wtorek, 1 gru 2020
godz. 09:04

Aktualności

Otwarcie boisk

14-05-2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK TYPU „ORLIK” PRZY ZSOiS W ZIELONEJ GÓRZE  

 
     Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

1. Na boisku typu „ORLIK” może przebywać maksymalnie 6 osób + osoba prowadząca
    zajęcia.
2. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
3. Przebywając na boisku „ORLIK” nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy osób
    korzystających).
4. Osoby wchodzące na Boisko „ORLIK” mają obowiązek zgłosić się do Zarządcy obiektu.
5. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
6. Po każdym użyciu WC obowiązkowa jest dezynfekcja urządzeń.
7. Każdy uczestnik wchodzący i opuszczający obiekt podlega obowiązkowi dezynfekcji rąk.
8. Obowiązkowe jest korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja
    sprzętu po każdej grupie. ·

 

                           ZATWIERDZAM

                         DYREKTOR ZSOiS W ZIELONEJ GÓRZE

                          dr Beata Joksz-SkibińskaAdministrator