Karolina

lekka atletyka

2002

59.

Wadecki

Józef

akrobatyka

2005-2008

60.

Wadecki

Tomasz

akrobatyka

2004

61.

Węgrzynowicz

Magdalena

akrobatyka

2005

 

WYNIKI  PLEBISCYTÓW  „SPORTOWIEC  VII  LO”

 

1970

1.

Mądry

Grzegorz

lekka atletyka

2.

Kasperczak

Andrzej

lekka atletyka

3.

Gajlewicz

Andrzej

lekka atletyka

4.

Kondrat

Janusz

szermierka

5.

Kondrat

Aleksander

szermierka

6.

Tarnawski

Stanisław

lekka atletyka

7.

Flak

Florentyna

lekka atletyka

8.

Jordan

Irena

koszykówka

9.

Lenard

Mariola

lekka atletyka

10.

Witaszek

Halina

koszykówka

 
1971

 brak danych


1972

1.

Gajlewicz

Andrzej

lekka atletyka

2.

Kondrat

Janusz

szermierka

3.

Galant

Henryk

lekka atletyka

4.

Mądry

Grzegorz

lekka atletyka

5.

Kondrat

Aleksander

szermierka

6.

Lenard

Mariola

lekka atletyka

7.

Tarnawski

Stanisław

lekka atletyka

8.

Sas

Elżbieta

lekka atletyka

9.

Fiedorowicz

Grzegorz

koszykówka

10.

Triczka

Marian

lekka atletyka


1973

1.

Kondrat

Aleksander

szermierka

2.

Gajlewicz

Andrzej

lekka atletyka

3.

Sas

Elżbieta

lekka atletyka

4.

Banaszak

Monika

tenis

5.

Siuda

Zbigniew

lekka atletyka

6.

Fiedorowicz

Grzegorz

koszykówka

7.

Fedyczak

Danuta

strzelectwo

8.

Dopierała

Janusz

akrobatyka

9.

Burzyński

Andrzej

lekka atletyka

10.

Przewoźny

Henryk

lekka atletyka


1974

1.

Galant

Henryk

lekka atletyka

2.

Adamczak

Alicja

lekka atletyka

3.

Szczodrowski

Tadeusz

lekka atletyka

4.

Zarzycki

Leszek

koszykówka

5.

Falbagowska

Irena

lekka atletyka

6.

Siuda

Zbigniew

lekka atletyka

7.

Miziewicz

Zbigniew

koszykówka

8.

Dopierała

Janusz

akrobatyka

9.

Nowacki

Radosław

koszykówka

10.

Kowalski

Andrzej

lekka atletyka


1975

1.

Szczodrowski

Tadeusz

lekka atletyka

2.

Miziewicz

Zbigniew

koszykówka

3.

Falbagowska

Irena

lekka atletyka

4.

Kowalski

Andrzej

lekka atletyka

5.

Nowacki

Radosław

koszykówka

6.

Baranowski

Henryk

lekka atletyka

7.

Poniedziałek

Marek

piłka nożna

8.

Lemański

Henryk

koszykówka

9.

Dopierała

Janusz

akrobatyka

10.

Owsiany

Jarosław

5-bój nowoczesny


1976

1.

Krawsz

Eugeniusz

lekka atletyka

2.

Patan

Kwiryn

lekka atletyka

3.

Baumgarten

Janusz

lekka atletyka

4.

Ciesielska

Anna

akrobatyka

5.

Owsiany

Jarosław

5-bój nowoczesny

6.

Szuster

Witold

lekka atletyka

7.

Nowomiejska

Barbara

lekka atletyka

8.

Panasiuk

Zdzisław

lekka atletyka

9.

Talkowski

Wojciech

lekka atletyka

10.

Poniedziałek

Marek

piłka nożna


1977

1.

Baumgarten

Janusz

lekka atletyka

2.

Romanowski

Roman

akrobatyka

3.

Talkowski

Wojciech

lekka atletyka

4.

Kaczmarek

Mariusz

koszykówka

5.

Dacewicz

Dorota

akrobatyka

Gruca

Aleksandra

6.

Tomoń

Joanna

lekka atletyka

7.

Nowomiejska

Barbara

lekka atletyka

8.

Nowak

Zbigniew

lekka atletyka

9.

Wysocki

Paweł

koszykówka

10.

Szczerban

Jerzy

lekka atletyka


1978

1.

Olczak

Piotr

koszykówka

2.

Kaczmarek

Mariusz

koszykówka

3.

Dacewicz

Dorota

akrobatyka

Słońska

Irena

4.

Romanowski

Roman

akrobatyka

5.

Szczerban

Jerzy

lekka atletyka

6.

Kaczmarek

Krzysztof

koszykówka

7.

Wysocki

Paweł

koszykówka

8.

Plaza

Urszula

tenis

9.

Krysiak

Marzanna

lekka atletyka

10.

Cerbiński

Maciej

lekka atletyka


1979

1.

Dacewicz

Dorota

akrobatyka

2.

Kaczmarek

Mariusz

koszykówka

3.

Wysocki

Paweł

koszykówka

4.

Czerw

Krzysztof

lekka atletyka

5.

Suska

Bogusława

lekka atletyka

6.

Jarowicz

Bogdan

strzelectwo

7.

Dzieliński

Sławomir

akrobatyka

8.

Krzekotowski

Leszek

koszykówka

9.

Oleksyk

Julian

lekka atletyka

10.

Grobel

Sławomira

siatkówka


1980

1.

Jagaciak

Jarosław

lekka atletyka

2.

Jarowicz

Bogdan

strzelectwo

3.

Kwiatkowska

Elżbieta

akrobatyka

4.

Suska

Bogusława

lekka atletyka

5.

Dzieliński

Sławomir

akrobatyka

6.

Grobel

Sławomira

siatkówka

7.

Oleksyk

Julian

lekka atletyka

8.

Kubicki

Dariusz

piłka nożna

9.

Maciaszczyk

Piotr

5-bój nowoczesny

10.

Puchała

Violetta

siatkówka


1981

1.

Suska

Bogusława

lekka atletyka

2.

Grobel

Sławomira

siatkówka

3.

Jagaciak

Jarosław

lekka atletyka

4.

Dzieliński

Sławomir

akrobatyka

Pytyś

Wiesław

5.

Brzezińska

Urszula

akrobatyka

6.

Jaśkiewicz

Wojciech

piłka wodna

7.

Rutkowska

Agata

5-bój nowoczesny

8.

Puchała

Violetta

siatkówka

9.

Mazur

Ryszard

koszykówka

10.

Stankiewicz

Marek

lekka atletyka


1982

1.

Brzezińska

Urszula

akrobatyka

2.

Treder

Jędrzej

lekka atletyka

3.

Wojtkiewicz

Renata

tenis

4.

Stankiewicz

Marek

lekka atletyka

5.

Kotowska

Barbara

5-bój nowoczesny

6.

Puchała

Violetta

siatkówka

7.

Ławniczak

Małgorzata

koszykówka

8.

Markiewicz

Monika

lekka atletyka

9.

Nowicka

Marzena

lekka atletyka

10.

Kochanowski

Jacek

lekka atletyka


1983

1.

Treder

Jędrzej

lekka atletyka

2.

Wojtkiewicz

Renata

tenis

3.

Konior

Maciej

5-bój nowoczesny

4.

Kotowska

Barbara

5-bój nowoczesny

5.

Jóźwiak

Marlena

lekka atletyka

6.

Klecka

Grażyna

strzelectwo

7.

Pacak

Małgorzata

akrobatyka

8.

Żurowski

Mariusz

lekka atletyka

9.

Jakuć

Marek

5-bój nowoczesny

10.

Kasperska

Grażyna

lekka atletyka


1984

1.

Kotowska

Barbara

5-bój nowoczesny

2.

Wojtkiewicz

Renata

tenis

3.

Ostrowski

Zbigniew

lekka atletyka

4.

Wieczorek

Krzysztof

lekka atletyka

5.

Jakuć

Marek

5-bój nowoczesny

6.

Bargiel

Małgorzata

lekka atletyka

7.

Suwalska

Ameta

lekka atletyka

8.

Nowak

Dorota

5-bój nowoczesny

9.

Portianko

Ewa

koszykówka

10.

Pacak

Małgorzata

akrobatyka


1985

1.

Czajka

Włodzimierz

5-bój nowoczesny

2.

Dudojć

Janusz

lekka atletyka

3.

Lemieszko

Elżbieta

lekka atletyka

4.

Persowski

Sławomir

szachy

5.

Bargiel

Małgorzata

lekka atletyka

6.

Suwalska

Ameta

lekka atletyka

7.

Kitlińska

Kamila

lekka atletyka

8.

Pacak

Małgorzata

akrobatyka

9.

Berger

Beata

lekka atletyka

10.

Małoszyc

Edyta

5-bój nowoczesny


1986

1.

Jadaś

Przemysław

pływanie

2.

Dudojć

Janusz

lekka atletyka

3.

Moszczyński

Mirosław

tenis stołowy

4.

Szajkowski

Dariusz

szybownictwo

5.

Teichert

Jerzy

koszykówka

6.

Pachurka

Anna

strzelectwo

7.

Bargiel

Małgorzata

lekka atletyka

8.

Ryk

Jacek

5-bój nowoczesny

9.

Pilecka

Grażyna

lekka atletyka

10.

Przygocki

Marek

lekka atletyk


1987 

1.

Skrzypaszek

Arkadiusz

5-bój nowoczesny

2.

Jadaś

Przemysław

pływanie

3.

Sulima

Anna

5-bój nowoczesny

4.

Pachurka

Anna

strzelectwo

5.

Solan

Joanna

akrobatyka

6.

Staniszewski

Jacek

lekka atletyka

7.

Pilecka

Grażyna

lekka atletyka

8.

Sójka

Angelika

lekka atletyka

9.

Jabczyński

Wojciech

koszykówka

10.

Kordecka

Aldona

siatkówka


1988

1.

Jadaś

Przemysław

pływanie

2.

Pachurka

Anna

strzelectwo

3.

Giżyński

Andrzej

5-bój nowoczesny

4.

Burnagiel

Anna

akrobatyka

5.

Szomburg

Tomasz

lekka atletyka

6.

Gajewski

Sławomir

tenis stołowy

7.

Świątkowska

Monika

strzelectwo

8.

Markuszewska

Alicja

lekka atletyka

9.

Krajczyk

Ewelina

tenis stołowy

10.

Skorupska

Sylwia

5-bój nowoczesny


1989

1.

Poźniak

Małgorzata

akrobatyka

2.

Czajkowski

Grzegorz

lekka atletyka

3.

Stefanek

Andrzej

5-bój nowoczesny

4.

Nawrocki

Sławomir

szremierka

5.

Hadrych

Paweł

strzelectwo

6.

Beuge

Sebastian

koszykówka

7.

Skorupska

Sylwia

5-bój nowoczesny

8.

Jabczyński

Wojciech

koszykówka

9.

Kaczmarek

Krzysztof

tenis stołowy

10.

Katarzyński

Krzysztof

kolarstwo


1990

1.

Kwaśniewski

Michał

akrobatyka

2.

Nawrocki

Sławomir

szremierka

3.

Poźniak

Małgorzata

akrobatyka

Borowczyk

Anna

Jagielik

Barbara

4.

Hadrych

Paweł

strzelectwo

5.

Burnagiel

Anna

akrobatyka

6.

Węcławski

Mirosław

szermierka

7.

Skorupska

Sylwia

5-bój nowoczesny

8.

Strychalska

Aleksandra

pływanie

9.

Walczak

Małgorzata

akrobatyka

10.

Andrałojć

Damian

koszykówka


1991

1.

Borowczyk

Anna

akrobatyka

Jagielik

Barbara

2.

Stefanek

Andrzej

5-bój nowoczesny

3.

Hadrych

Paweł

strzelectwo